Iseropus stercorator (Fabricius, 1793)

Varga, Oleksandr, 2019, Taxonomy and distribution of pimpline parasitoids (Hymenoptera, Ichneumonidae, Pimplinae) in Ukraine, Zootaxa 4693 (1), pp. 1-65: 25-26

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4693.1.1

publication LSID

lsid:zoobank.org:pub:9CA1EE52-29A7-4835-AA90-BE56EF83CE41

persistent identifier

http://treatment.plazi.org/id/04506B3C-AB71-FFF4-4892-681291E4FDA1

treatment provided by

Plazi

scientific name

Iseropus stercorator (Fabricius, 1793)
status

 

Iseropus stercorator (Fabricius, 1793) 

Records. Ukraine ( Kasparyan, 1981).

Material examined. Cherkasy Reg.: 1 ♀, Zolotonosha Distr. , Chekhivka, SN, 22.viii.1984, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♂, Kaniv Distr. , Lukovytsya, SN, 22.iv.1999  ; 1 ♀, idem, SN, 5.vi.1999, leg. A. Kotenko  ; lvano-Frankivsk Reg.: 1 ♀, Mochary , 5 km NE of Bogorodchany, 48.837078 N, 24.581379 E, 315 m, mixed forest, SN, 31.viii.2009GoogleMaps  ; 1 ♀, idem, SN, 22.v.2010GoogleMaps  ; 9 ♂, idem, SN, 9.v.2011GoogleMaps  ; 1 ♀, idem, SN, 28.v.2012GoogleMaps  ; 1 ♀, idem, SN, 31.v.2012GoogleMaps  ; 1 ♀, Bogoro- dchany, SN, 10.v.2012; 1 ♀, Zhbyr , 8 km SW of Bogorodchany, 48.777922 N, 24.456837 E, 405 m, mixed forest, SN, 27.vii.2012, leg. O. VargaGoogleMaps  ; Kharkiv Reg. : 1 ♂, Kindrashivka, SN, 3.v.1978  ; Kyiv Reg. : 1 ♂  , Kyiv, Irpin, SN, 30.iv.1977  ; 3 ♂, idem, SN, 30.v.1979, leg. A. Kotenko  ; 1 ♂, Kyiv, Darnytsya, SN, 7.vi.1978, leg. V. Tolkanitz  ; 2 ♂, Kyiv, Kruglyk, SN, 4.ix.1980  ; 1 ♂, idem, SN, 15.v.1982, leg. A. Kotenko  ; 1 ♂, idem, SN, 23.vii.1982  , leg. V. Tol- kanitz; 1 ♂, Kyiv, Novosilky, SN, 12.v.1985, leg. S. Zrashevsky  ; 1 ♂, Romashky , SN, 22.iv.1999  ; 2 ♂, Myronivka Distr. , Velykiy Bukryn, SN, 1.vii.1999  ; 1 ♂, Kyiv, Pyrogiv, SN, 12.viii.2000  ; 1 ♀, Kyiv, SN, 19.ix.2004  ; 1 ♂, Kyiv, Teremky , 2–8.v.2006, leg. A. Kotenko  ; Lugansk Reg.: 1 ♀, river Derkul bank, SN, 11.vii.1972, leg. V. Tolkanitz  ; 5 ♀, 1 ♂, Novo-Illyenko bio-station, SN, 1–2.v.1978  ; 3 ♀, 8 ♂, Lugansk NR, Striltsivskyi Steppe, SN, 7.v.1978  ; 1 ♀, Krynychne , SN, 8.v.1978  ; 1 ♂, idem, SN, 9.v.1978, leg. A. Kotenko  ; Odesa Reg. : 1 ♀, Reni, SN, 14.viii.1972, leg. V. Tolkanitz  ; Poltava Reg. : 1 ♂, Dykanka Distr., SN, 29.iv.1979  ; Rivne Reg. : 1 ♂, Varash, SN, 23.vi.2000, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, Klesiv forestry, SN, 14.vi.2008, leg. G. Nuzhna  ; Ternopil Reg.: 1 ♂, Medobory NR, SN, 9.viii.1994, leg. V. Tolkanitz  ; Transcarpathian Reg. : 2 ♂, Beregovo, SN, 7.vi.1963  ; 1 ♂, Svalyava Distr., Polyana , 250 m, SN, 9.vii.1986  ; 1 ♂, Uklyn , SN, 10.vii.1986, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♂, Marmarosy, Kvasnyi , 900–1500 m, forest, SN, 20– 21.vii.1995  ; Volyn Reg. : 2 ♀, Samary, SN, 9.viii.1998  ; 1 ♀, Zalysytsya, W bank of Orikhove Lake , SN, 9.viii.1998, leg. A. Kotenko. 

Distribution. Holarctic; Ukraine: Cherkasy, lvano-Frankivsk, Kharkiv, Kyiv, Lugansk, Odesa, Poltava, Rivne, Ternopil, Transcarpathian, and Volyn Regs.

Biology. CMF, CEMF, EEFS, PS. May–September.