101.2, 21.9: 10 Treatments

[link]

Tetragnatha chauliodus     Castanheira, Pedro De Souza & Baptista, Renner Luiz Cerqueira, 2020, Notes on slender species of the long-jawed spider genus Tetragnatha (Araneae Tetragnathidae) with description of three new species, Zootaxa 4768 (1), pp. 43-75: 59-65 59-65
Tetragnatha chiyokoae   new species  Castanheira, Pedro De Souza & Baptista, Renner Luiz Cerqueira, 2020, Notes on slender species of the long-jawed spider genus Tetragnatha (Araneae Tetragnathidae) with description of three new species, Zootaxa 4768 (1), pp. 43-75: 56-59 56-59
Clubiona parconcinna     Zhang, Jianshuang, Yu, Hao & Li, Shuqiang, 2021, Taxonomic studies on the sac spider genus Clubiona (Araneae, Clubionidae) from Xishuangbanna Rainforest, China, ZooKeys 1034, pp. 1-163: 1 1
Clubiona subasrevida   sp. nov.  Yu, Hao & Li, Shuqiang, 2019, On further species of the spider genus Clubiona Latreille, 1804 (Araneae, Clubionidae) from Xishuangbanna Rainforest, southwestern China, Zootaxa 4679 (2), pp. 201-230: 221-226 221-226
Titanodula menglaensis   sp. nov.  Liu, Qin-Peng, Liu, Zi-Jun, Wang, Guo-Li & Yin, Zi-Xu, 2021, Taxonomic revision of the praying mantis subfamily Hierodulinae of China (Mantodea: Mantidae), Zootaxa 4951 (3), pp. 401-433: 422-429 422-429
Myrmecina curvispina     Liu, Cong, Guenard, Benoit, Garcia, Francisco Hita, Yamane, Seiki, Blanchard, Benjamin, Yang, Da-Rong & Economo, Evan, 2015, New records of ant species from Yunnan, China, ZooKeys 477, pp. 17-78: 32-33 32-33
Hierodula longa     Liu, Qin-Peng, Liu, Zi-Jun, Wang, Guo-Li & Yin, Zi-Xu, 2021, Taxonomic revision of the praying mantis subfamily Hierodulinae of China (Mantodea: Mantidae), Zootaxa 4951 (3), pp. 401-433: 410 410
Hierodula dyaka     Liu, Qin-Peng, Liu, Zi-Jun, Wang, Guo-Li & Yin, Zi-Xu, 2021, Taxonomic revision of the praying mantis subfamily Hierodulinae of China (Mantodea: Mantidae), Zootaxa 4951 (3), pp. 401-433: 408 408
Zorotypus huangi   new species  Yin, Zi-Wei & Li, Li-Zhen, 2017, Zorotypus huangi sp. nov. (Zoraptera: Zorotypidae) from Yunnan, southern China, Zootaxa 4300 (2), pp. 287-294: 288-292 288-292
Anaplecta basalis     Deng, Wenbo, Liu, Yuchao, Wang, Zongqing & Che, Yanli, 2020, Eight new species of the genus Anaplecta Burmeister, 1838 (Blattodea: Blattoidea: Anaplectidae) from China based on molecular and morphological data, European Journal of Taxonomy 720, pp. 77-106: 101-102 101-102