Endromopoda nigricoxis (Ulbricht, 1910)

Varga, Oleksandr, 2019, Taxonomy and distribution of pimpline parasitoids (Hymenoptera, Ichneumonidae, Pimplinae) in Ukraine, Zootaxa 4693 (1), pp. 1-65: 20

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4693.1.1

publication LSID

lsid:zoobank.org:pub:9CA1EE52-29A7-4835-AA90-BE56EF83CE41

persistent identifier

http://treatment.plazi.org/id/04506B3C-AB7A-FFFE-4892-6DCD9166F9B4

treatment provided by

Plazi

scientific name

Endromopoda nigricoxis (Ulbricht, 1910)
status

 

Endromopoda nigricoxis (Ulbricht, 1910) 

Records. Ukraine ( Kasparyan, 1981: as E. detrita  ).

Material examined. Cherkasy Reg.: 1 ♀, Kaniv NR, SN, 23.v.1972, leg. V. Tolkanitz  ; lvano-Frankivsk Reg.: 1 ♀, Dibrova , 5 km SW of Bogorodchany, 48.772054 N, 24.511657 E, 310 m, oak forest, SN, 2.vi.2013GoogleMaps  ; 1 ♀, Gorgany , 10 km SW of Stara Guta, coniferous forest, SN, 18.viii.2011  ; 1 ♀, idem, SN, 18.vii.2015, leg. O. Varga  ; Kyiv Reg.: 1 ♀,? Mamotynka , SN, 20.v.1979  ; Transcarpathian Reg.: 2 ♀, Kukul , SN, 24.vii.1972  ; 5 ♀, idem, SN, 25.vii.1972  ; 3 ♀, idem, SN, 26.vii.1972  ; 1 ♀, idem, SN, 27.vii.1972  , leg V. Tolkanitz; 1 ♀, 8–9 km E of Yasynya , SN, 30.vi.1975  ; 1 ♀, Zubrivka , SN, 30.vi.1975, leg. V. Ermolenko  ; 2 ♀, Chornogora , 1500–1600 m, coniferous forest, SN, 5.viii.1994  ; 1 ♀, Chornogora, Bilyi , coniferous forest, SN, 6.viii.1994  ; 1 ♀, idem, SN, 8.viii.1994  ; 1 ♀, Kuziy , beech forest, SN, 12.viii.1994  ; 10 ♀, Rakhiv Distr., Marmarosy, Kvasnyi , 20–21.vii.1995, leg. A. Kotenko  ; 7 ♀, Marmarosy , 11–12 km SE of Dilove, 47.925407 N, 24.311800 E, 1550 m, subalpine zone, m. Pip-Ivan, SN, 6–9.viii.2012GoogleMaps  ; 1 ♀, idem, m. Mika-Mare, SN, 1.viii.2013GoogleMaps  ; 1 ♀, Chornogora, Sheshul 6–7 km NE of Kvasy, 48.157193 N, 24.363658 E, 1450 m, subalpine zone, SN, 16–18.vi.2012GoogleMaps  ; 2 ♀, idem, MT, 18.vii–10.viii.2014, leg. O. VargaGoogleMaps  ; Zaporizhzhya Reg.: 1 ♀, Vasylivka , SN, 24.viii.1972  .

Distribution. Western Palaearctic; Ukraine: Cherkasy, lvano-Frankivsk, Transcarpathian and Zaporizhzhya Regs.

Biology. CMF, EEFS, PS. May–August.

MT

Mus. Tinro, Vladyvostok