Zhu, Xinxin, Li, Xiaoqin, Liao, Shuai, Li, Guodong & Ma, Jinshuang, 2019, The taxonomic revision of Asian Aristolochia (Aristolochiaceae) V: two new species from Yunnan, China

Zhu, Xinxin, Li, Xiaoqin, Liao, Shuai, Li, Guodong & Ma, Jinshuang, 2019, The taxonomic revision of Asian Aristolochia (Aristolochiaceae) V: two new species from Yunnan, China, PhytoKeys 130, pp. 93-106

publication ID

https://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.130.33933

link to original document

https://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.130.33933

document provided by

PhytoKeys Pensoft