Belisana, Taxa Only, Exact Match: 78 Treatments

[ more ] [ link ]

Belisana champasakensis   sp. nov.  Yao, Zhiyuan & Li, Shuqiang, 2013, New and little known pholcid spiders (Araneae: Pholcidae) from Laos, Zootaxa 3709 (1), pp. 1-51 : 5 5
Belisana colubrina   sp. nov.  Zhang, Feng & Peng, Yan-Qiu, 2011, Eleven new species of the genus Belisana Thorell (Araneae: Pholcidae) from South China, Zootaxa 2989, pp. 51-68 : 62-65 62-65
Belisana desciscens   sp. nov.  Tong, Yanfeng & Li, Shuqiang, 2009, Six new cave-dwelling pholcid spiders (Araneae: Pholcidae) from Hainan Island, with two newly recorded genera from China, Zootaxa 1988, pp. 17-32 : 18 18
Belisana diaoluoensis   sp. nov.  Zhang, Feng & Peng, Yan-Qiu, 2011, Eleven new species of the genus Belisana Thorell (Araneae: Pholcidae) from South China, Zootaxa 2989, pp. 51-68 : 55 55
Belisana     Pham, Dinh-Sac, 2015, One new species of the genus Belisana Thorell, 1898 (Araneae, Pholcidae) from northern Vietnam, ZooKeys 480, pp. 41-47 : 42 42
Belisana khanensis   sp. nov.  Yao, Zhiyuan & Li, Shuqiang, 2013, New and little known pholcid spiders (Araneae: Pholcidae) from Laos, Zootaxa 3709 (1), pp. 1-51 : 16 16
Belisana bubeng   sp. nov.  Zhu, Wenhui & Li, Shuqiang, 2021, Two new spiders of the genus Belisana (Araneae: Pholcidae) from Xishuangbanna Rainforest, China, Zootaxa 4933 (4), pp. 557-566 : 558-561 558-561
Araneae   sp. nov.  Zhu, Wenhui, Yao, Zhiyuan, Zheng, Guo & Li, Shuqiang, 2020, Six new species of the spider genus Belisana Thorell, 1898 (Araneae: Pholcidae) from southern China, Zootaxa 4810 (1), pp. 175-197 : 185-190 185-190
Belisana     Yao, Zhiyuan, Li, Shuqiang & Jäger, Peter, 2014, Four new species of pholcine spiders (Araneae: Pholcidae) from Southeast Asia, Zootaxa 3793 (3), pp. 331-349 : 332 332
Belisana parallelica   sp. nov.  Zhang, Feng & Peng, Yan-Qiu, 2011, Eleven new species of the genus Belisana Thorell (Araneae: Pholcidae) from South China, Zootaxa 2989, pp. 51-68 : 58 58
Belisana longinqua   sp. nov.  Zhang, Feng & Peng, Yan-Qiu, 2011, Eleven new species of the genus Belisana Thorell (Araneae: Pholcidae) from South China, Zootaxa 2989, pp. 51-68 : 58 58
Belisana xiaolongha   sp. nov.  Zhu, Wenhui & Li, Shuqiang, 2021, Two new spiders of the genus Belisana (Araneae: Pholcidae) from Xishuangbanna Rainforest, China, Zootaxa 4933 (4), pp. 557-566 : 561-565 561-565
Belisana tianlinensis   sp. nov.  Zhang, Feng & Peng, Yan-Qiu, 2011, Eleven new species of the genus Belisana Thorell (Araneae: Pholcidae) from South China, Zootaxa 2989, pp. 51-68 : 65 65
Belisana cucphuong   sp. nov.  Zhu, Wenhui & Li, Shuqiang, 2021, Six new species of the spider genus Belisana (Araneae: Pholcidae) from Southeast Asia, Zootaxa 4963 (1), pp. 115-137 : 119-122 119-122
Belisana gigantea   sp. nov.  Yao, Zhiyuan & Li, Shuqiang, 2013, New and little known pholcid spiders (Araneae: Pholcidae) from Laos, Zootaxa 3709 (1), pp. 1-51 : 9 9
Belisana maogan   sp. nov.  Tong, Yanfeng & Li, Shuqiang, 2009, Six new cave-dwelling pholcid spiders (Araneae: Pholcidae) from Hainan Island, with two newly recorded genera from China, Zootaxa 1988, pp. 17-32 : 19 19
