Pyrola renifolia Maxim.,

Wang, Hongfeng, Dong, Xueyun, Liu, Yi & Ma, Keping, 2019, Tracheophyte of Xiao Hinggan Ling in China: an updated checklist, Biodiversity Data Journal 7, pp. 32306-32306: 32306

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/BDJ.7.e32306

persistent identifier

http://treatment.plazi.org/id/72978F8C-61FA-FE6B-E5F8-68F200F34CA7

treatment provided by

Biodiversity Data Journal by Pensoft

scientific name

Pyrola renifolia Maxim.
status