Chenopodium vulvaria L.

Alfred Hansen & Anfred Pedersen, 1968, Chenopodium vulvaria, Chenopodiaeernes og Amaranthaceernes Udbredelse I Danmark (Saertryk af Botanisk Tidsskrift 63), pp. 252-252 : 252

publication ID

https://doi.org/10.5281/zenodo.6284839

DOI

https://doi.org/10.5281/zenodo.6284839

persistent identifier

https://treatment.plazi.org/id/A0636E70-4518-18D8-D6C5-F45940697BB3

treatment provided by

Quentin

scientific name

Chenopodium vulvaria L.
status

 

Chenopodium vulvaria L. , Stinkende Gåsefod. -

Therofyt, hjemme­hørende i Middelhavsområdet og den Nære Orient. I Mellemeuropa indslæbt til ruderater og byområder og i flere lande fuldt naturaliseret; i Sydengland som neofyt på strandlokaliteter (Perring & Walters 1962, kort), forekomsten har dog været i tilbagegang. - Arten nævnes første gang fra Danmark hos Holm 1757. Ifølge Bergstedt 1883 optrådte den hyppigt i og ved Svaneke, Årsdale, Neksø og Snogebæk samt på Erte-holmene (ballastplante ?). Derudover optrådte den i stort antal på ruderater i København-området 1840-1913, iøvrigt er den kun kendt fra få fund (distr. 21, 29, 37, 41, 46-47), i vore dage kun fra distr. 29, 37, 46.