Belisana exian   sp. nov.  Tong, Yanfeng & Li, Shuqiang, 2009, Six new cave-dwelling pholcid spiders (Araneae: Pholcidae) from Hainan Island, with two newly recorded genera from China, Zootaxa 1988, pp. 17-32 : 18-19 18-19
Belisana ratnapura     Huber, Bernhard A., 2019, The pholcid spiders of Sri Lanka (Araneae: Pholcidae), Zootaxa 4550 (1), pp. 1-57 : 9-10 9-10
Belisana lancea   sp. nov.  Yao, Zhiyuan & Li, Shuqiang, 2013, New and little known pholcid spiders (Araneae: Pholcidae) from Laos, Zootaxa 3709 (1), pp. 1-51 : 16-20 16-20
Belisana protumida   spec. nov.  Yao, Zhiyuan, Li, Shuqiang & Jäger, Peter, 2014, Four new species of pholcine spiders (Araneae: Pholcidae) from Southeast Asia, Zootaxa 3793 (3), pp. 331-349 : 332-336 332-336
Belisana putao   sp. nov.  Zhu, Wenhui & Li, Shuqiang, 2021, Six new species of the spider genus Belisana (Araneae: Pholcidae) from Southeast Asia, Zootaxa 4963 (1), pp. 115-137 : 125-130 125-130
Belisana yanhe   sp. nov.  Chen, Hui-Ming & Zhu, Ming-Sheng, 2009, Four new troglophilous species of the genus Belisana Thorell, 1898 (Araneae, Pholcidae) from Guizhou Province, China, Zootaxa 2092, pp. 58-68 : 65-67 65-67
Araneae   new species  Tong, Yanfeng & Li, Shuqiang, 2008, Four New Species Of Six-Eyed Pholcid Spiders (Araneae: Pholcidae) From Hainan Island, China, Raffles Bulletin of Zoology 56 (1), pp. 45-53 : 46-47 46-47
Belisana galeiformis   sp. nov.  Zhang, Feng & Peng, Yan-Qiu, 2011, Eleven new species of the genus Belisana Thorell (Araneae: Pholcidae) from South China, Zootaxa 2989, pp. 51-68 : 52 52
Belisana keyti     Huber, Bernhard A., 2019, The pholcid spiders of Sri Lanka (Araneae: Pholcidae), Zootaxa 4550 (1), pp. 1-57 : 6-8 6-8
Belisana cas   sp. nov.  Yao, Zhiyuan & Li, Shuqiang, 2018, Belisana cas, a new spider species from Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, China (Araneae, Pholcidae), Zoological Systematics 43 (3) : -1 -1
Belisana martensi   sp. nov.  Yao, Zhiyuan & Li, Shuqiang, 2013, New and little known pholcid spiders (Araneae: Pholcidae) from Laos, Zootaxa 3709 (1), pp. 1-51 : 20 20
Araneae   sp. nov.  Zhu, Wenhui, Yao, Zhiyuan, Zheng, Guo & Li, Shuqiang, 2020, Six new species of the spider genus Belisana Thorell, 1898 (Araneae: Pholcidae) from southern China, Zootaxa 4810 (1), pp. 175-197 : 185 185
Araneae   new species  Tong, Yanfeng & Li, Shuqiang, 2008, Four New Species Of Six-Eyed Pholcid Spiders (Araneae: Pholcidae) From Hainan Island, China, Raffles Bulletin of Zoology 56 (1), pp. 45-53 : 47 47
Belisana chaoanensis   sp. nov.  Zhang, Feng & Peng, Yan-Qiu, 2011, Eleven new species of the genus Belisana Thorell (Araneae: Pholcidae) from South China, Zootaxa 2989, pp. 51-68 : 55 55
Belisana crystallina   sp. nov.  Yao, Zhiyuan & Li, Shuqiang, 2013, New and little known pholcid spiders (Araneae: Pholcidae) from Laos, Zootaxa 3709 (1), pp. 1-51 : 5-9 5-9
Belisana badulla   sp. n.  Huber, Bernhard A., 2019, The pholcid spiders of Sri Lanka (Araneae: Pholcidae), Zootaxa 4550 (1), pp. 1-57 : 5-6 5-6
