Pellinen, Markku J., 2017, Description of a new species of Enispa Walker, 1866 (Lepidoptera: Erebidae, Boletobiinae) from Thailand

Pellinen, Markku J., 2017, Description of a new species of Enispa Walker, 1866 (Lepidoptera: Erebidae, Boletobiinae) from Thailand, Zootaxa 4272 (4), pp. 587-590

publication ID

document provided by

Plazi