Pseudopoda, Taxa Only, Exact Match: 86 Treatments

[more] [link]

Araneae   sp. nov.  Zhang, Bao-Shi, Zhang, Feng & Zhang, Zhi-Sheng, 2013, Four new species of the genus Pseudopoda Jäger, 2000 (Araneae, Sparassidae) from Yunnan Province, China, Zootaxa 3702 (3), pp. 273-287: 279 279
Araneae   sp. n.  Jäger, Peter & Vedel, Vincent, 2007, Sparassidae of China 4. The genus Pseudopoda (Araneae: Sparassidae) in Yunnan Province, Zootaxa 1623, pp. 1-38: 6-8 6-8
Araneae     Jäger, Peter, 2007, Spiders from Laos with descriptions of new species (Arachnida: Araneae), Acta Arachnologica 56 (1), pp. 29-58: 55 55
Araneae   sp. nov.  Zhang, Bao-Shi, Zhang, Feng & Zhang, Zhi-Sheng, 2013, Four new species of the genus Pseudopoda Jäger, 2000 (Araneae, Sparassidae) from Yunnan Province, China, Zootaxa 3702 (3), pp. 273-287: 279-282 279-282
Araneae   sp. nov.  Quan, Dan, Zhong, Yang & Liu, Jie, 2014, Four Pseudopoda species (Araneae: Sparassidae) from southern China, Zootaxa 3754 (5), pp. 555-571: 556-559 556-559
Pseudopoda virgata     Jäger, Peter, Li, Shuqiang & Krehenwinkel, Henrik, 2015, Morphological and molecular taxonomic analysis of Pseudopoda Jäger, 2000 (Araneae: Sparassidae: Heteropodinae) in Sichuan Province, China, Zootaxa 3999 (3), pp. 363-392: 366-370 366-370
Pseudopoda emei     Jäger, Peter, Li, Shuqiang & Krehenwinkel, Henrik, 2015, Morphological and molecular taxonomic analysis of Pseudopoda Jäger, 2000 (Araneae: Sparassidae: Heteropodinae) in Sichuan Province, China, Zootaxa 3999 (3), pp. 363-392: 370 370
Araneae   sp. n.  Jiang, Tongyao, Zhao, Qingyuan & Li, Shuqiang, 2018, Sixteen new species of the genus Pseudopoda Jaeger, 2000 from China, Myanmar, and Thailand (Sparassidae, Heteropodinae), ZooKeys 791, pp. 107-161: 136-138 136-138
Araneae     Jäger, Peter & Vedel, Vincent, 2007, Sparassidae of China 4. The genus Pseudopoda (Araneae: Sparassidae) in Yunnan Province, Zootaxa 1623, pp. 1-38: 3 3
Araneae   sp. n.  Zhang, Feng, Zhang, Bao-Shi & Zhang, Zhi-Sheng, 2013, New species of Pseudopoda Jaeger, 2000 from Southern China (Araneae, Sparassidae), ZooKeys 361, pp. 37-60: 44-46 44-46
Araneae   sp. n.  Jäger, Peter & Vedel, Vincent, 2007, Sparassidae of China 4. The genus Pseudopoda (Araneae: Sparassidae) in Yunnan Province, Zootaxa 1623, pp. 1-38: 31-32 31-32
Araneae     Zhang, Feng, Zhang, Bao-Shi & Zhang, Zhi-Sheng, 2013, New species of Pseudopoda Jaeger, 2000 from Southern China (Araneae, Sparassidae), ZooKeys 361, pp. 37-60: 39 39
Araneae   sp. nov.  Jäger, Peter & Vedel, Vincent, 2005, Pseudopoda fissa sp. nov. — first record of the genus from Vietnam (Araneae: Sparassidae), Zootaxa 837, pp. 1-5: 2-4 2-4
Araneae   sp. n.  Jiang, Tongyao, Zhao, Qingyuan & Li, Shuqiang, 2018, Sixteen new species of the genus Pseudopoda Jaeger, 2000 from China, Myanmar, and Thailand (Sparassidae, Heteropodinae), ZooKeys 791, pp. 107-161: 109-110 109-110
