Dioscoreaceae

Wang, Hongfeng, Dong, Xueyun, Liu, Yi & Ma, Keping, 2019, Tracheophyte of Xiao Hinggan Ling in China: an updated checklist, Biodiversity Data Journal 7, pp. 32306-32306 : 32306

publication ID

https://dx.doi.org/10.3897/BDJ.7.e32306

persistent identifier

https://treatment.plazi.org/id/7A3E31F4-1E93-A942-A946-FB3C5E2F4B27

treatment provided by

Biodiversity Data Journal by Pensoft

scientific name

Dioscoreaceae
status