WANG, HUAN-CHONG, ZHOU, XIN-MAO, SUN, HANG & WANG, YUE-HUA, 2013, Acronema crassifolium sp. nov. (Apiaceae), a distinct new species from Yunnan, southwest China

WANG, HUAN-CHONG, ZHOU, XIN-MAO, SUN, HANG & WANG, YUE-HUA, 2013, Acronema crassifolium sp. nov. (Apiaceae), a distinct new species from Yunnan, southwest China, Phytotaxa 87 (3), pp. 39-44

publication ID

https://doi.org/10.11646/phytotaxa.87.3.1

link to original document

https://doi.org/10.11646/phytotaxa.87.3.1

document provided by

Felipe