Oodescelis (Acutoodescelis) punctatissima punctatissima ( Fairmaire, 1886 ),

Bai, Xing-Long, Li, Xiu-Min & Ren, Guo-Dong, 2019, A review of the genus Oodescelis Motschulsky, 1845 (Coleoptera: Tenebrionidae Platyscelidini) from China, Zootaxa 4656 (3), pp. 401-430: 409-412

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4656.3.1

publication LSID

lsid:zoobank.org:pub:9789BD3C-1DCE-4483-BDAD-A506B88C30FB

persistent identifier

http://treatment.plazi.org/id/03A687DC-3374-887F-97A4-2C87873AFB7C

treatment provided by

Plazi

scientific name

Oodescelis (Acutoodescelis) punctatissima punctatissima ( Fairmaire, 1886 )
status

 

Oodescelis (Acutoodescelis) punctatissima punctatissima ( Fairmaire, 1886) 

( Figs. 3–4View FIGURE 3View FIGURE 4, 19–22View FIGURES 15–30, 47–49View FIGURES 43–48View FIGURES 49–54, 71–72View FIGURES 67–72)

Platyscelis punctatissima Fairmaire, 1886: 345  .

Platyscelis (Oodescelis) punctatissima: Seidlitz, 1893: 352  .

Oodescelis (Acutoodescelis) punctatissima: Kaszab, 1940: 951  ; Ren & Yu, 1999: 294; Egorov, 2004: 649; 2008: 294; 2009a: 60; Ren & Liu, 2009: 1147 (defensive glands); Ren, 2010: 183.

Oodescelis (Acutoodescelis) pyripenis Ren in Ren & Yu, 1999: 293  , syn. n.

Oodescelis (Acutoodescelis) pyripenis: Egorov, 2004: 649  ; 2008: 294; 2009a: 62.

Type material (studied). Lectotype, designated here: ♀ ( MNHN), Peking, David // Platyscelis punctatissima  m., Peking // TYPUS, Oodescelis punctatissima Fam.  , exam. C. KOCH ( Figs. 47View FIGURES 43–48, 71View FIGURES 67–72). Paralectotype: 1♀ ( MNHN), Platyscelis punctatissima Fam.  , Pekin // Co-TYPUS, Oodescelis punctatissima Fam.  , exam. C. KOCH. Holotype of Oodescelis (Acutoodescelis) pyripenis  : ♂ ( MHBU), 1984-VII-20, Huoditang, Qinling, Ningshan County, Shaanxi, coll. NWAFU, Museum of Hebei University (in Chinese) // HOLOTYPE // HBU(E) 000534 ( Figs. 49View FIGURES 49–54, 72View FIGURES 67–72). Paratypes of Oodescelis (Acutoodescelis) pyripenis  : 1 ♂ ( MHBU), 1984-VII-20, Huoditang, Qinling, Ningshan County, Shaanxi, coll. NWAFU, Museum of Hebei University (in Chinese) // PARATYPE // HBU(E) 000535; 1♀ ( MHBU), 1984-VII-20, Huoditang, Qinling, Ningshan County, Shaanxi, coll. NWAFU, Museum of Hebei University (in Chinese) // PARATYPE // HBU(E) 000536.