Belisana tarang   sp. nov.  Zhu, Wenhui & Li, Shuqiang, 2021, Six new species of the spider genus Belisana (Araneae: Pholcidae) from Southeast Asia, Zootaxa 4963 (1), pp. 115-137 : 130-136 130-136
Belisana denticulata   sp. n.  Pham, Dinh-Sac, 2015, One new species of the genus Belisana Thorell, 1898 (Araneae, Pholcidae) from northern Vietnam, ZooKeys 480, pp. 41-47 : 42-44 42-44
Belisana xiangensis   sp. nov.  Yao, Zhiyuan & Li, Shuqiang, 2013, New and little known pholcid spiders (Araneae: Pholcidae) from Laos, Zootaxa 3709 (1), pp. 1-51 : 27 27
Belisana mengla   sp. nov.  Zhu, Wenhui, Yao, Zhiyuan, Zheng, Guo & Li, Shuqiang, 2020, Three new species of the spider genus Belisana Thorell, 1898 (Araneae: Pholcidae) from Xishuangbanna, Yunnan, China, Zootaxa 4742 (2), pp. 332-342 : 333-334 333-334
Belisana menglun   sp. nov.  Zhu, Wenhui, Yao, Zhiyuan, Zheng, Guo & Li, Shuqiang, 2020, Three new species of the spider genus Belisana Thorell, 1898 (Araneae: Pholcidae) from Xishuangbanna, Yunnan, China, Zootaxa 4742 (2), pp. 332-342 : 334 334
Araneae   sp. nov.  Zhu, Wenhui, Yao, Zhiyuan, Zheng, Guo & Li, Shuqiang, 2020, Six new species of the spider genus Belisana Thorell, 1898 (Araneae: Pholcidae) from southern China, Zootaxa 4810 (1), pp. 175-197 : 176-179 176-179
Araneae   sp. nov.  Zhu, Wenhui, Yao, Zhiyuan, Zheng, Guo & Li, Shuqiang, 2020, The Belisana spiders (Araneae: Pholcidae) from Tibet, China, Zootaxa 4802 (1), pp. 111-128 : 115-120 115-120
Belisana     Huber, Bernhard A., 2019, The pholcid spiders of Sri Lanka (Araneae: Pholcidae), Zootaxa 4550 (1), pp. 1-57 : 2 2
Belisana xishuangbanna   sp. nov.  Zhao, Xiaochu, Yao, Zhiyuan, Song, Yang & Li, Shuqiang, 2019, Two new species of the spider genus Belisana Thorell (Araneae: Pholcidae) from Xishuangbanna, Yunnan, China, Zootaxa 4603 (3), pp. 559-567 : 563 563
Belisana erromena   sp. nov.  Zhang, Feng & Peng, Yan-Qiu, 2011, Eleven new species of the genus Belisana Thorell (Araneae: Pholcidae) from South China, Zootaxa 2989, pp. 51-68 : 58-62 58-62
Belisana minneriya   sp. n.  Huber, Bernhard A., 2019, The pholcid spiders of Sri Lanka (Araneae: Pholcidae), Zootaxa 4550 (1), pp. 1-57 : 2-5 2-5
Araneae   sp. nov.  Zhu, Wenhui, Yao, Zhiyuan, Zheng, Guo & Li, Shuqiang, 2020, Six new species of the spider genus Belisana Thorell, 1898 (Araneae: Pholcidae) from southern China, Zootaxa 4810 (1), pp. 175-197 : 190-195 190-195
Belisana lata   sp. nov.  Zhang, Feng & Peng, Yan-Qiu, 2011, Eleven new species of the genus Belisana Thorell (Araneae: Pholcidae) from South China, Zootaxa 2989, pp. 51-68 : 62 62
Belisana     Zhao, Xiaochu, Yao, Zhiyuan, Song, Yang & Li, Shuqiang, 2019, Two new species of the spider genus Belisana Thorell (Araneae: Pholcidae) from Xishuangbanna, Yunnan, China, Zootaxa 4603 (3), pp. 559-567 : 560 560
Belisana menghai   sp. nov.  Zhao, Xiaochu, Yao, Zhiyuan, Song, Yang & Li, Shuqiang, 2019, Two new species of the spider genus Belisana Thorell (Araneae: Pholcidae) from Xishuangbanna, Yunnan, China, Zootaxa 4603 (3), pp. 559-567 : 560-563 560-563