Araneae   sp. n.  Jiang, Tongyao, Zhao, Qingyuan & Li, Shuqiang, 2018, Sixteen new species of the genus Pseudopoda Jaeger, 2000 from China, Myanmar, and Thailand (Sparassidae, Heteropodinae), ZooKeys 791, pp. 107-161: 110-113 110-113
Araneae     Liu, Jie, Li, Shuqiang & Jäger, Peter, 2010, Huntsman spiders (Araneae: Sparassidae) from Xishuangbanna Rainforest, China, Zootaxa 2508, pp. 56-64: 58 58
Pseudopoda     Jäger, Peter, Li, Shuqiang & Krehenwinkel, Henrik, 2015, Morphological and molecular taxonomic analysis of Pseudopoda Jäger, 2000 (Araneae: Sparassidae: Heteropodinae) in Sichuan Province, China, Zootaxa 3999 (3), pp. 363-392: 365-366 365-366
Araneae   sp. nov.  Liu, Jie, 2017, One new Pseudopoda species group (Araneae: Sparassidae) from Yunnan Province, China, with description of three new species, Zootaxa 4318 (2), pp. 271-294: 273-274 273-274
Araneae   sp. nov.  Liu, Jie, 2017, One new Pseudopoda species group (Araneae: Sparassidae) from Yunnan Province, China, with description of three new species, Zootaxa 4318 (2), pp. 271-294: 289-291 289-291
Araneae   sp. n.  Jäger, Peter & Vedel, Vincent, 2007, Sparassidae of China 4. The genus Pseudopoda (Araneae: Sparassidae) in Yunnan Province, Zootaxa 1623, pp. 1-38: 3-5 3-5
Araneae     Gong, Li-Jun & Zhong, Yang, 2020, Redescription of Pseudopoda taibaischana (Araneae, Sparassidae), with the first description of the female, ZooKeys 991, pp. 111-119: 111 111
Araneae   sp. n.  Jiang, Tongyao, Zhao, Qingyuan & Li, Shuqiang, 2018, Sixteen new species of the genus Pseudopoda Jaeger, 2000 from China, Myanmar, and Thailand (Sparassidae, Heteropodinae), ZooKeys 791, pp. 107-161: 133-136 133-136
Araneae   sp. n.  Jaeger, Peter & Kulkarni, Siddharth, 2016, An unexpected new species of the genus Pseudopoda (Araneae, Sparassidae, Heteropodinae) from the Western Ghats in India, ZooKeys 577, pp. 55-62: 56-59 56-59
Araneae   sp. n.  Jiang, Tongyao, Zhao, Qingyuan & Li, Shuqiang, 2018, Sixteen new species of the genus Pseudopoda Jaeger, 2000 from China, Myanmar, and Thailand (Sparassidae, Heteropodinae), ZooKeys 791, pp. 107-161: 136 136
Araneae   sp. n.  Jäger, Peter & Vedel, Vincent, 2007, Sparassidae of China 4. The genus Pseudopoda (Araneae: Sparassidae) in Yunnan Province, Zootaxa 1623, pp. 1-38: 5-6 5-6
Pseudopoda rivicola     Jäger, Peter, Li, Shuqiang & Krehenwinkel, Henrik, 2015, Morphological and molecular taxonomic analysis of Pseudopoda Jäger, 2000 (Araneae: Sparassidae: Heteropodinae) in Sichuan Province, China, Zootaxa 3999 (3), pp. 363-392: 383-384 383-384
Araneae     Liu, Jie, 2017, One new Pseudopoda species group (Araneae: Sparassidae) from Yunnan Province, China, with description of three new species, Zootaxa 4318 (2), pp. 271-294: 274 274
Araneae   spec. nov.  Jäger, Peter, 2007, Spiders from Laos with descriptions of new species (Arachnida: Araneae), Acta Arachnologica 56 (1), pp. 29-58: 55 55
Araneae   sp. n.  Zhang, Feng, Zhang, Bao-Shi & Zhang, Zhi-Sheng, 2013, New species of Pseudopoda Jaeger, 2000 from Southern China (Araneae, Sparassidae), ZooKeys 361, pp. 37-60: 41-44 41-44