Other material. CHINA: Beijing: 1♂ ( MNHN), MUSEUM PARIS, Nord  PEKIN, A. DAVID 1865 // Platyscelis punctatissima Frm.  , det. Schuster // Oodescelis punctatissima Frm., Dr Z. Kaszab  det., 1973; 1♂, 3♀♀ ( MNHN), MUSEUM PARIS, Nord  PEKIN, A. DAVID 1865 // Oodescelis punctatissima Frm., Dr Z. Kaszab  det., 1974; 1♂ ( HNHM), Kina  , Peking 60 km, Chinesicher Mauer , V.1980 // Oodescelis punctatissima Fairm.  , det. L. Egorov, 1985; 2♂♂, 1♀ ( HNHM), MUSEUM PARIS, Nord  PEKIN, A. DAVID 1865 // det. Kaszab; 1♀ ( HNHM)  , Peking, Westberge, Exp. Stötzner // punctatissima Frm.  , det. dr. Kaszab  ; 1♀ ( MHBU), Xiang Shan , 19.VII.1980, coll. BJFU  ; 2 ♂♂ ( IZCAS), Xiang Shan , 150 m, 18.IV.2000, Hong-Bin Liang leg.  ; 1 ♂ ( IZCAS), Xiaolongmen , 1120–1170 m, 25–30.VI.1998, Hai-Sheng Zhou leg.  ; 1 ♂ ( IZCAS), Xiaolongmen , 1140 m, 2.VII.1998, Hai-Sheng Zhou leg.  ; 1 ♂ ( IZCAS), Xiaolongmen , 1400 m, 14.VI.2001, Si-Qin Ge leg.  ; 2 ♂♂ ( IZCAS), North of Ecological Positioning Station, Xiaolongmen , 1160 m, 30.V–2.VI.2001, Xiao-Dong Yu leg.  ; 17 ♂♂, 16♀♀ ( IZCAS), North of Ecological Positioning Station, Xiaolongmen , 1190 m, 30.V–2.VI.2001, Xiao-Dong Yu leg.  ; 2 ♂♂, 2♀♀ ( IZCAS), North of Ecological Positioning Station, Xiaolongmen, Mentougou , 1160 m, 9–11.VI.2002, Xiao-Dong Yu leg.  ; 1♀ ( MHBU), Xiaolongmen Management Station, Baihua Shan Nature Reserve, Mentougou , 39.96266° N, 115.43015° E, 1180 m, 8.VIII.2016, Jing-Chao He, Xiang-Bo Guo, Ya-Di Liang & Hong-Li Zhang leg.GoogleMaps  ; 18 ♂♂, 38♀♀ ( IZCAS), Liyuanling, Mentougou , 1050 m, 31.V–3.VI.2001, Xiao-Dong Yu leg.  ; 12 ♂♂, 16♀♀ ( MHBU), Baojin Shan, Zhoukoudian , 28.VIII.2010, Guo-Dong Ren & Wen-Jun Hou leg.  ; 1 ♂ ( IZCAS), Dongling Shan , 825 m, 15– 18.VI.2011, Xiao-Dong Yu leg.  ; 1 ♂, 2♀♀ ( IZCAS), Dongling Shan , 1140 m, 17–20.V.2012, Xiao-Dong Yu leg.  ; 1 ♂ ( IZCAS), Dongling Shan , 825 m, 12–15.VI.2012, Xiao-Dong Yu leg.  ; 1 ♂ ( IZCAS), Dongling Shan , 1000 m, 12– 15.VI.2012, Xiao-Dong Yu leg.  ; 2 ♂♂, 1♀ ( MHBU), Lianhua Shan Forest Park, Yanqing , 40.437708° N, 116.261253° E, 495 m, 9.VIII.2016, Jing-Chao He, Xiang-Bo Guo, Ya-Di Liang & Hong-Li Zhang leg.GoogleMaps  ; Gansu: 3 ♂♂, 2♀♀ ( MHBU), Ziwuling, Qinyang  ; Hebei: 1♂ ( HNHM), Kalgan Mong., coll. Wiukler  // det. dr. Kaszab; 59 ♂♂, 54♀♀ ( MHBU), Xiaowutai Shan, Yu Xian , 7.VII.2001  ; 2 ♂♂, 1♀ ( MHBU), Xiaowutai Shan, Yu Xian , 5.VII.2002  ; 1♀ ( MHBU), Xiaowutai Shan, Yu Xian , 10.VII.2006, Ben-Yong Mao & Fu-Ming Shi leg.  ; 1 ♂ ( MHBU), Xiaowutai Shan, Yu Xian , 27–30.VIII.2007, Ya-Lin Li leg.  ; 1 ♂ ( MHBU), Jinhekou, Yu Xian , 14–16.VII.2005, Jing Li & Feng- Yan Wang leg.  ; 1 ♂ ( MHBU), Jinhekou, Yu Xian , 19.VIII.2005, Feng Zhang et al. leg  .; 26 ♂♂, 30♀♀ ( MHBU), Jinhekou, Yu Xian , 18–19.VI.2009, Xin-Pu Wang & Zhen-Hua Gao et al. leg  .; 10 ♂♂, 6♀♀ ( MHBU), Jinhekou, Yu Xian , 22–24.VII.2012, Chao Wen & Xing-Hong Chen leg.  ; 1♀ ( MHBU), Chiyabaogou, Yu Xian , 23.VI.2009, Xin- Pu Wang & Jun-Tong Lang et al. leg  .; 66 ♂♂, 52♀♀ ( MHBU), Jinhekou, Xiaowutai Shan , 7–11.VII.2006  ; 1 ♂ ( MHBU), Jinhekou, Xiaowutai Shan , 3–6.VII.2015, Yi-Bin Ba & Min-Qi Zhao leg.  ; 1♀ ( MHBU), Zhenjiagou, Xiaowutai Shan , 17.VII.2012, Chao Wen & Xing-Hong Chen leg.  ; 4 ♂♂ ( MHBU), Zhenjiagou, Xiaowutai Shan , 4.VII.2015, Yi-Bin Ba & Min-Qi Zhao leg.  ; 2 ♂♂, 2♀♀ ( MHBU), Xitai, Xiaowutai Shan , 18.VII.2012, Chao Wen & Xing-Hong Chen leg.  ; 22 ♂♂, 10♀♀ ( MHBU), Huichuan, Xiaowutai Shan , 24.VII.2012, Chao Wen & Xing- Hong Chen leg.  ; 1 ♂ ( MHBU), Dongtai, Xiaowutai Shan , 26.VII.2012, Chao Wen & Xing-Hong Chen leg.  ; 1♀ ( MHBU), Shuigou, Xiaowutai Shan 5.VII.2015, Yi-Bin Ba & Min-Qi Zhao leg.  ; 1 ♂ ( MHBU), Yangjiaping, Zhuolu , 12.VII.2002, Ai-Min Shi & Xiao-Li Liu et al. leg  .; 107 ♂♂, 101♀♀ ( MHBU), Yangjiaping, Zhuolu , 18.VII.2002, Ai-Min Shi & Xiao-Li Liu leg.  ; 1 ♂ ( MHBU), Yangjiaping, Zhuolu , 4–12.VII.2004  ; 1 ♂ ( MHBU), Yangjiaping, Zhuolu , 6–10.VII.2004  ; 1 ♂, 3♀♀ ( MHBU), Yangjiaping, Zhuolu , 10–24.VII.2005, Jing Li & Hui-Ran Hua et al. leg  .; 10 ♂♂, 4♀♀ ( MHBU), Yangjiaping, Zhuolu , 25–29.VI.2009, Xin-Pu Wang & Zhen-Hua Gao et al. leg  .; 28 ♂♂, 12♀♀ ( MHBU), Yangjiaping, Zhuolu , 28.VI–1.VIII.2012, Chao Wen & Xing-Hong Chen leg.  ; 34 ♂♂, 29♀♀ ( MHBU), Xiling Shan, Zhuolu , 26.VI.2009, Xin-Pu Wang & Jun-Tong Lang et al. leg  .; 2♀♀ ( MHBU), Dongling Shan, Zhuolu , 28.VI.2009, Xin-Pu Wang & Hong-Fan Ran et al. leg  .; 1♀ ( MHBU), Wuling Shan, Chengde , 1200 m, 22.VI.2007, Chang-Qin Chen leg.  ; 3♂♂, 1♀ ( MHBU), Wuling Shan, Chengde , 24.VI.2007, Chang-Qin Chen leg.  ; 1♀ ( MHBU), Ximen, Wuling Shan , 15.VII.2012, Hao-Yu Liu & Ji-Liang Wang leg.  ; 1♂, 1♀ ( MHBU), Ximen, Wuling Shan , 17.VII.2012, Shen-Yan Tang & Ji-Liang Wang leg.  ; 1♂ ( MHBU), Ximen, Wuling Shan , 22.VII.2012, Shen-Yan Tang & Ji-Liang Wang leg.  ; 3 ♂♂, 3♀♀ ( MHBU), Wuling Shan, Xinglong , 15–22.VIII.2012, Hao-Yu Liu & Ye-Long Song leg.  ; 1 ♂ ( MHBU), Badaohe, Wuling Shan  , 40°33.493′ N, 117°32.625′ E, 805 m, 11.V.2015, Zhao Pan & Li-Jiang Na et al. leg.; 1 ♂, 2♀♀ ( MHBU), Badaohe, Wuling ShanGoogleMaps  , 40°33.493′ N, 117°32.625′ E, 805 m, 3.VIII.2015 N, Yuan-Yuan Wang & Shen-Yan Tang leg.; 2 ♂♂, 1♀ ( MHBU), Badaohe, Wuling Shan  , 40°33.493′ N, 117°32.625′ E, 805 m, 10.VIII.2015, Fu-Cai Yu & Shen-Yan Tang et al. leg.; 1 ♂, 2♀♀ ( MHBU), Yanshi, Wuling ShanGoogleMaps  , 40°32.566′ N, 117°29.837′ E, 843 m, 16.V.2015, Zhao Pan & Shen-Yan Tang leg.; 1 ♂ ( MHBU), Yanshi, Wuling Shan , 40°32.566′ N, 117°29.837′ E, 843 m, 16.V.2015 N, Zhao Pan & Shen-Yan Tang leg.GoogleMaps  ; 2 ♂♂, 1♀ ( MHBU), Yanshi, Wuling Shan , 40.5430° N, 117.4968° E, 853 m, 18.V.2016 N, Yuan-Yuan Wang & Shen-Yan Tang leg.GoogleMaps  ; 1 ♂ ( MHBU), Yanshi, Wuling Shan  , 40.5430° N, 117.4968° E, 853 m, 23.V.2016 N, Jing-Sheng Niu & Yue Li et al. leg.; 1 ♂ ( MHBU), Yanshi, Wuling ShanGoogleMaps  , 40°54.301′ N, 117°49.677′ E, 853 m, 28.VII.2016 N, Shen-Yan Tang & Bo Liang et al. leg.; 2 ♂♂ ( MHBU), Yanshi, Wuling ShanGoogleMaps  , 40°54.301′ N, 117°49.677′ E, 853 m, 30.VII.2016 N, Shen- Yan Tang & Mei-Ling Gao et al. leg.; 1♀ ( MHBU), Yanshi, Wuling