Itoplectis maculator (Fabricius, 1775)

Varga, Oleksandr, 2019, Taxonomy and distribution of pimpline parasitoids (Hymenoptera, Ichneumonidae, Pimplinae) in Ukraine, Zootaxa 4693 (1), pp. 1-65: 52-53

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4693.1.1

publication LSID

lsid:zoobank.org:pub:9CA1EE52-29A7-4835-AA90-BE56EF83CE41

persistent identifier

http://treatment.plazi.org/id/04506B3C-AB5A-FFD9-4892-6AA3905DFAE5

treatment provided by

Plazi

scientific name

Itoplectis maculator (Fabricius, 1775)
status

 

Itoplectis maculator (Fabricius, 1775) 

Records. Crimea, Dnipro, Kharkiv, Kherson, Vinnytsya ( Kasparyan, 1973), Ivano-Frankivsk, and Transcarpathian ( Varga, 2017b) Regions.

Material examined. Cherkasy Reg.: 1 ♀, Kaniv NR, SN, 19.v.1972  ; 1 ♀, Kaniv NR, Maryina Gora, SN, 27.v.1972  ; 2 ♀, Zolotonosha Distr. , Chekhivka, SN, 22.viii.1984, leg. V. Tolkanitz  ; 2 ♀, Kaniv Distr. , Lukovytsya, SN, 5.vi.1999, leg. A. Kotenko  ; Chernivtsi Reg.: 1 ♀, Zastavna Distr. , 14–16.v.1985  ; 2 ♂, idem, SN, 12.vi.1985, leg. A. Tsybulsky  ; Crimea: 1 ♂, kordon Vilhova Polyana , ex Tortrix viridana  pupa, 8.vi.1963  ; 1 ♀, 8 ♂, idem, 9.vi.1963, leg. Yu. Kostyuk  ; 1 ♀, 1 ♂, Partyzanske , SN, 10.vi.1970  ; 1 ♂, Simferopol , SN, 12.vi.1970  ; 1 ♂, Kazantyp , SN, 14.vi.1970  ; 1 ♂, idem, SN, 14.vi.1970  ; 3 ♀, 6 ♂, Agarlysh , SN, 16.vi.1970  ; 2 ♀, 4 ♂, idem, SN, 17.vi.1970, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♂, Angar Pass , SN, 27.vi.1972, leg. V. Dolin  ; 3 ♀, 21 km of Alushta , SN, 19.vi.1976  ; 3 ♀, kordon Taryer , SN, 27.vi.1976, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, kordon Asport , SN, 24.vi.1976, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♀, idem, SN, 28.vi.1976, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, Svitla Polyana , SN, 29.vi.1976  ; 1 ♀, idem, SN, 3.vii.1976, leg. V. Tolkanitz  ; 2 ♀, Savytski Sady , SN, 15.vi.1978  ; 2 ♀, idem, SN, 30.vi.1976, leg. A. Kotenko  ; 2 ♀, idem, SN, 28.vi.1976  ; 1 ♀, 4 ♂, Izobilne , SN, 21.vi.1976, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♀, 3 km of Izobilne , SN, 14.v.1969, leg. S. Sviridov  ; 1 ♀, Chuhelskyi Pass , SN, 14.iv.1978, leg. A. Kotenko  ; 1 ♂, Kara-Dag , SN, 8.vi.1978, leg. Pshebelska  ; 1 ♀, idem, SN, 9–10.vi.1978  ; 1 ♀, idem, SN, 8.vii.1979  ; 1 ♂, 7 km N of Alushta , SN, 17.vii.1979  ; 1 ♀, Tankove , SN, 18.vii.1979  ; 1 ♀, 5 km N of Olenivka , SN, 25.vii.1979, leg. A. Kotenko  ; 7 ♂, near Chatyr-Dag , SN, 8.vi.1989, leg. T. Nikitenko  ; 1 ♂, Schaslyve , SN, 10–11.vii.1990, leg. V. Tolkanitz  ; 5 ♀, Opuk , SN, 17.vi.1998  ; 3 ♀, 1 ♂, idem, SN, 18–19.vi.1998, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, Ai-Petri , 1200 m, SN, 8.vii.2003, leg. S. Simutnik  ; 1 ♀, Lavanda , SN, 3.vii.2004, leg. M. Nesterov  ; 1 ♂, 5 km E of Pcholyne , SN, 22.vi.2010, leg. Plusch  ; Donetsk Reg.: 1 ♂, Khomutovskyi Steppe Re- serve, SN, 24.vi.1979, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, river Gruzkyi Yelanchyk floodplain, SN, 1.vi.1983, leg. V. Tolkanitz  ; Kherson Reg.: 1 ♀, Black Sea BR, kordon Kadetskogo, SN, 25.vi.1970, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, Black Sea BR, Ivano- Rybalchanskyi area , SN, 2.vi.1974  ; 4 ♀, idem, SN, 12–18.vii.1974  ; 1 ♀, idem, SN, 20.vii.1974, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♂, idem, SN, 5.vi.1980  ; 3 ♀, 1 ♂, idem, ex Tortrix viridana  , 1981, leg. L. Zelinska  ; 3 ♀, 2 ♂, idem, 3.vi.1982  ; 3 ♀, idem, 5.vi.1982  ; 1 ♀, idem, 29.v.1983, leg. L. Seryogina  ; 1 ♀, idem, SN, 27.v.1982, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♀, idem, SN, 11.vi.1982, leg. A. Kotenko  ; 1 ♂, idem, ex Tortrix viridana  , 6.vi.1991, leg. E. Valentyuk  ; 3 ♂, idem, SN, 10.vi.1983  ; 3 ♂, idem, SN, 11.vi.1991  ; 3 ♀, 5 ♂, idem, SN, 9.vi.1998, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, Black Sea BR, Solenoozernyi area , SN, 25–27.v.1976  ; 1 ♀, idem, SN, 30.v–1.vi.1976, leg. V. Tolkanitz  ; 2 ♂, idem, SN, 8.vi.1976, leg. A. Kotenko  ; 9 ♀, Oleksandrivka , SN, 4.vi.1974  ; 7 ♀, idem, SN, 5.vi.1974  ; 18 ♀, idem, SN, 6.vi.1974  ; 14 ♀, 1 ♂, idem, SN, 18.vi.1975, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♀, Burkuty , SN, 24.vi.1978  ; 1 ♀, 1 ♂, idem, SN, 26.vi.1978  ; 4 ♀, 3 ♂, Skadovsk Distr. , Dzharylgach, SN, 28–29.vi.1978  ; 1 ♂, Genichesk Distr. , Byryuchyi, SN, 10.vi.1979  ; 1 ♀, 1 ♂, 25–30 km of Genichesk , SN, 29.vi.1979, leg. A. Kotenko  ; 3 ♀, Bekhtery , ex Tortrix viridana  , 20.v.1984, leg. L. Seryogina  ; 1 ♀, Black Sea BR, Potnevskyi area , SN, 15.vi.1989  ; Khmelnytskyi Reg.: 1 ♀, Slavuta Distr., near Svyate Lake , SN, 20.vi.1999  ; 1 ♀, 6 km N of Shepetivka , SN, 24.vi.1999  ; 1 ♀, Netishyn , SN, 10.viii.1999  ; Kyiv Reg.: 1 ♀, Oleksandriya National Dendrological Park , v.1975, leg. T. Bulgakova  ; 1 ♀, Kyiv, Darnytsya, SN, 17.viii.1975, leg. V. Ermolenko  ; 2 ♀, Kyiv, Feofania, SN, 16.vi.1979, leg. A. Kotenko  ; 3 ♀, idem, SN, 18.v.1983, leg. V. Tol- kanitz  ; 1 ♀, Kyiv, Teremky , apple orchard, SN, 28.vi.1982, leg. S. Kononova  ; 1 ♂, Kyiv, Kruglyk, SN, 1.v.1983, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, idem, ex