Belisana tauricornis     Yao, Zhiyuan, Tavano, Maria & Li, Shuqiang, 2013, Notes on four pholcid spiders (Araneae: Pholcidae) described by T. Thorell from Southeast Asia, Zootaxa 3609 (3), pp. 302-310 : 303 303
Belisana xishui   sp. nov.  Chen, Hui-Ming & Zhu, Ming-Sheng, 2009, Four new troglophilous species of the genus Belisana Thorell, 1898 (Araneae, Pholcidae) from Guizhou Province, China, Zootaxa 2092, pp. 58-68 : 65 65
Belisana jaegeri   sp. nov.  Zhu, Wenhui & Li, Shuqiang, 2021, Six new species of the spider genus Belisana (Araneae: Pholcidae) from Southeast Asia, Zootaxa 4963 (1), pp. 115-137 : 122 122
Belisana daji   sp. nov.  Chen, Hui-Ming & Zhu, Ming-Sheng, 2009, Four new troglophilous species of the genus Belisana Thorell, 1898 (Araneae, Pholcidae) from Guizhou Province, China, Zootaxa 2092, pp. 58-68 : 62-65 62-65
Belisana     Zhang, Feng & Peng, Yan-Qiu, 2011, Eleven new species of the genus Belisana Thorell (Araneae: Pholcidae) from South China, Zootaxa 2989, pp. 51-68 : 52 52
Belisana kachin   sp. nov.  Zhu, Wenhui & Li, Shuqiang, 2021, Six new species of the spider genus Belisana (Araneae: Pholcidae) from Southeast Asia, Zootaxa 4963 (1), pp. 115-137 : 125 125
Belisana yangi   sp. nov.  Zhang, Feng & Peng, Yan-Qiu, 2011, Eleven new species of the genus Belisana Thorell (Araneae: Pholcidae) from South China, Zootaxa 2989, pp. 51-68 : 65-68 65-68
Belisana tadetuensis   sp. nov.  Yao, Zhiyuan & Li, Shuqiang, 2013, New and little known pholcid spiders (Araneae: Pholcidae) from Laos, Zootaxa 3709 (1), pp. 1-51 : 20-27 20-27
Araneae   new species  Tong, Yanfeng & Li, Shuqiang, 2008, Four New Species Of Six-Eyed Pholcid Spiders (Araneae: Pholcidae) From Hainan Island, China, Raffles Bulletin of Zoology 56 (1), pp. 45-53 : 47-52 47-52
Araneae     Zhu, Wenhui, Yao, Zhiyuan, Zheng, Guo & Li, Shuqiang, 2020, The Belisana spiders (Araneae: Pholcidae) from Tibet, China, Zootaxa 4802 (1), pp. 111-128 : 112 112
Belisana benjamini     Huber, Bernhard A., 2019, The pholcid spiders of Sri Lanka (Araneae: Pholcidae), Zootaxa 4550 (1), pp. 1-57 : 8 8
Belisana     Zhu, Wenhui, Yao, Zhiyuan, Zheng, Guo & Li, Shuqiang, 2020, Three new species of the spider genus Belisana Thorell, 1898 (Araneae: Pholcidae) from Xishuangbanna, Yunnan, China, Zootaxa 4742 (2), pp. 332-342 : 333 333
Belisana yuexiu     Lin, Yejie, Marusik, Yuri M., Gao, Caixia, Xu, Hao, Zhang, Xiaoqing, Wang, Ziyi, Zhu, Wenhui & Li, Shuqiang, 2021, Twenty-three new spider species (Arachnida: Araneae) from Asia, Zoological Systematics 46 (2), pp. 91-152 : 118-120 118-120
Belisana     Zhu, Wenhui & Li, Shuqiang, 2021, Two new spiders of the genus Belisana (Araneae: Pholcidae) from Xishuangbanna Rainforest, China, Zootaxa 4933 (4), pp. 557-566 : 558 558
Belisana gowindahela   sp. n.  Huber, Bernhard A., 2019, The pholcid spiders of Sri Lanka (Araneae: Pholcidae), Zootaxa 4550 (1), pp. 1-57 : 8-9 8-9
Belisana     Zhu, Wenhui & Li, Shuqiang, 2021, Six new species of the spider genus Belisana (Araneae: Pholcidae) from Southeast Asia, Zootaxa 4963 (1), pp. 115-137 : 116 116
