Arctous rubra (Rehder & E.H.Wilson) Nakai,

Wang, Hongfeng, Dong, Xueyun, Liu, Yi & Ma, Keping, 2019, Tracheophyte of Xiao Hinggan Ling in China: an updated checklist, Biodiversity Data Journal 7, pp. 32306-32306: 32306

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/BDJ.7.e32306

persistent identifier

http://treatment.plazi.org/id/1C1F5732-D2DC-9584-C26A-F885CE52421C

treatment provided by

Biodiversity Data Journal by Pensoft

scientific name

Arctous rubra (Rehder & E.H.Wilson) Nakai
status