Xu, Lian-Sheng, Li, Tian, Xu, Ye-Chun & Chen, You-Sheng, 2023, Isotrema guangdongense (Aristolochiaceae), a new species from Guangdong, South China

Xu, Lian-Sheng, Li, Tian, Xu, Ye-Chun & Chen, You-Sheng, 2023, Isotrema guangdongense (Aristolochiaceae), a new species from Guangdong, South China, Phytotaxa 601 (1), pp. 71-80

publication ID

https://doi.org/10.11646/phytotaxa.601.1.5

link to original document

https://doi.org/10.11646/phytotaxa.601.1.5

document provided by

Plazi