Araneae     Zhu, Wenhui, Yao, Zhiyuan, Zheng, Guo & Li, Shuqiang, 2020, Six new species of the spider genus Belisana Thorell, 1898 (Araneae: Pholcidae) from southern China, Zootaxa 4810 (1), pp. 175-197 : 176 176
Araneae     Zhu, Wenhui, Yao, Zhiyuan, Zheng, Guo & Li, Shuqiang, 2020, The Belisana spiders (Araneae: Pholcidae) from Tibet, China, Zootaxa 4802 (1), pp. 111-128 : 112-115 112-115
Araneae   sp. nov.  Zhu, Wenhui, Yao, Zhiyuan, Zheng, Guo & Li, Shuqiang, 2020, The Belisana spiders (Araneae: Pholcidae) from Tibet, China, Zootaxa 4802 (1), pp. 111-128 : 115 115
Belisana yalong   sp. nov.  Tong, Yanfeng & Li, Shuqiang, 2009, Six new cave-dwelling pholcid spiders (Araneae: Pholcidae) from Hainan Island, with two newly recorded genera from China, Zootaxa 1988, pp. 17-32 : 24 24
Araneae   sp. nov.  Zhu, Wenhui, Yao, Zhiyuan, Zheng, Guo & Li, Shuqiang, 2020, The Belisana spiders (Araneae: Pholcidae) from Tibet, China, Zootaxa 4802 (1), pp. 111-128 : 120-121 120-121
Araneae   sp. nov.  Zhu, Wenhui, Yao, Zhiyuan, Zheng, Guo & Li, Shuqiang, 2020, The Belisana spiders (Araneae: Pholcidae) from Tibet, China, Zootaxa 4802 (1), pp. 111-128 : 121-127 121-127
Araneae   sp. nov.  Zhu, Wenhui, Yao, Zhiyuan, Zheng, Guo & Li, Shuqiang, 2020, Six new species of the spider genus Belisana Thorell, 1898 (Araneae: Pholcidae) from southern China, Zootaxa 4810 (1), pp. 175-197 : 182 182
Araneae   sp. nov.  Zhu, Wenhui, Yao, Zhiyuan, Zheng, Guo & Li, Shuqiang, 2020, Six new species of the spider genus Belisana Thorell, 1898 (Araneae: Pholcidae) from southern China, Zootaxa 4810 (1), pp. 175-197 : 179-182 179-182
Belisana bawangensis   sp. nov.  Zhang, Feng & Peng, Yan-Qiu, 2011, Eleven new species of the genus Belisana Thorell (Araneae: Pholcidae) from South China, Zootaxa 2989, pp. 51-68 : 52-55 52-55
Belisana bachma   sp. nov.  Zhu, Wenhui & Li, Shuqiang, 2021, Six new species of the spider genus Belisana (Araneae: Pholcidae) from Southeast Asia, Zootaxa 4963 (1), pp. 115-137 : 116-119 116-119
Araneae     Tong, Yanfeng & Li, Shuqiang, 2008, Four New Species Of Six-Eyed Pholcid Spiders (Araneae: Pholcidae) From Hainan Island, China, Raffles Bulletin of Zoology 56 (1), pp. 45-53 : 46 46
Belisana douqing   sp. nov.  Chen, Hui-Ming & Zhu, Ming-Sheng, 2009, Four new troglophilous species of the genus Belisana Thorell, 1898 (Araneae, Pholcidae) from Guizhou Province, China, Zootaxa 2092, pp. 58-68 : 59-62 59-62
Belisana     Lin, Yejie, Marusik, Yuri M., Gao, Caixia, Xu, Hao, Zhang, Xiaoqing, Wang, Ziyi, Zhu, Wenhui & Li, Shuqiang, 2021, Twenty-three new spider species (Arachnida: Araneae) from Asia, Zoological Systematics 46 (2), pp. 91-152 : 118 118
Belisana mengyang   sp. nov.  Zhu, Wenhui, Yao, Zhiyuan, Zheng, Guo & Li, Shuqiang, 2020, Three new species of the spider genus Belisana Thorell, 1898 (Araneae: Pholcidae) from Xishuangbanna, Yunnan, China, Zootaxa 4742 (2), pp. 332-342 : 334-341 334-341
Belisana     Tong, Yanfeng & Li, Shuqiang, 2009, Six new cave-dwelling pholcid spiders (Araneae: Pholcidae) from Hainan Island, with two newly recorded genera from China, Zootaxa 1988, pp. 17-32 : 18 18

[ more ] [ link ]