Pimpla flavicoxis Thomson, 1877

Varga, Oleksandr, 2019, Taxonomy and distribution of pimpline parasitoids (Hymenoptera, Ichneumonidae, Pimplinae) in Ukraine, Zootaxa 4693 (1), pp. 1-65: 56

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4693.1.1

publication LSID

lsid:zoobank.org:pub:9CA1EE52-29A7-4835-AA90-BE56EF83CE41

persistent identifier

http://treatment.plazi.org/id/04506B3C-AB5E-FFDA-4892-6AA391C2F8ED

treatment provided by

Plazi

scientific name

Pimpla flavicoxis Thomson, 1877
status

 

Pimpla flavicoxis Thomson, 1877 

Records. Kharkiv ( Kasparyan, 1973), Ivano-Frankivsk and Transcarpathian ( Varga, 2017b) Regions.

Material examined. Cherkasy Reg.: 5 ♂, Kaniv Distr. , Lukovytsya, SN, 22.iv.1999  ; 1 ♂, Kaniv Distr. , Trakhte- myriv, SN, 14.v.2000  ; Crimea: 1 ♂, Staryi  Krym, SN, 4.vii.1979  ; 1 ♂, Kara-Dag , SN, 8.vii.1979  ; 3 ♂, Angar Pass , SN, 10.vii.1979  ; 4 ♂, 1 km N of Angar Pass , SN, 11.vii.1979  ; Kharkiv Reg. : 1 ♂, Sharivka, SN, 14.vi.1992  ; 1 ♀, Krasnokutsk , SN, 15.vi.1992  ; 2 ♀, Murafa , SN, 19.vi.1992, leg. A. Kotenko  ; Kyiv Reg. : 1 ♀  , Kyiv, SN, 18.viii.1974  ; 1 ♀, Kyiv, Darnytsya , SN, 27.v.1970, leg. V. Tolkanitz  ; 4 ♂, Kyiv, Feofania, SN, 16.vi.1979  ; 4 ♂, Kyiv, Kruglyk, SN, 15.v.1982  ; 3 ♀, Kyiv, Novosilky, SN, 16.v.1984  ; 3 ♀, idem, SN, 24.v.1984, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, idem, SN, 24.v.1984  ; 1 ♂, idem, SN, 26.vi.1984, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♂, idem, SN, 4.vii.1984, leg. A. Kotenko  ; 1 ♂, idem, SN, 14.vii.1984, leg. V. Tolkanitz  ; 3 ♂,? Mamotynka , SN, 20.v.1979  ; 1 ♂, Kyiv, Irpin, SN, 30.v.1979  ; 1 ♀, idem, SN, 8.viii.1982, leg. A. Kotenko  ; 1 ♂, Kyiv, Feofania , SN, 12.v.1979, leg. Stebnovska  ; 1 ♀, 80 km N of Kyiv, SN, 15.x.1979  ; 1 ♀, Makiychukove , SN, 6.ix.1980  ; 1 ♂, Kyiv, Teremky, SN, 22.vi.1980  ; 1 ♂, idem, SN, 2–8.v.2006  ; 1 ♂, idem, SN, 1.vii.2010  ; 2 ♂, Myronivka Distr. , Velykyi Bukryn, SN, 1.vii.1999  ; Lugansk Reg. : 6 ♂, Novo-Il- lyenko bio-station, SN, 1–2.v.1978  ; 1 ♂, Provalskyi Steppe Reserve , SN, 21.vi.1979  ; Poltava Reg.: 1 ♂, Myrgorod , Ostriv, SN, 9.viii.1982, leg. A. Kotenko  ; Rivne Reg.: 1 ♀, Sarny Distr., near Somyno Lake , SN, 14.vi.2008, leg. G. Nuzhna  ; Transcarpathian Reg.: 1 ♀, Rakhiv Distr., Zubrivka , SN, 30.vi.1975, leg. V. Ermolenko  ; Volyn Reg.: 2 ♂, Bile Lake , SN, 16–18.viii.1998  ; 2 ♂, Lyubeshiv Distr. , Lyubotyn, SN, 21.viii.1998, leg. A. Kotenko  ; Zaporizhzhya Reg. : 1 ♀, Tavriiske, SN, 15.viii.1993  .

Distribution. Palaearctic; Ukraine: Cherkasy, Crimea, Ivano-Frankivsk, Kharkiv, Kyiv, Lugansk, Poltava, Rivne, Transcarpathian, Volyn, and Zaporizhzhya Regs.

Biology. CMF, CEMF, CSF, EEFS, PS. April–October.