Dawwrueng, Pattarawich, Tan, Ming Kai, Artchawakom, Taksin & Waengsothorn, Surachit, 2017, Species checklist of Orthoptera (Insecta) from Sakaerat Environmental Research Station, Thailand (Southeast Asia)

Dawwrueng, Pattarawich, Tan, Ming Kai, Artchawakom, Taksin & Waengsothorn, Surachit, 2017, Species checklist of Orthoptera (Insecta) from Sakaerat Environmental Research Station, Thailand (Southeast Asia), Zootaxa 4306 (3), pp. 301-324

publication ID

document provided by

Plazi

Catantopinae     305
Acridinae     305
Orthoptera     305
Pyrgomorphinae     307
Tropidopolinae     307
Spathosterninae     307
Erianthinae     307
Chininae     307
Oedipodinae     307
Oxyinae     307
Coptacrinae     307
Hemiacridinae     307
Gomphocerinae     307
Cyrtacanthacridinae     307
Gryllinae     311-312
Tridactylinae     311
Gryllacridinae     311
Tetriginae     311
Tripetalocerinae     311
Cladonotinae     311
Scelimeninae     311
Metrodorinae     311
Landrevinae     312
Itarinae     312
Nemobiinae     312
Podoscirtinae     313
Oecanthinae     313
Conocephalinae     314-318
Aemodogryllinae     314
Rhaphidophorinae     314
Gryllotalpinae     314
Mogoplistinae     314
Trigonidiinae     314
Sclerogryllinae     314
Lipotactinae     318
Hexacentrinae     318
Meconematinae     318
Pseudophyllinae     322
Mecopodinae     322
Phaneropterinae     322