Oodescelis (Planoodescelis) kansouensis Kaszab, 1940,

Bai, Xing-Long, Li, Xiu-Min & Ren, Guo-Dong, 2019, A review of the genus Oodescelis Motschulsky, 1845 (Coleoptera: Tenebrionidae Platyscelidini) from China, Zootaxa 4656 (3), pp. 401-430: 417

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4656.3.1

publication LSID

lsid:zoobank.org:pub:9789BD3C-1DCE-4483-BDAD-A506B88C30FB

persistent identifier

http://treatment.plazi.org/id/03A687DC-336C-8864-97A4-29358060F956

treatment provided by

Plazi

scientific name

Oodescelis (Planoodescelis) kansouensis Kaszab, 1940
status

 

Oodescelis (Planoodescelis) kansouensis Kaszab, 1940 

( Figs. 4View FIGURE 4, 39–40View FIGURES 31–42, 67View FIGURES 67–72)

Oodescelis (Acutoodescelis) kansouensis Kaszab, 1940: 954  ; Ren & Yu, 1999: 296.

Oodescelis kansouensis: Egorov, 1989: 105  .

Oodescelis (Planoodescelis) kansouensis: Egorov, 2004: 649  ; 2008: 295; 2009a: 60.

Material. CHINA: Gansu: 1♀ ( MHBU), Chengguan, Dangchang , 13.VII.2003, Yi-Bin Ba & Yang Yu leg.  ; 6 ♂♂, 3♀♀ ( MHBU), Guazigou, Zhugqu , 10.VII.2009, Zhen-Hua Gao & Yi-Ping Niu leg.  ; 8 ♂♂, 13♀♀ ( MHBU), Guazi- gou, Zhugqu , 12.VII.2009, Zhen-Hua Gao & Yi-Ping Niu leg.  ; 2 ♂♂, 1♀ ( MHBU), Yulei, Wen Xian , 32°47.716′ N, 105°09.504′ E, 810 m, 24.VII.2016, Xiu-Min Li, Xing-Long Bai, Run-Yang Zhang & Xian-Lei Shao leg.GoogleMaps 

Distribution. China: Gansu ( Kaszab, 1940; Egorov, 1989, 2008; Ren & Yu, 1999).

Kingdom

Animalia

Phylum

Arthropoda

Class

Insecta

Order

Coleoptera

Family

Tenebrionidae

Genus

Oodescelis

Loc

Oodescelis (Planoodescelis) kansouensis Kaszab, 1940

Bai, Xing-Long, Li, Xiu-Min & Ren, Guo-Dong 2019
2019
Loc

Oodescelis (Planoodescelis) kansouensis:

Egorov, L. V. 2009: 60
Egorov, L. V. 2008: 295
Egorov, L. V. 2004: 649
2004
Loc

Oodescelis kansouensis:

Egorov, L. V. 1989: 105
1989
Loc

Oodescelis (Acutoodescelis) kansouensis

Ren, G. D. & Yu, Y. Z. 1999: 296
Kaszab, Z. 1940: 954
1940