Liao, Shuai, Zhu, Xin-Xin, Yan, Jing, Du, Cheng & Li, Hong-Qing, 2021, The valid publication and identity of Aristolochia compressicaulis (Aristolochiaceae)

Liao, Shuai, Zhu, Xin-Xin, Yan, Jing, Du, Cheng & Li, Hong-Qing, 2021, The valid publication and identity of Aristolochia compressicaulis (Aristolochiaceae), Phytotaxa 513 (1), pp. 75-79

publication ID

https://doi.org/10.11646/phytotaxa.513.1.6

link to original document

https://doi.org/10.11646/phytotaxa.513.1.6

document provided by

Felipe