Gui, Ling-Jian, Wen, Jun, Xiao, Yan-Ping, Ren, Ting, Zheng, Hong-Yi & He, Xing-Jin, 2020, Tongoloa arguta (Apiaceae), a new species from southwest China

Gui, Ling-Jian, Wen, Jun, Xiao, Yan-Ping, Ren, Ting, Zheng, Hong-Yi & He, Xing-Jin, 2020, Tongoloa arguta (Apiaceae), a new species from southwest China, PhytoKeys 164, pp. 11-19

publication ID

https://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.164.54927

link to original document

https://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.164.54927

document provided by

PhytoKeys Pensoft