101.6054, 21.404217: 10 Treatments

[ link ]

Althepus     Li, Fengyuan, Liu, Chang, Wongprom, Prasit & Li, Shuqiang, 2018, Sixteen new species of the spider genus Althepus Thorell, 1898 (Araneae: Ochyroceratidae) from Southeast Asia, Zootaxa 4471 (3), pp. 401-445 : 402-412 402-412
Belisana mengla   sp. nov.  Zhu, Wenhui, Yao, Zhiyuan, Zheng, Guo & Li, Shuqiang, 2020, Three new species of the spider genus Belisana Thorell, 1898 (Araneae: Pholcidae) from Xishuangbanna, Yunnan, China, Zootaxa 4742 (2), pp. 332-342 : 333-334 333-334
Belisana xiaolongha   sp. nov.  Zhu, Wenhui & Li, Shuqiang, 2021, Two new spiders of the genus Belisana (Araneae: Pholcidae) from Xishuangbanna Rainforest, China, Zootaxa 4933 (4), pp. 557-566 : 561-565 561-565
Amynthas recavus   sp. nov.  Yuan, Zhu, Dong, Yan, Jiang, Jibao & Qiu, Jiangping, 2019, Three new species of earthworms belonging to the genera Amynthas and Metaphire (Oligochaeta: Megascolecidae) from Yunnanı China, Journal of Natural History 53 (31), pp. 1961-1974 : 1961-1974 1961-1974
Clubiona subquebecana     Zhang, Jianshuang, Yu, Hao & Li, Shuqiang, 2021, Taxonomic studies on the sac spider genus Clubiona (Araneae, Clubionidae) from Xishuangbanna Rainforest, China, ZooKeys 1034, pp. 1-163 : 1 1
Clubiona jiandan     Zhang, Jianshuang, Yu, Hao & Li, Shuqiang, 2021, Taxonomic studies on the sac spider genus Clubiona (Araneae, Clubionidae) from Xishuangbanna Rainforest, China, ZooKeys 1034, pp. 1-163 : 1 1
Nusatidia aeria     Zhang, Jianshuang, Yu, Hao & Li, Shuqiang, 2021, On the clubionid spiders (Araneae, Clubionidae) from Xishuangbanna, China, with descriptions of two new genera and seven new species, ZooKeys 1062, pp. 73-122 : 73 73
Clubiona lala     Zhang, Jianshuang, Yu, Hao & Li, Shuqiang, 2021, Taxonomic studies on the sac spider genus Clubiona (Araneae, Clubionidae) from Xishuangbanna Rainforest, China, ZooKeys 1034, pp. 1-163 : 1 1
Metaphire reclusa   sp. nov.  Yuan, Zhu, Dong, Yan, Jiang, Jibao, Zhao, Qi & Qiu, Jiangping, 2019, Three new species of earthworms (Oligochaeta: Megascolecidae) from Yunnan Province, China, Zootaxa 4664 (3), pp. 390-400 : 397 397
Amynthas rusticanus   sp. nov.  Sun, Jing, Jiang, Ji-Bao, Wu, Juzhen, Yuan, Zhu & Qiu, Jiang-Ping, 2021, Three new widely distributed and polymorphic species of Amynthas earthworms (Oligochaeta, Clitellata, Megascolecidae) from South China, Zootaxa 4938 (4), pp. 457-474 : 458-461 458-461