Zhang, Mengzhen, Ma, Ning, Jiang, Zimin, Xiao, Yonghong & Liu, Keke, 2022, A new species of Orthobula Simon, 1897 (Araneae, Trachelidae) from South China

Zhang, Mengzhen, Ma, Ning, Jiang, Zimin, Xiao, Yonghong & Liu, Keke, 2022, A new species of Orthobula Simon, 1897 (Araneae, Trachelidae) from South China, Biodiversity Data Journal 10, pp. 94202-94202

publication ID

https://dx.doi.org/10.3897/BDJ.10.e94202

link to original document

https://dx.doi.org/10.3897/BDJ.10.e94202

document provided by

Biodiversity Data Journal Pensoft