103.55042, 25.691166: 9 Treatments

[link]

Metahomaloptera longicauda   sp. nov.  Jian Yang, Xiaoyong Chen & Junxing Yang, 2007, A new species of Metahomaloptera (Teleostei: Balitoridae) from China., Zootaxa 1526, pp. 63-68: 64-68 64-68
Miobdelus morimotoi     He, Liang & Zhou, Hong-Zhang, 2018, Taxonomy of the genus Miobdelus Sharp, 1889 (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylinini) and five new species from China, Zootaxa 4377 (3), pp. 301-353: 351 351
Panolis xundian   sp. nov.  An, Xuan, Owada, Mamoru, Wang, Min & Wang, Hou-Shuai, 2019, Morphological and molecular evidence for a new species of the genus Panolis Hübner, [1821] (Lepidoptera: Noctuidae), Zootaxa 4565 (4), pp. 523-530: 525-526 525-526
Trachelas shilinensis   sp. n.  Zhang, Feng, 2017, Four new species of the genus Trachelas L. Koch, 1872 and the first record of T. vulcani Simon, 1896 from South-West China (Araneae: Trachelidae), Zootaxa 4324 (1), pp. 23-49: 44 44
Strophedra nitidana     Li, Houhun, 2017, Review of the species of Strophedra Herrich-Schäffer, 1853 from China (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae: Grapholitini), Zootaxa 4318 (2), pp. 339-350: 349-350 349-350
Palumbina atricha   sp. nov.  Ga-Eun Lee 1, Houhun Li, Taeman Han & Haechul Park, 2018, A taxonomic review of the genus Palumbina Rondani, 1876 (Lepidoptera, Gelechiidae, Thiotrichinae) from China, with descriptions of twelve new species, Zootaxa 4414 (1), pp. 1-73: 19-20 19-20
Argyresthia (Argyresthia) surrecta   sp. nov.  Liu, Tengteng, Wang, Shuxia & Li, Houhun, 2017, Review of the genus Argyresthia Hübner, [1825] (Lepidoptera: Yponomeutoidea: Argyresthiidae) from China, with descriptions of forty-three new species, Zootaxa 4292 (1), pp. 1-135: 62-64 62-64
Sphaeronemoura kunmingensis   sp. nov.  Qian, Yu-Han, Fu, Li, Jiao, Jun-Ying & Du, Yu-Zhou, 2019, Two new species of Sphaeronemoura (Plecoptera: Nemouridae) from Yunnan Province of China, Zootaxa 4568 (1), pp. 194-200: 194-195 194-195
Spartaeus serratus   sp. nov.  Yang, Su-Fang, Liu, Wang, Liu, Ping & Peng, Xian-Jin, 2017, Five new species of Spartaeus Thorell, 1891 from China (Araneae: Salticidae), Zootaxa 4303 (3), pp. 379-394: 384-386 384-386