ShanGoogleMaps  , 40°54.301′ N, 117°49.677′ E, 853 m, 14.VIII.2016, Shen-Yan Tang & Bo Liang et al. leg.; 1 ♂, 2♀♀ ( MHBU), Xiaobiandangou, Wuling ShanGoogleMaps  , 40°29.934′ N, 117°29.817′ E, 643 m, 19.V.2015, Zhao Pan & Fu-Cai Yu leg.; 1♀ ( MHBU), Xiaobiandangou, Wuling Shan , 40°29.934′ N, 117°29.817′ E, 643 m, 19.VI.2015, Shen-Yan Tang & Qian-Qian Bai leg.GoogleMaps  ; 2 ♂♂, 1♀ ( MHBU), Xiao- biandangou, Wuling Shan  , 40°29.934′ N, 117°29.817′ E, 643 m, 10.VII.2015, Guo-Dong Ren & Xiang-Pu Meng et al. leg.; 1♀ ( MHBU), Xiaobiandangou, Wuling ShanGoogleMaps  , 40°29.934′ N, 117°29.817′ E, 643 m, 14.VII.2015, Fu-Cai Yu & Xiang-Pu Meng et al. leg.; 1 ♂, 1♀ ( MHBU), Xiaobiandangou, Wuling ShanGoogleMaps  , 40°29.934′ N, 117°29.817′ E, 643 m, 13.VIII.2016, Shen-Yan Tang & Bo Liang et al. leg.; 2 ♂♂, 4♀♀ ( MHBU), Wuchagou, Wuling ShanGoogleMaps  , 40°33.858′ N, 117°28.086′ E, 1339 m, 11.VI.2015 N, Shen-Yan Tang & Yuan-Yuan Wang leg.; 2♀♀ ( MHBU), Siqindi, Wuling Shan  , 40°33.723′ N, 117°32.482′ E, 992 m, 7.VI.2015, Shen-Yan Tang & Fu-Cai Yu et al. leg.; 1♀ ( MHBU), Niang- niangwa, Wuling ShanGoogleMaps  , 40°33.595′ N, 117°29.420′ E, 1042 m, 20.VI.2015, Zhao Pan & Fu-Cai Yu et al. leg.; 1♀ ( MHBU), Kulong Shan, Wuling ShanGoogleMaps  , 40°33.295′ N, 117°18.632′ E, 433 m, 21.VI.2015, Fu-Cai Yu & Xue-Jin Feng et al. leg.; 1 ♂ ( MHBU), Taxigou, Wuling ShanGoogleMaps  40°30.898′ N, 117°29.796′ E, 713 m, 22.VI.2015, Xiang-Pu Meng & Shen-Yan Tang et al. leg.; 2♀♀ ( MHBU), Taxigou, Wuling ShanGoogleMaps  , 40°30.898′ N, 117°29.796′ E, 713 m, 23.VII.2015, Fu-Cai Yu & Yuan-Yuan Wang et al. leg.; 5 ♂♂, 3♀♀ ( MHBU), Taxigou, Wuling ShanGoogleMaps  , 40.5268° N, 117.4881° E, 780 m, 13.VIII.2016, Shen-Yan Tang & Bo Liang et al. leg.; 1♀ ( MHBU), Zhangshazigou, Wuling ShanGoogleMaps  , 40°31.830′ N, 117°24.875′ E, 751 m, 27.VI.2015, Xue-Jin Feng & Shen-Yan Tang et al. leg.; 1♀ ( MHBU), Zhangshazigou, Wuling ShanGoogleMaps  , 40°31.830′ N, 117°24.875′ E, 751 m, 10.VIII.2015, Yuan-Yuan Wang & Shen-Yan Tang et al. leg.; 1 ♂, 2♀♀ ( MHBU), Xianrenta, Wuling ShanGoogleMaps  , 40°33.858′ N, 117°28.086′ E, 1339 m, 4.VII.2015, Xue-Jin Feng & Yuan-Yuan Wang et al. leg.; 3 ♂♂, 1♀ ( MHBU), Liushuigou, Wuling ShanGoogleMaps  , 40°37.451′ N, 117°30.675′ E, 865 m, 7.VII.2015 N, Fu-Cai Yu & Xiang-Pu Meng et al. leg.; 6 ♂♂, 1♀ ( MHBU), Liushuigou, Wuling ShanGoogleMaps  , 40.6242° N, 117.5113° E, 865 m, 17.VII.2016 N, Xiang-Pu Meng & Shen-Yan Tang et al. leg.; 2♀♀ ( MHBU), Xiaobeimen, Wuling ShanGoogleMaps  , 40°37.389′ N, 117°27.806′ E, 914 m, 27.VII.2015, Xue-Jin Feng & Shen-Yan Tang leg.; 4♀♀ ( MHBU), Beimen, Wuling Shan  , 40°37.389′ N, 117°27.806′ E, 914 m, 24.VI.2016 N, Jing-Sheng Niu & Yuan-Yuan Wang et al. leg.; 1♀ ( MHBU), Beimen, Wuling ShanGoogleMaps  , 40°37.389′ N, 117°27.806′ E, 914 m, 4.VII.2016, Ji-Min Di & Fu-Cai Yu et al. leg.; 1 ♂ ( MHBU), Liuzhaizi, Wuling ShanGoogleMaps  , 40°33.500′ N, 117°20.230′ E, 523.7 m, 10.VIII.2015 N, Fu-Cai Yu & Shen-Yan Tang et al. leg.; 1♀ ( MHBU), Wuling Shan PeakGoogleMaps  , 40°35.305′ N, 117°28.869′ E, 1964 m, 11.VIII.2015, Shen-Yan Tang & Ze Zhao et al. leg.; 3 ♂♂ ( MHBU), Wuling Shan PeakGoogleMaps  , 40°35.305′ N, 117°28.869′ E, 1964 m, 8.VII.2016, Fu-Cai Yu & Shen-Yan Tang et al. leg.; 1 ♂, 1♀ ( MHBU), Binglenggou, Wuling ShanGoogleMaps  , 40°34.770′ N, 117°34.194′ E, 773 m, 12.VIII.2015 N, Ze Zhao & Yuan-Yuan Wang et al. leg.; 5 ♂♂, 6♀♀ ( MHBU), Shangshidong, Xinglong , 23–28.VII.2012, Hao-Yu Liu & Ye-Long Song leg.  ; 1♀ ( MHBU), Shangshidong , Xin- glong, 26.VII.2012, Hao-Yu Liu & Ye-Long Song leg.  ; 1♂ ( MHBU), Shangshidong, Xinglong , 27.VII.2012, Ji-Li- ang Wang & Shen-Yan Tang leg.  ; 1 ♂ ( MHBU), Caizigoumen, Boluotai, Kuancheng , Chengde , 40.461645° N, 118.339320° E, 370 m, 17.VIII.2016, Jing-Chao He, Xiang-Bo Guo, Ya-Di Liang & Hong-Li Zhang leg.GoogleMaps  ; 2♀♀ ( MHBU), Goutang, Wudaogou, Mulanweichang , Weichang , 41°57′52.4″ N, 116°55′29.6″ E, 1086 m, 15.VI.2016, Cheng Fang & Li Ma leg.GoogleMaps  ; 2 ♂♂ ( MHBU), Longtangou, Mulanweichang , 41°57′51.4″ N, 116°55′30.9″ E, 1250 m, 18.VII.2016, Rui-Xiang Wang & Xue-Yan Gao leg.GoogleMaps  ; 1♀ ( MHBU), Guapaishu, Xinfeng, Mulanweichang , 15. VIII.2016, Xue-Yan Gao leg.  ; 2 ♂♂, 2♀♀ ( MHBU), Zijin Shan, Xingtai , 17.VII.2007, Li-Min Zhu leg.  ; 11 ♂♂, 8♀♀ ( MHBU), Dabeigou, Bulaoqing Shan, Xingtai , 37°19′40.3″ N, 113°59′01.1″ E, 895 m, 8.VI.2015, Ling-Xiao Chang, Xin-Yue Guo & Run-Yang Zhang leg.GoogleMaps  ; 8 ♂♂, 1♀ ( MHBU), Dabeigou, Bulaoqing Shan , 37°19′40.3″ N, 113°59′01.1″ E, 895 m, 9.VI.2015, Xin-Yue Guo & Run-Yang Zhang leg.GoogleMaps  ; 1 ♂ ( MHBU), Dabeigou, Bulaoqing Shan , 37°19′40.3″ N, 113°59′01.1″ E, 895 m, 20.VI.2015, Xin-Yue Guo & Run-Yang Zhang leg.GoogleMaps  ; 1 ♂, 2♀♀ ( MHBU), Dabeigou, Bulaoqing Shan , 37°19′40.3″ N, 113°59′01.1″ E, 895 m, 7.VII.2015, Xin-Yue Guo & Run-Yang Zhang leg.GoogleMaps  ; 2 ♂♂, 4♀♀ ( MHBU), Dabeigou, Bulaoqing Shan , 37°19′40.3″ N, 113°59′01.1″ E, 895 m, 17.IX.2015, Xin-Yue Guo, Wei-Lin Cao & Wen-Xia Cui leg.GoogleMaps  ; 2 ♂♂, 2♀♀ ( MHBU), Dabeigou, Xingtai , 9.VI.2015, Ling-Xiao Chang & Xin-Yue Guo et al. leg  .; 3 ♂♂, 2♀♀ ( MHBU), Dabeigou, Xingtai , 13.VI.2015 N, Ling-Xiao Chang & Xin-Yue Guo et al. leg  .; 1 ♂, 1♀ ( MHBU), Niutougou, Bulaoqing Shan  , 37°19′56.0″ N, 113°56′33.1″ E, 1160 m, 9.VI.2015, Xin- Yue Guo & Run-Yang Zhang leg.; 1 ♂ ( MHBU), Niutougou, Bulaoqing Shan , 37°19′56.0″ N, 113°56′33.1″ E, 1160 m, 12.VI.2015, Xin-Yue Guo & Run-Yang Zhang leg.GoogleMaps  ; 1♀ ( MHBU), Niutougou, Bulaoqing Shan , 37°19′56.0″ N, 113°56′33.1″ E, 1160 m, 21.V.2016, Xin-Yue Guo & Wen-Xia Cui leg.GoogleMaps  ; 2 ♂♂, 3♀♀ ( MHBU), Bulaoqing Shan , 37°20′34.2″ N, 113°57′19.1″ E, 1530 m, 15.IX.2015, Ling-Xiao Chang, Wei-Lin Cao & Xin-Yue Guo leg.GoogleMaps  ; 2 ♂♂, 2♀♀ ( MHBU), Donggou, Bulaoqing Shan , 37°20′14″ N, 113°57′50″ E, 920 m, 2.VI.2016, Xin-Yue Guo & Wen- Xia Cui leg.GoogleMaps  ; 2 ♂♂, 3♀♀ ( MHBU), Heshanggou, Laoye Shan [formerly known as Beiwudang Shan], Shahe , 11.V.2015, Xing-Long Bai & Ling Bai leg.  ; 1♀ ( MHBU), Heshanggou, Laoye Shan , 36°58′19.355″N, 113°57′33.321″ E, 720 m, 14.V.2015 N, Xing-Long Bai & Ling Bai leg.GoogleMaps  ; 1♀ ( MHBU), Heshang Shan, Laoye Shan , 12.V.2015, Xing-Long Bai & Ling Bai leg.  ; 1 ♂, 3♀♀ ( MHBU), Xiaoshuigou, Laoye Shan , 18.V.2015, Xing-Long Bai & Ling Bai leg.  ; 1 ♂ ( MHBU), Xiaoshuigou, Laoye Shan , 10.VI.2015, Xing-Long Bai & Ling Bai leg.  ; 1♀ ( MHBU), Wu- dailinggou, Laoye Shan , 20.V.2015, Xing-Long Bai & Ling Bai leg.  ; 7 ♂♂, 5♀♀ ( MHBU), Laoye Shan  , 36°58′19″ N, 113°57′33″ E, 1000 m, 20.VI.2015, Guo-Dong Ren, Xing-Long Bai & Ling Bai et al. leg.; 1♀ ( MHBU), Xiaoxi- gou, Laoye ShanGoogleMaps  , 37°00′24″ N, 113°53′57″ E, 800 m, 26.VI.2015, Xing-Long Bai leg.; 1♀ ( MHBU), Beiniudaogou, Laoye Shan , 27.VI.2015, Xing-Long Bai leg.  ; 2 ♂♂, 2♀♀ ( MHBU), Niudaogou, Laoye Shan , 28.VII.2015, Ling Bai & Ya-Feng Chen leg.  ; 1♀ ( MHBU), Xiaodonggou, Laoye Shan , 37°00′09.565″ N, 113°54′19.858″ E, 894 m, 3.VII.2015, Xing-Long Bai & Ling Bai leg.GoogleMaps  ; 1♀ ( MHBU), Nangou, Heilong Shan, Chicheng , 41°19′22.4″ N, 116°07′02.8″ E, 1373 m, 17.V.2015, Yan Yan & Yi-Ping Niu leg.GoogleMaps  ; 4 ♂♂, 3♀♀ ( MHBU), Erdaogou, Heilong Shan , 41°19′47.8″ N, 116°06′27.0″ E, 1478 m, 18.V.2015, Yi-Ping Niu & Yan Yan leg.GoogleMaps  ; 2 ♂♂, 1♀ ( MHBU), Sanchalinqu, Heilong Shan , 41°19′22.4″ N, 116°01′02.8″ E, 1373 m, 23.V.2015, Yi-Ping Niu & Yan Yan leg.GoogleMaps  ; 1♀ ( MHBU), Gua- nhuachanglang, Heilong Shan , 41°18′41.1″ N, 116°07′59.0″ E, 1390 m, 24.V.2015, Yi-Ping Niu & Yan Yan leg.GoogleMaps  ; 1♀ ( MHBU), Donggou, Heilong Shan , 41°18′21.0″ N, 116°07′13.1″ E, 1350 m, 7.VII.2015, Yan Yan & Yue-Peng Yin leg.GoogleMaps  ; 1 ♂ ( MHBU), Donggou, Heilong Shan , 41°18′21.0″ N, 116°07′13.1″ E, 1350 m, 6.VIII.2015, Yue Li & Yan Yan leg.GoogleMaps  ; 8 ♂♂, 1♀ ( MHBU), Xiaodengchang, Heilong Shan , 41°15′50.7″ N, 116°05′24.7″ E, 1211 m, 28.VIII.2015, Yi-Ping Niu & Yan Yan leg.GoogleMaps  ; 2 ♂♂, 4♀♀ ( MHBU), Xiaodengchang, Heilong Shan , 41°16′36.8″ N, 116°05′34.0″ E, 1255 m, 2.IX.2015, Yi-Ping Niu & Yan Yan leg.GoogleMaps  ; 1♀ ( MHBU), Xiaonangou, Heilong Shan , 41°17′16″ N, 116°06′45″ E, 1345 m, 25.VI.2016, Lian Liu & Yue-Peng Yin leg.GoogleMaps  ; 1 ♂ ( MHBU), Beigou, Heilong Shan , 41°19′51″ N, 116°06′46″ E, 1592 m, 7.VII.2016 N, Zhao Pan & Yan Yan leg.GoogleMaps  ; 1♀ ( MHBU), Liaoheyuan Nature Reserve, Pingquan , 20.VI.2015, Hai-Sen Dong, Xiao-Jie Sun & Huan-Huan Guan leg.  ; 1 ♂ ( MHBU), Liaoheyuan Nature Reserve , 1.VII.2015, Hai- Sen Dong & Huan-Huan Guan leg.  ; 2♀♀ ( MHBU), Luanshijiao, Pingquan , 2.VII.2015, Hai-Sen Dong & Huan- Huan Guan leg.  ; 1♀ ( MHBU), Beimen, Liaoheyuan , 23.VII.2016 L, Yi-Bin Ba & Huan-Huan Guan leg.  ; 1 ♂ ( MHBU), Wuyuezhai, Lingshou , 38°72′256″ N, 113°84′625″ E, 1488 m, 7.VII.2016, Yi-Bin Ba & Jia Zhang leg.  ; 1 ♂ ( MHBU), Wuyuezhai Management Office, Lingshou , 38.7118° N, 113.8624° E, 1026 m, 12.VII.2017, Xue Li & Xiao-Ying Wei leg.GoogleMaps  ; 1 ♂, 1♀ ( MHBU), Wuyuezhai Management Office, Lingshou , 38.7118° N, 113.8624° E, 1026 m, 13.VII.2017, Wen-Bin Yin & Xiao-Ying Wei leg.GoogleMaps  ; 1♀ ( MHBU), Wuyuezhai Management Office , Ling- shou, 38.7118° N, 113.8624° E, 1026 m, 19.VII.2017, Jia Zhang & Xiao-Ying Wei leg.GoogleMaps  ; 1♀ ( MHBU), Wuyuezhai Management Office, Lingshou , 38.7118° N, 113.8624° E, 1026 m, 23.VII.2017, Jia Zhang & Xiao-Ying Wei leg.GoogleMaps  ; 3 ♂♂, 2♀♀ ( MHBU), Wuyuezhai Management Office, Lingshou , 38.7118° N, 113.8624° E, 987 m, 17.VIII.2017, Jia Zhang & Wen-Bin Yin leg.GoogleMaps  ; 1 ♂ ( MHBU), Qinüfeng, Wuyuezhai, Lingshou , 38.7361° N, 113.8442° E, 1487 m, 18.VII.2017, Jia Zhang & Xiao-Ying Wei leg.GoogleMaps  ; 1♀ ( MHBU), Chegulutuo, Lingshou , 38.6044° N, 113.9216° E, 642 m, 25.VIII.2017, Jia Zhang & Wen-Bin Yin leg.GoogleMaps  ; 1♀ ( MHBU), Chegulutuo, Lingshou , 38.6044° N, 113.9216° E, 642 m, 2.IX.2017, Jia Zhang & Wen-Bin Yin leg.GoogleMaps  ; 2 ♂♂ ( MHBU), Zhangjiatou, Hezhang, She Xian , 36°23.6′ N, 113°44.8′ E, 580 m, 10.VII.2016, Su-Yun Liu & Zheng-Fang Qiu leg.GoogleMaps  ; Henan: 1♀ ( MHBU), Zhengzhou , VII.1986, Xin-Min Yin leg.  ; 1♀ ( MHBU), Shaolin Temple, Dengfeng , 16.VII.2002, Xiu-Juan Yang leg.  ; 1 ♂, 2♀♀ ( MHBU), Shibanyan, Linzhou , 21.VII.2006, Feng-Yan Wang & Wen-Jing Huang leg.  ; 2 ♂♂, 2♀♀ ( MHBU), Shangbali, Hui Xian , 26.VII.2006, Feng-Yan Wang & Wen-Jing Huang leg.  ; Ningxia: 1♀ ( MHBU), Xiang Shan , 23.VII.1984, Qing-Yu Guo leg.  ; 2 ♂♂, 2♀♀ ( MHBU), Fengtai Forest Farm, Longde , 30.VI.2008, Xin-Pu Wang & Xiao-Li Liu leg.  ; 2 ♂♂, 3♀♀ ( MHBU), Woyangchuan, Jingyuan , 7–8.VII.2008, Xin-Pu Wang & Xiao-Li Liu leg.  ; 3 ♂♂ ( MHBU), Qiuqianjia, Jingyuan , 7–8.VII.2009, Xin-Pu Wang & Xiao-Qin Yang leg.  ; 1 ♂ ( MHBU), Liupan Shan Weather Station, Guyuan , 2835 m, 1.VIII.2009, Xin Gu leg.  ; Shaanxi: 1♀ ( MHBU), Yuhua Shan, Qiao Shan , 31.VII.1956, coll. NWAFU  ; 1♂ ( MHBU), Longcaoping, Foping , 29.VIII.1986, coll. NWAFU  ; 1 ♂ ( MHBU), Caichuan, Danfeng  , 33°53′25″ N, 110°19′06″ E, 1200 m, 1.VII.2014, Cai-Xia Yuan & Ying Tian leg.; 3 ♂♂ ( MHBU), Caichuan, Danfeng , 33°56′20″ N, 110°19′34″ E, 1417 m, 2.VII.2014, Cai-Xia Yuan & Ying Tian leg.GoogleMaps  ; Shandong: 1 ♂, 1♀ ( MHBU), Tai Shan , 6.VII.1985  ; 1 ♂ ( MHBU), Tai Shan, Taian , 23.VI.2003, Cheng-Ling Zhang leg.  ; 1 ♂, 1♀ ( MHBU), Culai Shan, Taian , 21.VI.2011  ; 1♀ ( MHBU), Yaoxiang Forest Farm, Taian , 25.VI.2011  ; Shanxi: 6 ♂♂, 6♀♀ ( MHBU), Hongdong , 2.VI.2002, Yan-Lin Chang leg.  ; 2 ♂♂ ( MHBU), Xu Cun, Heshun , 23.VII.2010, Sheng-Tao Guo & Zhi- Zhong Gao leg.  ; 33 ♂♂, 24♀♀ ( MHBU), Li Shan , 30.VII.2012, Hai-Ling Wang, Hui Zhang & Jian-Xia Du leg.  ; 3 ♂♂, 5♀♀ ( MHBU), Li Shan Hotel, Li Shan , 21.VII.2013, Xiao-Yu Zhu & Hai-Tian Song leg.  ; 2 ♂♂ ( MHBU), Shunwangping, Li Shan , 30.VII.2013, Xiao-Yu Zhu & Hai-Tian Song leg.  ; 3 ♂♂, 2♀♀ ( MHBU), Fuyuhe, Xiach- uan, Li Shan , 31.VII.2013, Xiao-Yu Zhu & Hai-Tian Song leg.  ; Taiwan: 2♂♂ ( MHBU), Jiulong Shan  , Pingdong, 7.VI.2009, Wen-Yi Zhou leg.  ; Tianjin: 1 ♂, 1♀ ( MHBU), Jiulong Shan, Ji Xian , 26.V.2002  ; 1 ♂, 1♀ ( MHBU), Ji- ulong Shan, Ji Xian , 2.VI.2002  ; 1♀ ( MHBU), Jiulong Shan, Ji Xian , 22.VI.2003  ; 2 ♂♂ ( MHBU), Baxian Shan, Ji Xian , 12.VI.2005  .