Araneae   sp. nov.  Liu, Jie, 2017, One new Pseudopoda species group (Araneae: Sparassidae) from Yunnan Province, China, with description of three new species, Zootaxa 4318 (2), pp. 271-294: 274-289 274-289
Araneae   sp. n.  Jiang, Tongyao, Zhao, Qingyuan & Li, Shuqiang, 2018, Sixteen new species of the genus Pseudopoda Jaeger, 2000 from China, Myanmar, and Thailand (Sparassidae, Heteropodinae), ZooKeys 791, pp. 107-161: 127-128 127-128
Araneae     Liu, Jie, 2017, One new Pseudopoda species group (Araneae: Sparassidae) from Yunnan Province, China, with description of three new species, Zootaxa 4318 (2), pp. 271-294: 273 273
Araneae   sp. n.  Jiang, Tongyao, Zhao, Qingyuan & Li, Shuqiang, 2018, Sixteen new species of the genus Pseudopoda Jaeger, 2000 from China, Myanmar, and Thailand (Sparassidae, Heteropodinae), ZooKeys 791, pp. 107-161: 121-123 121-123
Araneae   sp. n.  Jäger, Peter & Vedel, Vincent, 2007, Sparassidae of China 4. The genus Pseudopoda (Araneae: Sparassidae) in Yunnan Province, Zootaxa 1623, pp. 1-38: 29-30 29-30
Araneae   sp. nov.  Quan, Dan, Zhong, Yang & Liu, Jie, 2014, Four Pseudopoda species (Araneae: Sparassidae) from southern China, Zootaxa 3754 (5), pp. 555-571: 562-566 562-566
Araneae     Jäger, Peter & Vedel, Vincent, 2007, Sparassidae of China 4. The genus Pseudopoda (Araneae: Sparassidae) in Yunnan Province, Zootaxa 1623, pp. 1-38: 32-34 32-34
Pseudopoda signata     Jäger, Peter, Li, Shuqiang & Krehenwinkel, Henrik, 2015, Morphological and molecular taxonomic analysis of Pseudopoda Jäger, 2000 (Araneae: Sparassidae: Heteropodinae) in Sichuan Province, China, Zootaxa 3999 (3), pp. 363-392: 375-380 375-380
Araneae   sp. n.  Jiang, Tongyao, Zhao, Qingyuan & Li, Shuqiang, 2018, Sixteen new species of the genus Pseudopoda Jaeger, 2000 from China, Myanmar, and Thailand (Sparassidae, Heteropodinae), ZooKeys 791, pp. 107-161: 124-127 124-127
Araneae   new species  Jäger, Peter, 2015, Conductor-less and vertically niched: new species of the genus Pseudopoda (Araneae: Sparassidae: Heteropodinae) from Myanmar, Arachnology 16, No. 9, pp. 333-350: 336–338 336–338
Araneae   new species  Caleb, John T. D., Mondal, Krishnendu & Kumar, Vikas, 2018, A new species of the huntsman spider genus Pseudopoda Jäger (Araneae: Sparassidae) from the Eastern Himalayas, India, Halteres 9, pp. 170-175: 170 170
Araneae   sp. n.  Jiang, Tongyao, Zhao, Qingyuan & Li, Shuqiang, 2018, Sixteen new species of the genus Pseudopoda Jaeger, 2000 from China, Myanmar, and Thailand (Sparassidae, Heteropodinae), ZooKeys 791, pp. 107-161: 120-121 120-121
Araneae   sp. n.  Zhang, Feng, Zhang, Bao-Shi & Zhang, Zhi-Sheng, 2013, New species of Pseudopoda Jaeger, 2000 from Southern China (Araneae, Sparassidae), ZooKeys 361, pp. 37-60: 47-50 47-50
Araneae   sp. n.  Jäger, Peter & Vedel, Vincent, 2007, Sparassidae of China 4. The genus Pseudopoda (Araneae: Sparassidae) in Yunnan Province, Zootaxa 1623, pp. 1-38: 25-26 25-26