Archips rosana  pupa, 10.vi.1982, leg. V. Slovokhotov  ; 1 ♂, idem, SN, 8.vi.1982  ; 1 ♂, idem, SN, 10.vi.1982  ; 1 ♂, SN, 15.vi.1982, leg. S. Sviridov; 1 ♂, idem, ex Tortrix viridana  pupa, 10.vi.1984  ; 1 ♀, idem, 14.vi.1984, leg. S. Seryogina  ; 1 ♂, idem, 1.vii.1991, leg. E. Valentyuk  ; 7 ♀, idem, SN, 24.v.1984, leg. A. Kotenko  ; 3 ♀, idem, SN, 24.v.1984, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♀, idem, SN, 26.vi.1984, leg. A. Kotenko  ; 1 ♂, Klavdievo- Tarasove , SN, 12.vii.1985, leg. A. Tsybulsky  ; 2 ♂, Yagotyn Distr. , SN, 14.v.1983, leg. A. Tsybulsky  ; 1 ♀, idem, SN, 22.vi.1987, leg. G. Nikitenko  ; 1 ♂, Yagotyn , SN, 17.vi.1987, leg. S. Sviridov  ; 2 ♂, idem, SN, 29.vi.1988, leg. G. Nikitenko  ; 1 ♂, Kyiv, Pyrogiv, SN, 12.viii.2000  ; Mykolaiv Reg. : 1 ♂, Berezneguvate, SN, 8.v.1974  ; 17 ♀, 41 ♂, Maryivka , SN, 14.vi.1976, leg. A. Kotenko  ; 2 ♀, Volyzhyn forest , ex Tortrix viridana  , 7.vi.1983  ; 2 ♀, idem, 10.vi.1983, leg L. Seryogina  ; 1 ♂, Tashyne , SN, 12–14.vi.2010, leg. G. Nuzhna  ; Odesa Reg. : 1 ♀, Staromanzyskyi Reserve, SN, 12.vi.1974  ; 2 ♀, idem, SN, 14.vi.1974, leg. V. Tolkanitz  ; 2 ♀, idem, ex Tortrix viridana  pupa, collected 6.vi.1983, reared 10.vi.1983, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, Oleksandrivka , SN, 6.vi.1974, leg. V. Tolkanitz  ; 2 ♀, Lisne , ex Tortrix viridana  , 14.vi.1984, leg. L. Seryogina  ; 2 ♀, Plavni , SN, 21.vi.1974, leg. S. Kononova  , V. Ermo- lenko; 1 ♀, Bilyaivka , SN, 28.vi.1974  ; 1 ♀, idem, SN, 29.vii.1974  ; 1 ♀, Dachne , SN, 23.vi.1977, leg. V. Tolkanitz  ; 2 ♀, 1 ♂, Tatarbunary , SN, 7.vi.1983  ; 2 ♀, 2 ♂, idem, SN, 8.vi.1983, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, Danube BR, Prymor- ske, SN, 1.ix.1996, leg. E. Maksymovych  ; Poltava Reg.: 1 ♀, Myrgorod , Ostriv, SN, 29.vi.1984, leg. A. Kotenko  ; Ternopil Reg.: 1 ♀, Medobory NR, SN, 12.viii.1994, leg. V. Tolkanitz  ; Transcarpathian Reg. : 1 ♀, Uzhgorod, SN, 24.vi.1955, leg. N. Telenga  ; Vinnytsya Reg. : 1 ♀, Gopchytsya, SN, 12.vii.1960  ; 16 ♀, 7 ♂, Putlivtsi , ex Agonopterix nervosa  pupa, 14–20.vii.1982, leg. Nazarov  ; Zaporizhzhya Reg. : 1 ♀, Vasylivka, SN, 23–24.v.1974  .

Distribution. Palaearctic; Ukraine: Cherkasy, Chernivtsi, Crimea, Dnipro, Donetsk, Ivano-Frankivsk, Kharkiv, Kherson, Khmelnytskyi, Kyiv, Mykolaiv, Odesa, Poltava, Ternopil, Transcarpathian, Vinnytsya, and Zaporizhzhya Regs.

Biology. CMF, CEMF, CSF, EEFS, PS, PMF. April–September.

BR

Embrapa Agrobiology Diazothrophic Microbial Culture Collection