Pimpla rufipes (Miller, 1759)

Varga, Oleksandr, 2019, Taxonomy and distribution of pimpline parasitoids (Hymenoptera, Ichneumonidae, Pimplinae) in Ukraine, Zootaxa 4693 (1), pp. 1-65: 58-60

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4693.1.1

publication LSID

lsid:zoobank.org:pub:9CA1EE52-29A7-4835-AA90-BE56EF83CE41

persistent identifier

http://treatment.plazi.org/id/04506B3C-AB50-FFD6-4892-68C7907EFF65

treatment provided by

Plazi

scientific name

Pimpla rufipes (Miller, 1759)
status

 

Pimpla rufipes (Miller, 1759) 

Records. Crimea, Dnipro, Kharkiv, Kherson, Kyiv, Lugansk, Odesa, Poltava ( Kasparyan, 1973), Ivano-Frankivsk, and Transcarpathian ( Varga, 2017b) Regions.

Material examined. Cherkasy Reg.: 1 ♀, Kaniv , SN, 4.viii.1970, leg. V. Tolkanitz  ; 2 ♂, Kaniv Distr. , SN, 3.6 km NE of Trakhtemyriv, Monastyrok, SN, 3.vii.1999  ; 1 ♂, Lukovytsya , SN, 14.v.2000  ; 1 ♂, Trakhtemyriv , SN, 14.v.2000  ; Crimea   : 1 ♀, Karabi-Yaila , SN, 3.vi.1966  ; 1 ♀, Perecop Schaft , SN, 29.v.1974  ; 1 ♀, kordon Asport , SN, 29.vi.1976, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, Mykhailivka , ex Hypantria cunea  pupa, 7.iv.1977, leg. R. Shvedova  ; 1 ♀, 2 ♂, Arabat Spit , SN, 29.vi.1979, leg. A. Kotenko, V. Tolkanitz  ; 2 ♂, Staryi Krym , SN, 4.vii.1979  ; 2 ♂, idem, SN, 5.vii.1979, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♀, 2 ♂, Gvardiyske , ex Hypantria cunea  pupa, collected 29.vii.1988  , reared 30.vii.1988; 7 ♀, 5 ♂, idem, collected x.1988  , reared 16.ii.1989; 16 ♀, 3 ♂, idem, but reared 27.ii.1989  ; 6 ♀, 7 ♂, idem, but reared 7.iii.1989  ; 4 ♀, 3 ♂, idem, collected 28.vii.1988  ., reared v.1989, leg. R. Shvedova; 1 ♀, idem, 9.v.1989  ; 1 ♀, 1 ♂, idem, 18.v.1989, leg. E. Valentyuk  ; 1 ♀, idem, 8.ix.1989, leg. R. Shvedova  ; Donetsk Reg.: 1 ♂, Svyatogirsk , SN, 7.vi.1975  ; 1 ♂, Khomutovskyi Steppe Reserve , SN, 1.v.1974  ; 1 ♂, idem, SN, 29.v.1974  ; 2 ♀, idem, SN, 14.vi.1975, leg. V. Tolkanitz  ; 3 ♂, idem, SN, 14.vi.1975, leg. V. Ermolenko  ; 1 ♂, idem, SN, 11.vi.1976, leg. Z. Gershenzon  ; 3 ♀, 3 ♂, idem, SN, 20.iv.1978  ; 4 ♀, 5 ♂, idem, SN, 28.iv.1978  ; 6 ♀, 10 ♂, idem, SN, 24.vi.1979, leg. A. Kotenko  ; 1 ♂, idem, SN, 24.vi.1979, leg. A. Lelei  ; 1 ♀, idem, SN, 25.vi.1979, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, idem, SN, 28.vii.1982, leg. S. Volovnik  ; 2 ♂, idem, SN, 30–31.v.1983  ; 1 ♂, idem, SN, 2–3.vi.1983, leg. V. Tolkanitz  ; Kharkiv Reg.: 1 ♂, Nova Kindrashivka , SN, 3.v.1978, leg. A. Kotenko  ; 3 ♂, Krasnokutsk , SN, 4.vii.1992  ; Kherson Reg.: 1 ♀, Oleshky Sande NNP, SN, 30.v.1974  ; 1 ♀, Black Sea BR, Ivano-Rybalchanskyi area, SN, 22–23.vi.1970, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♂, idem, SN, 