Luo, Ya Jin, Ni, Shi Dong, Jiang, Qiang, Huang, Bo Gao, Liu, Yan & Huang, Yu Song, 2020, Aristolochia yachangensis, a new species of Aristolochiaceae from limestone areas in Guangxi, China

Luo, Ya Jin, Ni, Shi Dong, Jiang, Qiang, Huang, Bo Gao, Liu, Yan & Huang, Yu Song, 2020, Aristolochia yachangensis, a new species of Aristolochiaceae from limestone areas in Guangxi, China, PhytoKeys 153, pp. 49-61

publication ID

https://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.153.52796

link to original document

https://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.153.52796

document provided by

PhytoKeys Pensoft