Distribution. China: Beijing ( Kaszab, 1940; Ren & Yu, 1999; Egorov, 2008), Gansu (new record), Hebei ( Kaszab, 1940), Henan (new record), Inner Mongolia ( Kaszab, 1940; Ren & Yu, 1999; Egorov, 2008), Ningxia ( Ren, 2010), Shaanxi ( Ren & Yu, 1999), Shandong (new record), Shanxi (new record), Sichuan ( Egorov, 2008), Taiwan (new record), Tianjin ( Kaszab, 1940; Ren & Yu, 1999; Egorov, 2008).

Remarks. See remarks of O. punctatissima emmerichi  .

MNHN

Museum National d'Histoire Naturelle

HNHM

Hungarian Natural History Museum (Termeszettudomanyi Muzeum)

IZCAS

Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences

Kingdom

Animalia

Phylum

Arthropoda

Class

Insecta

Order

Coleoptera

Family

Tenebrionidae

Genus

Oodescelis

Loc

Oodescelis (Acutoodescelis) punctatissima punctatissima ( Fairmaire, 1886 )

Bai, Xing-Long, Li, Xiu-Min & Ren, Guo-Dong 2019
2019
Loc

Oodescelis (Acutoodescelis) pyripenis: Egorov, 2004: 649

Egorov, L. V. 2009: 62
Egorov, L. V. 2008: 294
Egorov, L. V. 2004: 649
2004
Loc

Oodescelis (Acutoodescelis) pyripenis Ren in Ren & Yu, 1999: 293

Ren, G. D. & Yu, Y. Z. 1999: 293
1999
Loc

Oodescelis (Acutoodescelis) punctatissima:

Ren, G. D. 2010: 183
Egorov, L. V. 2009: 60
Ren, G. & Liu, C. L. 2009: 1147
Egorov, L. V. 2008: 294
Egorov, L. V. 2004: 649
Ren, G. D. & Yu, Y. Z. 1999: 294
Kaszab, Z. 1940: 951
1940
Loc

Platyscelis (Oodescelis) punctatissima: Seidlitz, 1893: 352

Seidlitz, G. C. M. von 1893: 352
1893
Loc

Platyscelis punctatissima

Fairmaire, L. 1886: 345
1886