Zhang, Xue, Chen, Bin & Li, Ting-Jing, 2020, A taxonomic revision of Allodynerus Blüthgen (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae) from China

Zhang, Xue, Chen, Bin & Li, Ting-Jing, 2020, A taxonomic revision of Allodynerus Blüthgen (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae) from China, Zootaxa 4750 (4), pp. 545-559

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4750.4.5

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4750.4.5

document provided by

Plazi