Araneae     Zhang, He, Jaeger, Peter & Liu, Jie, 2019, Establishing a new species group of Pseudopoda Jaeger, 2000 with the description of two new species (Araneae, Sparassidae), ZooKeys 879, pp. 91-115: 97 97
Araneae   sp. nov.  Zhang, He, Jaeger, Peter & Liu, Jie, 2019, Establishing a new species group of Pseudopoda Jaeger, 2000 with the description of two new species (Araneae, Sparassidae), ZooKeys 879, pp. 91-115: 95-97 95-97
Araneae   new species  Jäger, Peter, 2015, Conductor-less and vertically niched: new species of the genus Pseudopoda (Araneae: Sparassidae: Heteropodinae) from Myanmar, Arachnology 16, No. 9, pp. 333-350: 346–347 346–347
Araneae   sp. n.  Jiang, Tongyao, Zhao, Qingyuan & Li, Shuqiang, 2018, Sixteen new species of the genus Pseudopoda Jaeger, 2000 from China, Myanmar, and Thailand (Sparassidae, Heteropodinae), ZooKeys 791, pp. 107-161: 132-133 132-133
Araneae   sp. n.  Jäger, Peter & Vedel, Vincent, 2007, Sparassidae of China 4. The genus Pseudopoda (Araneae: Sparassidae) in Yunnan Province, Zootaxa 1623, pp. 1-38: 21-22 21-22
Araneae   new species  Jäger, Peter, 2015, Conductor-less and vertically niched: new species of the genus Pseudopoda (Araneae: Sparassidae: Heteropodinae) from Myanmar, Arachnology 16, No. 9, pp. 333-350: 338–341 338–341
Araneae     Jiang, Tongyao, Zhao, Qingyuan & Li, Shuqiang, 2018, Sixteen new species of the genus Pseudopoda Jaeger, 2000 from China, Myanmar, and Thailand (Sparassidae, Heteropodinae), ZooKeys 791, pp. 107-161: 109 109
Araneae   sp. n.  Jäger, Peter & Vedel, Vincent, 2007, Sparassidae of China 4. The genus Pseudopoda (Araneae: Sparassidae) in Yunnan Province, Zootaxa 1623, pp. 1-38: 14-15 14-15
Araneae     Jäger, Peter & Vedel, Vincent, 2005, Pseudopoda fissa sp. nov. — first record of the genus from Vietnam (Araneae: Sparassidae), Zootaxa 837, pp. 1-5: 2 2
Araneae   sp. nov.  Quan, Dan, Zhong, Yang & Liu, Jie, 2014, Four Pseudopoda species (Araneae: Sparassidae) from southern China, Zootaxa 3754 (5), pp. 555-571: 569-571 569-571
Araneae   sp. n.  Jiang, Tongyao, Zhao, Qingyuan & Li, Shuqiang, 2018, Sixteen new species of the genus Pseudopoda Jaeger, 2000 from China, Myanmar, and Thailand (Sparassidae, Heteropodinae), ZooKeys 791, pp. 107-161: 118-120 118-120
Araneae   sp. n.  Jäger, Peter & Vedel, Vincent, 2007, Sparassidae of China 4. The genus Pseudopoda (Araneae: Sparassidae) in Yunnan Province, Zootaxa 1623, pp. 1-38: 10-12 10-12
Araneae   sp. n.  Jiang, Tongyao, Zhao, Qingyuan & Li, Shuqiang, 2018, Sixteen new species of the genus Pseudopoda Jaeger, 2000 from China, Myanmar, and Thailand (Sparassidae, Heteropodinae), ZooKeys 791, pp. 107-161: 117 117
Araneae   sp. n.  Jiang, Tongyao, Zhao, Qingyuan & Li, Shuqiang, 2018, Sixteen new species of the genus Pseudopoda Jaeger, 2000 from China, Myanmar, and Thailand (Sparassidae, Heteropodinae), ZooKeys 791, pp. 107-161: 128-131 128-131
