Wu, Xiaoxiang, He, Zehua, Lin, Xiaodan, Deng, Bin, Zhai, Qi & Li, Jiahui, 2022, Three new species of the genus Alluaudomyia Kieffer, 1913 (Diptera, Ceratopogonidae) from the National Park of Hainan Tropical Rainforest, China

Wu, Xiaoxiang, He, Zehua, Lin, Xiaodan, Deng, Bin, Zhai, Qi & Li, Jiahui, 2022, Three new species of the genus Alluaudomyia Kieffer, 1913 (Diptera, Ceratopogonidae) from the National Park of Hainan Tropical Rainforest, China, ZooKeys 1112, pp. 199-218

publication ID

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.1112.83021

link to original document

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.1112.83021

document provided by

ZooKeys Pensoft