Yang, Bin, Ding, Hong-Bo, Zhou, Shi-Shun, Zhu, Xinxin, Li, Ren, Maw, Mya Bhone & Tan, Yun-Hong, 2018, Aristolochia sinoburmanica (Aristolochiaceae), a new species from north Myanmar

Yang, Bin, Ding, Hong-Bo, Zhou, Shi-Shun, Zhu, Xinxin, Li, Ren, Maw, Mya Bhone & Tan, Yun-Hong, 2018, Aristolochia sinoburmanica (Aristolochiaceae), a new species from north Myanmar, PhytoKeys 94, pp. 13-22

publication ID

https://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.94.21557

link to original document

https://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.94.21557

document provided by

PhytoKeys Pensoft