Araneae     Gong, Li-Jun & Zhong, Yang, 2020, Redescription of Pseudopoda taibaischana (Araneae, Sparassidae), with the first description of the female, ZooKeys 991, pp. 111-119: 111 111
Araneae   sp. n.  Zhang, Feng, Zhang, Bao-Shi & Zhang, Zhi-Sheng, 2013, New species of Pseudopoda Jaeger, 2000 from Southern China (Araneae, Sparassidae), ZooKeys 361, pp. 37-60: 39-41 39-41
Araneae   sp. n.  Jäger, Peter & Vedel, Vincent, 2007, Sparassidae of China 4. The genus Pseudopoda (Araneae: Sparassidae) in Yunnan Province, Zootaxa 1623, pp. 1-38: 18-19 18-19
Araneae   sp. n.  Jäger, Peter & Vedel, Vincent, 2007, Sparassidae of China 4. The genus Pseudopoda (Araneae: Sparassidae) in Yunnan Province, Zootaxa 1623, pp. 1-38: 12-14 12-14
Araneae   sp. n.  Jiang, Tongyao, Zhao, Qingyuan & Li, Shuqiang, 2018, Sixteen new species of the genus Pseudopoda Jaeger, 2000 from China, Myanmar, and Thailand (Sparassidae, Heteropodinae), ZooKeys 791, pp. 107-161: 113-114 113-114
Pseudopoda coenobium   spec. nov.  Jäger, Peter, Li, Shuqiang & Krehenwinkel, Henrik, 2015, Morphological and molecular taxonomic analysis of Pseudopoda Jäger, 2000 (Araneae: Sparassidae: Heteropodinae) in Sichuan Province, China, Zootaxa 3999 (3), pp. 363-392: 370-373 370-373
Araneae   sp. n.  Jäger, Peter & Vedel, Vincent, 2007, Sparassidae of China 4. The genus Pseudopoda (Araneae: Sparassidae) in Yunnan Province, Zootaxa 1623, pp. 1-38: 8-10 8-10
Araneae   new species  Jäger, Peter, 2015, Conductor-less and vertically niched: new species of the genus Pseudopoda (Araneae: Sparassidae: Heteropodinae) from Myanmar, Arachnology 16, No. 9, pp. 333-350: 343–346 343–346
Araneae   sp. n.  Jiang, Tongyao, Zhao, Qingyuan & Li, Shuqiang, 2018, Sixteen new species of the genus Pseudopoda Jaeger, 2000 from China, Myanmar, and Thailand (Sparassidae, Heteropodinae), ZooKeys 791, pp. 107-161: 114-117 114-117
Araneae     Zhang, He, Jaeger, Peter & Liu, Jie, 2019, Establishing a new species group of Pseudopoda Jaeger, 2000 with the description of two new species (Araneae, Sparassidae), ZooKeys 879, pp. 91-115: 93 93
Pseudopoda     Jäger, Peter, Li, Shuqiang & Krehenwinkel, Henrik, 2015, Morphological and molecular taxonomic analysis of Pseudopoda Jäger, 2000 (Araneae: Sparassidae: Heteropodinae) in Sichuan Province, China, Zootaxa 3999 (3), pp. 363-392: 382-383 382-383
Pseudopoda     Jäger, Peter, Li, Shuqiang & Krehenwinkel, Henrik, 2015, Morphological and molecular taxonomic analysis of Pseudopoda Jäger, 2000 (Araneae: Sparassidae: Heteropodinae) in Sichuan Province, China, Zootaxa 3999 (3), pp. 363-392: 380-381 380-381
Pseudopoda     Jäger, Peter, Li, Shuqiang & Krehenwinkel, Henrik, 2015, Morphological and molecular taxonomic analysis of Pseudopoda Jäger, 2000 (Araneae: Sparassidae: Heteropodinae) in Sichuan Province, China, Zootaxa 3999 (3), pp. 363-392: 384-387 384-387
Araneae   sp. nov.  Zhang, He, Jaeger, Peter & Liu, Jie, 2019, Establishing a new species group of Pseudopoda Jaeger, 2000 with the description of two new species (Araneae, Sparassidae), ZooKeys 879, pp. 91-115: 93-95 93-95
