Bolboschoenus yagara (Ohwi) Y.C.Yang & M.Zhan,

Wang, Hongfeng, Dong, Xueyun, Liu, Yi & Ma, Keping, 2019, Tracheophyte of Xiao Hinggan Ling in China: an updated checklist, Biodiversity Data Journal 7, pp. 32306-32306: 32306

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/BDJ.7.e32306

persistent identifier

http://treatment.plazi.org/id/EB0E5030-D8F2-DA6E-D953-0E5F1F8FB670

treatment provided by

Biodiversity Data Journal by Pensoft

scientific name

Bolboschoenus yagara (Ohwi) Y.C.Yang & M.Zhan
status