4–5.v.1974  ; 1 ♀, 1 ♂, idem, SN, 1.vi.1974  ; 2 ♂, idem, SN, 2.vi.1974  ; 1 ♂, idem, SN, 12–18.vii.1974  ; 2 ♀, 23 ♂, idem, SN, 21–22.iv.1978  ; 1 ♂, idem, SN, 13–14.viii.1978  ; 17 ♂, idem, SN, 22.iv.1978, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, idem, Ivanivka, SN, 3.vi.1974  ; 8 ♀, Oleksandrivka , SN, 5.vi.1974  ; 3 ♀, idem, SN, 6.vi.1974  ; 1 ♀, 2 ♂, Black Sea BR, Solenoozernyi area, SN, 21.vii.1974  ; 1 ♀, 1 ♂, idem, SN, 25–27.v.1976  ; 2 ♀, idem, SN, 30.v–1.vi.1976  ; 2 ♀, idem, SN, 3.vi.1976, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♂, idem, SN, 9.ix.1978  ; 1 ♂, idem, SN, 1.vi.1983  ; 3 ♂, idem, SN, 9.vi.1989  ; 2 ♂, Burkuty , SN, 24.vi.1978  ; 2 ♂, idem, SN, 26.vi.1978, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, Black Sea BR, Agar- lytskyi Kut area, SN, 8.vi.1977, leg. V. Evtukh  ; 1 ♀, 1 ♂, 25–30 km of Genichesk , SN, 29.vi.1979  ; 1 ♂, Black Sea BR, SN, 4.v.1982, leg. A. Kotenko  ; 1 ♂, Kherson , ex Hypantria cunea  pupa, collected 29.ix–2.x.1985  , reared 10.xii.1985; 3 ♂, Shaby Reserve , ex Hypantria cunea  pupa, collected 24–30.vii.1987  , reared 2.viii.1987; 2 ♂, idem, but reared 3.viii.1987  ; 1 ♀, 1 ♂, idem, but reared 4.viii.1987  ; 14 ♀, 12 ♂, idem, but reared 5.viii.1987  ; 1 ♀, idem, but reared 9.viii.1987, leg. R. Shvedova  ; 2 ♂, Gola Prystan , ex Hypantria cunea  , 3.v.1989  ; 1 ♂, idem, 4.v.1989  ; 1 ♂, idem, 5.v.1989, leg. E. Valentyuk  ; Khmelnytskyi Reg.: 1 ♂, Chemerovets Distr. , Zaluchchya, SN, 29.vii.1988  ; Kyiv Reg.: 2 ♀, Kyiv , Darnytsya, SN, 26.vii.1969, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♂, idem, SN, 6.v.1973, leg. V. Ermolenko  ; 1 ♂, Kyiv , ex Aporia crataegi  pupa, 8.vi.1971, leg. M. Zerova  ; 1 ♀, idem, SN, 12.v.1977, leg. Bohdanovych  ; 1 ♀, idem, SN, 5.x.1977, leg. M. Zerova  ; 1 ♂, Kyiv , Kruglyk, SN, 5.ix.1981  ; 1 ♂, Kyiv , Novosilky, SN, 16.viii.1981, leg. A. Kotenko  ; 1 ♂, idem, SN, 3.vi.1982, leg. S. Sviridov  ; 1 ♀, 1 ♂, idem, SN, 4.vi.1984  ; 1 ♀, 1 ♂, idem, SN, 14.vi.1984  ; 3 ♂, idem, SN, 4.vii.1984, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, Kyiv , Feofania, SN, 18.v.1983, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♂, Bortnychi , SN, 7.vi.1987  ; 2 ♂, Yagotyn Distr. , SN, 17.vi.1987, leg. G. Nikitenko  ; 1 ♀, 4 ♂, Fastiv Distr. , Kozhanka, SN, 24.vii.1999, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, Pyrogiv , SN, 14.vi.2005  ; 1 ♀, Kyiv , Bilychi, SN, 4.ix.2005, leg. M. Nesterov  ; 1 ♂, Kyiv , Teremky, SN, 2–8.v.2006, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, Muzychi , SN, 14.ix.2006, leg. M. Nesterov  ; 1 ♀, Kyiv , Lysa Gora, SN, 14.ix.2010, leg. A. Kotenko  ; Lugansk Reg.: 1 ♀, Provalskyi