116.6, 29.0: 10 Treatments

[link]

Nyctiophylax (Nyctiophylax) sinensis     Zhong, Hua, Yang, Lian-Fang & Morse, John C., 2014, The genus Nyctiophylax Brauer in China (Trichoptera, Polycentropodidae), Zootaxa 3846 (2), pp. 273-284: 283 283
Picromerus lewisi     Zhao, Qing, Liu, Guoqing & Bu, Wenjun, 2013, A review of the Chinese species of the genus Picromerus Amyot and Serville, with description of a new species (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae: Asopinae), Zootaxa 3613 (2), pp. 146-164: 150-152 150-152
Helcystogramma triannulella     Li, H. H. & Zhen, H., 2011, Review of the genus Helcystogramma Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae: Dichomeridinae) from China, Journal of Natural History 45 (17 - 18), pp. 1035-1087: 1067-1069 1067-1069
Helcystogramma lutatella     Li, H. H. & Zhen, H., 2011, Review of the genus Helcystogramma Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae: Dichomeridinae) from China, Journal of Natural History 45 (17 - 18), pp. 1035-1087: 1066-1067 1066-1067
Indotritia (Indotritia) undulata     Liu, D., 2015, Review of Indotritia (Acari, Oribatida, Oribotritiidae) with a world checklist, a key to all known species, and a description of a new species from China, Acarologia 55 (4), pp. 397-416: 404 404
Typhlodromus (Anthoseius) constrictus     LIU, DONG, YI, TIAN-CI, XU, YUN & ZHANG, ZHI-QIANG, 2013, new mite species described during 2007 to 2012 3663, Zootaxa 3663 (1), pp. 1-102: 35-79 35-79
Araneae   new species  Li, Jian Yong, Liu, Jie & Chen, Jian, 2018, A review of some Neriene spiders (Araneae, Linyphiidae) from China, Zootaxa 4513 (1), pp. 1-90: 56-57 56-57
Impatiens bullatisepala   sp. nov.  Peng, Shuai, Cong, Yi-Yan, Tian, Jing, Zhang, Cai-Fei, Hu, Guang-Wan & Wang, Qing- Feng, 2021, Impatiens bullatisepala (Balsaminaceae), a new species from Guizhou, China, Phytotaxa 500 (3), pp. 217-224: 220-221 220-221
Coleoptera   sp. n.  Fabrizi, Silvia, Liu, Wan-Gang, Bai, Ming, Yang, Xing-Ke & Ahrens, Dirk, 2021, A monograph of the genus Maladera Mulsant & Rey, 1871 of China (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae: Sericini), Zootaxa 4922 (1), pp. 1-400: 178-180 178-180
Anthidium (Anthidium) septemspinosum     Niu, Ze-Qing, Yuan, Feng, Ascher, John S., Kasparek, Max, Orr, Michael C., Griswold, Terry & Zhu, Chao-Dong, 2020, Bees of the genus Anthidium Fabricius, 1804 (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae: Anthidiini) from China, Zootaxa 4867 (1), pp. 1-67: 39-41 39-41