Acropimpla pictipes (Gravenhorst, 1829)

Varga, Oleksandr, 2019, Taxonomy and distribution of pimpline parasitoids (Hymenoptera, Ichneumonidae, Pimplinae) in Ukraine, Zootaxa 4693 (1), pp. 1-65: 13-14

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4693.1.1

publication LSID

lsid:zoobank.org:pub:9CA1EE52-29A7-4835-AA90-BE56EF83CE41

persistent identifier

http://treatment.plazi.org/id/04506B3C-AB65-FFE0-4892-6973907EFA01

treatment provided by

Plazi

scientific name

Acropimpla pictipes (Gravenhorst, 1829)
status

 

Acropimpla pictipes (Gravenhorst, 1829) 

Records. Eastern Ukraine ( Kasparyan, 1981).

Material examined. Crimea: 1 ♂, 1 km N of Angar Pass , SN, 11.vii.1979, leg. A. Kotenko  ; Donetsk Reg.: 1 ♂, Khomutovskyi Steppe Reserve , SN, 1.v.1974  ; 4 ♂, Gruzkyi Yelanchyk floodplain, SN, 1.vi.1983, leg. V. Tolkanitz  ;

1 ♀, Kamyani Mohyly Reserve , Nazarivka, SN, 25–27.v.2009, leg. S. Simutnik  ; lvano-Frankivsk Reg.: 2 ♀, Mo- chary, 5 km NE of Bogorodchany , 48.837078 N, 24.581379 E, 315 m, mixed forest, SN, 17.v.2009GoogleMaps  ; 1 ♀, idem, SN, 4.vi.2010GoogleMaps  ; 1 ♀, idem, SN, 28.vi.2010GoogleMaps  ; 1 ♀, idem, SN, 12.v.2011GoogleMaps  ; 1 ♀, idem, SN, 10.vi.2012GoogleMaps  ; 1 ♀, idem, Malaise Trap, 8–14.vi.2015GoogleMaps  ; 1 ♂, Dibrova , 5 km SW of Bogorodchany, 48.772054 N, 24.511657 E, 310 m, oak forest, SN, 26.iv.2009GoogleMaps  ; 3 ♀, 2 ♂, idem, 26–27.iv.2012GoogleMaps  ; 1 ♀, idem, SN, 20.ix.2012GoogleMaps  ; 1 ♀, idem, SN, 8.x.2013GoogleMaps  ; 1 ♀, idem, SN, 27.iv.2014GoogleMaps  ; 1 ♀, Chornogora, Nesamovyte , 25 km SW of Vorokhta, 48.130496 N, 24.538212 E, 1700 m, subalpine zone, SN, 24.viii.2014, leg. O. VargaGoogleMaps  ; Kharkiv Reg.: 1 ♀, Ivanivske forestry, ex Tortrix viridana  , 18.vi.1982, leg. S. Romanova  ; 3 ♂, Krasnokutsk , SN, 4.vii.1992  ; 1 ♀, idem, SN, 11.vii.1992, leg. A. Kotenko  ; Kherson Reg.: 1 ♀, Black Sea BR, Solenoozernyi area , SN, 10.vi.1976, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♀, Black Sea BR, SN, 4.v.1982  , leg. A. Ko- tenko; 1 ♀, idem, ex Tortrix viridana  pupa, 11.vi.1991, leg. E. Valentyuk  ; 1 ♀, Black Sea BR, Ivano-Rybalchanskyi area , ex Tortrix viridana  , 25.v.1982  ; 2 ♀, Bekhtery , ex Tortrix viridana  larva, 5.vi.1984, leg. L. Seryogina  ; Kyiv Reg.: 1 ♀, Kyiv, Darnytsya, SN, 6.v.1973, leg. V. Ermolenko  ; 1 ♂, Kyiv, Novosilky, SN, 1.v.1982  , leg. S. Sviri- dov; 1 ♀, idem, SN, 4.vi.1982, leg. A. Kotenko  ; 1 ♂, idem, SN, 10.vi.1982, leg. V. Slovokhotov  ; 1 ♂, idem, SN, 17.vi.1982  ; 1 ♀, idem, SN, 5.vii.1982  ; 2 ♀, idem, SN, 27.v.1983, leg. S. Sviridov  ; 1 ♀, idem, SN, 4.v.1984  ; 1 ♂, idem, SN, 4.vi.1984, leg. V. Tolkanitz  ; 