Araneae     Liu, Jie, Li, Shuqiang & Jäger, Peter, 2010, Huntsman spiders (Araneae: Sparassidae) from Xishuangbanna Rainforest, China, Zootaxa 2508, pp. 56-64: 59-60 59-60
Araneae   comb. n.  Jäger, Peter & Vedel, Vincent, 2007, Sparassidae of China 4. The genus Pseudopoda (Araneae: Sparassidae) in Yunnan Province, Zootaxa 1623, pp. 1-38: 17 17
Araneae   new species  Jäger, Peter, 2015, Conductor-less and vertically niched: new species of the genus Pseudopoda (Araneae: Sparassidae: Heteropodinae) from Myanmar, Arachnology 16, No. 9, pp. 333-350: 333–336 333–336
Araneae     Zhang, He, Jaeger, Peter & Liu, Jie, 2019, Establishing a new species group of Pseudopoda Jaeger, 2000 with the description of two new species (Araneae, Sparassidae), ZooKeys 879, pp. 91-115: 97-98 97-98
Araneae   new species  Jäger, Peter, 2015, Conductor-less and vertically niched: new species of the genus Pseudopoda (Araneae: Sparassidae: Heteropodinae) from Myanmar, Arachnology 16, No. 9, pp. 333-350: 341–343 341–343
Araneae   sp. nov.  Zhang, Bao-Shi, Zhang, Feng & Zhang, Zhi-Sheng, 2013, Four new species of the genus Pseudopoda Jäger, 2000 (Araneae, Sparassidae) from Yunnan Province, China, Zootaxa 3702 (3), pp. 273-287: 274-277 274-277
Araneae   sp. n.  Jäger, Peter & Vedel, Vincent, 2007, Sparassidae of China 4. The genus Pseudopoda (Araneae: Sparassidae) in Yunnan Province, Zootaxa 1623, pp. 1-38: 27-29 27-29
Araneae     Quan, Dan, Zhong, Yang & Liu, Jie, 2014, Four Pseudopoda species (Araneae: Sparassidae) from southern China, Zootaxa 3754 (5), pp. 555-571: 559-562 559-562
Araneae     Liu, Jie, 2017, One new Pseudopoda species group (Araneae: Sparassidae) from Yunnan Province, China, with description of three new species, Zootaxa 4318 (2), pp. 271-294: 274 274
Araneae     Jäger, Peter & Vedel, Vincent, 2007, Sparassidae of China 4. The genus Pseudopoda (Araneae: Sparassidae) in Yunnan Province, Zootaxa 1623, pp. 1-38: 15-17 15-17
Araneae     Jäger, Peter & Vedel, Vincent, 2007, Sparassidae of China 4. The genus Pseudopoda (Araneae: Sparassidae) in Yunnan Province, Zootaxa 1623, pp. 1-38: 17 17
Araneae   sp. n.  Jiang, Tongyao, Zhao, Qingyuan & Li, Shuqiang, 2018, Sixteen new species of the genus Pseudopoda Jaeger, 2000 from China, Myanmar, and Thailand (Sparassidae, Heteropodinae), ZooKeys 791, pp. 107-161: 124 124
Araneae   sp. n.  Jäger, Peter & Vedel, Vincent, 2007, Sparassidae of China 4. The genus Pseudopoda (Araneae: Sparassidae) in Yunnan Province, Zootaxa 1623, pp. 1-38: 19-21 19-21
Araneae   sp. nov.  Zhang, Bao-Shi, Zhang, Feng & Zhang, Zhi-Sheng, 2013, Four new species of the genus Pseudopoda Jäger, 2000 (Araneae, Sparassidae) from Yunnan Province, China, Zootaxa 3702 (3), pp. 273-287: 282-285 282-285
Araneae   sp. n.  Jäger, Peter & Vedel, Vincent, 2007, Sparassidae of China 4. The genus Pseudopoda (Araneae: Sparassidae) in Yunnan Province, Zootaxa 1623, pp. 1-38: 23-25 23-25

[more] [link]