Hsu, Yu-Feng, Xue, Guo-Xi, Lin, Rung-Juen & Huang, Li, 2019, Resurrection of Caltoris ranrunna (Sonan) from synonymy as a skipper endemic to Taiwan based on COI barcode and morphology

Hsu, Yu-Feng, Xue, Guo-Xi, Lin, Rung-Juen & Huang, Li, 2019, Resurrection of Caltoris ranrunna (Sonan) from synonymy as a skipper endemic to Taiwan based on COI barcode and morphology, Zootaxa 4555 (1)

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4555.1.4

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4555.1.4

document provided by

Plazi