4 ♀, 2 ♂, idem, SN, 14.vi.1984  ; 1 ♂, idem, SN, 26.vi.1984  ; 1 ♀, idem, SN, 6.ix.1984, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, Kyiv, Feofania, SN, 12.v.1979, leg. Stebnovska  ; 1 ♂, idem, SN, 16.vi.1979, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, idem, SN, 10.vi.1985, leg. S. Sviridov  ; 1 ♀, idem, SN, 17.viii.2010  ; 1 ♀, 2 ♂, Kyiv, Teremky, SN, 31.v.1980, leg. A. Kotenko  ; 1 ♂, idem, SN, 4.vi.1985, leg. Pshebelska  ; 1 ♀, 1 ♂, idem, ex lepidopteran pupa, 31.v.1991  ; 1 ♂, idem, ex Spilonota ocellana  , 1.vii.1991, leg. E. Valentyuk  ; 1 ♀, Kyiv, Kruglyk, SN, 15.v.1982, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, Kyiv, SN, 1.xi.1971  ; 1 ♀, idem, SN, 1.xi.1971, leg. A. Petrenko  ; 2 ♀, idem, SN, 18.viii.1974, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♂, idem, SN, 24.vi.1991  ; 1 ♀, idem, SN, 25.vi.1991, leg. E. Valentyuk  ; 1 ♀, idem, SN, 5.ix.2008, leg. A. Kotenko  ; 1 ♂, Knyazychi , SN, 6.vi.1983  ; 1 ♀, idem, SN, 3.vi.1986  ; 1 ♀, Lyubartsi , SN, 27.v.1986  ; 1 ♂, Bortnychi , SN, 30.v.1986, leg. S. Sviridov  ; Lugansk Reg.: 1 ♀, Provalskyi Steppe Reserve , SN, 9.vi.1975  ; 1 ♀, idem, SN, 10.vi.1975, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♀, idem, SN, 21.vi.1979, leg. A. Kotenko  ; Mykolaiv Reg.: 1 ♀, 1 ♂, Volyzhyn forest , ex Tortrix viridana  , 10.vi.1984, leg. L. Seryogina  ; Odesa Reg.: 1 ♀, Staromanzyskyi Reserve , SN, 14.vi.1974, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♂, Lisne , ex Tortrix viridana  , 26.v.1984, leg. L. Seryogina  ; Ternopil Reg.: 4 ♀, Medobory NR, SN, 9.viii.1994, leg. V. Tolkanitz  ; Transcarpathian Reg.: 1 ♀, Uzhgorod , SN, 28.vi.1955, leg. N. Telenga  ; 1 ♀, Rakhiv , SN, 1.viii.1994, leg. A. Kotenko  ; 5 ♀, Chornogora, Sheshul 6–7 km NE of Kvasy, 48.157193 N, 24.363658 E, 1450 m, subalpine zone, 16–18.vi.2012GoogleMaps  ; 2 ♀, Svydovets , 2–3 km NW of Kvasy, 48.144694 N, 24.270809 E, 750 m, beech forest, SN, 16.vi.2013GoogleMaps  ; 1 ♀, 6.5 km N of Mala Ugolka , 48.259464 N, 23.619672 E, 600 m, beech forest, MT, SN, 14.vi–8.vii.2015, leg. O. VargaGoogleMaps  ; Volyn Reg.: 1 ♀, Vetly , SN, 30.vi.1977, leg. V. Odnosum  ; Zaporizhzhya Reg.: 1 ♀, Vasylivka Distr. , Pidhirne, SN, 5.vii.1980  ; 1 ♂, Radyvonivka Reserve , ex Tortrix viridana  , 8.vi.1984  ; 1 ♀, idem, 10.vi.1984, leg. L. Seryogina. 

Distribution. Palaearctic; Ukraine: Crimea, Donetsk, lvano-Frankivsk, Kharkiv, Kherson, Kyiv, Lugansk, Mykolaiv, Odesa, Ternopil, Transcarpathian, Volyn, and Zaporizhzhya Regs.

Biology. CMF, CEMF, CSF, EEFS, PS, PMF. April–October.

BR

Embrapa Agrobiology Diazothrophic Microbial Culture Collection

MT

Mus. Tinro, Vladyvostok