Steppe Reserve , SN, 11.vii.1977, leg. V. Evtukh  ; 1 ♀, 2 ♂, idem, SN, 30.iv.1978  ; 3 ♂, idem, SN, 21.vi.1979, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, 3 ♂, idem, SN, 22.vi.1979, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♀, Provallya , SN, 9.vi.1978, leg. V. Odnosum  ; 1 ♂, idem, SN, 22.vi.1979  ; 1 ♂, Novo-Illyenko bio-station, SN, 1–2.v.1978  ; 1 ♀, 38 ♂, Lugansk NR, Striltsivskyi Steppe, SN, 7.v.1978, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, idem, SN, 4.v.1983, leg. V. Tolkanitz  ; 2 ♂, Krynychne , SN, 8.v.1978, leg. A. Kotenko  ; 1 ♂, idem, 18–20.iv.2008, leg. S. Klymenko  ; 1 ♂, Lugansk NR, SN, 25.vi.1983, leg. A. Kotenko  ; Mykolaiv Reg.: 2 ♂, Berezneguvate , SN, 8.v.1974  ; 1 ♀, Ochakiv Distr. , Parutyne, SN, 18.v.1978  ; 1 ♀, 20 km of Pervomaisk , SN, 22.v.1980, leg. M. Nesterov  ; Odesa Reg.: 1 ♀, Reni , SN, 14.viii.1972  ; 1 ♂, Bilyaivka , SN, 29.vi.1974  ; 1 ♂, idem, SN, 2.viii.1974, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♂, Morozova , SN, 14.v.1978  ; 1 ♂, Lisne , SN, 7.vii.1978, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, Odesa , under bark, SN, 20.xi.1986, leg. E. Valentyuk  ; 1 ♀, Danube BR, Ermakov Island, SN, 15.ix.1995, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, Kalynivka , SN, 22.ix.1995, leg. E. Maksymovych  ; 1 ♂, Savranske , SN, 3.viii.2004, leg. A. Kotenko  ; Ternopil Reg.: 1 ♂, Medobory NR, SN, 9.viii.1994, leg. V. Tolkanitz  ; Transcarpathian Reg.: 1 ♀, Uzhgorod , SN, 8.vi.1955  ; 1 ♀, idem, SN, 2.vii.1955  ; 1 ♂, idem, SN, 3.viii.1955  ; 1 ♀, idem, SN, 10.viii.1955, leg. N. Telenga  ; 1 ♀, Rakhiv , SN, 1.viii.1994, leg. A. Kotenko  ; Vinnytsya Reg.: 1 ♂, Vinnytsya ? forestry, SN, 12.vii.1988  ; 1 ♂, Oksanivka , SN, 22.vii.1988, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♀, Vinnytsya , ix.1989, leg. V. Gorobchyshyn  ; Volyn Reg.: 1 ♀, 2 ♂, Lutsk forestry, vi.1977, leg. V. Kozak  ; 1 ♂, Kovel Distr. , Svitle Lake, SN, 5.viii.1998, leg. A. Kotenko  ; Zaporizhzhya Reg.: 1 ♀, Vasylivka , SN, 24.viii.1972  ; 1 ♂, idem, SN, 10.vii.1980  ; 1 ♂, Vasylivka Distr. , Pidhirne, SN, 5.vii.1980  ; 1 ♂, Lysa Gora , SN, 7.v.1978  ; 1 ♂, idem, SN, 10.v.1978  ; 1 ♂, Staroberdyanskyi Reserve , SN, 7.vii.1981, leg. V. Tolkanitz  ; 4 ♂, Obytichna Spit , SN, 22.viii.1982  ; 1 ♂, idem, SN, 23–24.viii.1982, leg. S. Kononova. 

Distribution. Palaearctic; Ukraine: Cherkasy, Crimea, Dnipro, Donetsk, Ivano-Frankivsk, Kharkiv, Kherson, Khmelnytskyi, Kyiv, Lugansk, Mykolaiv, Odesa, Poltava, Ternopil, Transcarpathian, Vinnytsya, Volyn, and Zaporizhzhya Regs.

Biology. CMF, CEMF, CSF, EEFS, PS, PMF. April–October.

BR

Embrapa Agrobiology Diazothrophic Microbial Culture Collection