Scambus nigricans (Thomson, 1877)

Varga, Oleksandr, 2019, Taxonomy and distribution of pimpline parasitoids (Hymenoptera, Ichneumonidae, Pimplinae) in Ukraine, Zootaxa 4693 (1), pp. 1-65: 38-39

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4693.1.1

publication LSID

lsid:zoobank.org:pub:9CA1EE52-29A7-4835-AA90-BE56EF83CE41

persistent identifier

http://treatment.plazi.org/id/04506B3C-AB4C-FFCB-4892-6D6D907EF995

treatment provided by

Plazi

scientific name

Scambus nigricans (Thomson, 1877)
status

 

Scambus nigricans (Thomson, 1877) 

Records. Ukraine ( Kasparyan, 1981).

Material examined. Cherkasy Reg.: 1 ♀, Zolotonosha Distr. , Chekhivka, SN, 22.viii.1984, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♀, Kaniv Distr. , Lukovytsya, SN, 5.vi.1999  ; 4 ♀, 3.6 km NE of Trakhtemyriv, Monastyrok , SN, 3.vii.1999  ; 1 ♀, idem, SN, 14.v.2000, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, Kaniv NR, SN, 21.v.1972  ; 1 ♂, idem, SN, 10.vii.1975  , leg. V. Tol- kanitz; 1 ♂, idem, SN, 12.v.1977  ; 1 ♀, idem, SN, 14.ix.1988, leg. O. Chervonenko  ; Chernigiv Reg.: 1 ♀, Vulivka , SN, 7.viii.1989, leg. P. Sheshurak  ; Crimea   : 1 ♀, 1 ♂, Arabat Spit , SN, 29.vi.1979, leg. A. Kotenko, V. Tolkanitz  ; 1 ♀, Kazantyp , SN, 1.vii.1979  ; 1 ♀, 1 ♂, 1 km N of Angar Pass , SN, 11.vii.1979  ; 1 ♀, 7 km N of Alushta , SN, 17.vii.1979  ; 2 ♀, 2 ♂, 5 km N of Olenivka , SN, 25.vii.1979  ; 3 ♂, Olenivka , SN, 25.vii.1979, leg. A. Kotenko  ; Donetsk Reg.: 1 ♀, Gruzkyi Yelanchyk floodplain, SN, 1.vi.1983, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♀, 1 ♂, Kamyani Mohyly Reserve , SN, 15.viii.1982, leg. S. Volovnik  ; 1 ♂, idem, SN, 14.vi.1995, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♂, idem, Nazarivka, SN, 14.vi.1983  ; 1 ♀, 1 ♂, Khomutovskyi Steppe Reserve , SN, 20.iv.1978  ; 1 ♀, 6 ♂, idem, SN, 28.iv.1978  ; 3 ♀, 1 ♂, idem, SN, 24.vi.1979  ; 1 ♀, 1 ♂, idem, SN, 25.vi.1979  ; 1 ♀, idem, SN, 30.v.2009, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, Svyatogirsk , SN, 14.v.1998, leg. V. Perepechaenko  ; lvano-Frankivsk Reg.: 1 ♀, Mochary , 5 km NE of Bogorodchany, 48.837078 N, 24.581379 E, 315 m, mixed forest, SN, 17.v.2009GoogleMaps  ; 1 ♀, idem, SN, 16.ix.2009GoogleMaps  ; 1 ♀, idem, SN, 4.vi.2010GoogleMaps  ; 1 ♀, idem, SN, 28.vi.2010GoogleMaps  ; 1 ♀, idem, SN, 2.viii.2010GoogleMaps  ; 1 ♀, idem, SN, 7.vii.2011GoogleMaps  ; 1 ♀, idem, SN, 3.viii.2011GoogleMaps  ; 1 ♀, idem, SN, 17.viii.2013GoogleMaps  ; 1 ♀, idem, MT, 10–28.iv.2014GoogleMaps  ; 1 ♀, idem, SN, 26.v.2014GoogleMaps  ; 1 ♀, idem, MT, 29.vii–15.viii.2014GoogleMaps  ; 1 ♀, idem, MT, 15–31.viii.2014GoogleMaps  ; 1 ♀, idem, MT, 22.v–8.vi.2015GoogleMaps  ; 3 ♀, idem, MT, 30.vi–21.vii.2015GoogleMaps  ; 1 ♀, idem, MT, 21.vii–10.viii.2015GoogleMaps  ; 1 ♀, idem, MT, 31.viii–22.ix.2015GoogleMaps  ; 1 ♀, Dibrova , 5 km SW of Bogorodchany, 48.772054 N, 24.511657 E, 310 m, oak forest, SN, 16.ix.2011GoogleMaps  ; 1 ♀, idem, SN, 26–27.iv.2012GoogleMaps  ; 1 ♀, 2 ♂, idem, SN, 30.iv.2012GoogleMaps  ; 2 ♀, idem, SN, 8.x.2013GoogleMaps  ; 1 ♀, idem, SN, 27.iv.2014GoogleMaps  ; 1 ♀, idem, SN, 2.ix.2014GoogleMaps  ; 1 ♀, 1 ♂, Zhbyr , 8 km SW of Bogoro- dchany, 48.777922 N, 24.456837 E, 405 m, mixed forest, SN, 14.ix.2011GoogleMaps  ; 1 ♀, Bogorodchany , SN, 14.vii.2010  ; 1 ♀, Gorgany , 4 km SW of Stara Guta, 48.614163 N, 24.157944 E, 1050 m, coniferous forest, SN, 18.vii.2015GoogleMaps  ; 1 ♀, Ivano-Frankivsk , Vovchynets, 48.961303 N, 24.750302 E, 280 m, mixed forest, SN, 27.v.2009, leg. O. VargaGoogleMaps  ; 1 ♀, Nadvirna Distr. , Volosiv, SN, v.2004  , leg.? A. Sirenko; Kharkiv Reg.: 1 ♂, Krasnokutsk , SN, 11.vi.1992  ; 1 ♀, idem, SN, 15.vi.1992  ; 2 ♂, SN, 9.vii.1992, leg. A. Kotenko; 1 ♀, idem, SN, 10.vii.1992  ; 3 ♀, idem, SN, 3–4.vi.1993  ; Kherson Reg.: 1 ♀, Askania-Nova , SN, 26.v.1974  , leg Tolkanitz; 1 ♀, 2 ♂, Dzharylgach , SN, 28–29.vi.1978, leg. A. Kotenko, V. Tolkanitz  ; 2 ♂, idem, SN, 2.ix.1983, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♀, Gola Prystan , SN, 7.viii.1978  ; 1 ♀, idem, Gopri, SN, 7.vi.1976, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, Oleksandrivka , SN, 4.vi.1974  ; 1 ♀, idem, SN, 5.vi.1974  ; 5 ♀, idem, SN, 6.vi.1974  ; 2 ♂, idem, SN, 18.vi.1975, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♀, Black Sea BR, Solenoozernyi area, SN, 1.vi.1971, leg. S. Kononova  ; 1 ♀, idem, SN, 21.vii.1974  ; 2 ♀, idem, 25–27.v.1976, leg. V. Tolkanitz  ; 2 ♀, 3 ♂, idem, SN, 9.vi.1989  ; 1 ♂, idem, SN, 1.vi.1983  ; 1 ♂, Black Sea BR, Ivano-Rybalchanskyi area, SN, 22.iv.1978  ; 1 ♂, idem, SN, 6.v.1982, leg. A. Kotenko  ; 2 ♀, idem, SN, 25.v.1982  ; 1 ♀, idem, SN, 26.v.1982  ; 1 ♀, idem, SN, 27.v.1982, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♂, idem, SN, 14.vi.1989  ; 1 ♂, idem, SN, 13–14.viii.1978  ; 3 ♂, idem, SN, 22.viii.1978  ; 3 ♀, 2 ♂, idem, SN, 8.ix.1978  ; 1 ♀, 2 ♂, Burkuty , SN, 24.vi.1978  ; 5 ♀, idem, SN, 25.vi.1978  ; 4 ♀, 5 ♂, idem, SN, 26.vi.1978  ; 1 ♀, Genichesk Distr. , Byryuchyi island, SN, 10.vi.1979  ; 2 ♀, 25–30 km of Genichesk , SN, 29.vi.1979  , leg. A. Ko- tenko; 1 ♀, Gola Prystan Distr. , Sadove, SN, 26.iv.1983  ; 1 ♂, Skadovsk , SN, 3.v.1983  ; 2 ♀, 1 ♂, Skadovsk Distr. , Krasne, SN, 4.v.1983, leg. M. Nesterov  ; 1 ♀, 1 ♂, Black Sea BR, Potnevskyi area, SN, 15.vi.1989, leg. A. Kotenko  ; Khmelnytskyi Reg.: 1 ♀, Oleksiivka , SN, 25.v.1982  ; 2 ♀, 2 ♂, Shydlivtsi , SN, 28.vii.1988  ; Kyiv Reg.: 1 ♀, Bila Tserkva , SN, 31.vii.1970  ; 2 ♀, Kyiv , Darnytsya, SN, 27.v.1970, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♀, idem, SN, 14.viii.1977, leg. V. Odnosum  ; 1 ♀, Kyiv , SN, 7.viii.1977  ; 1 ♀, Kyiv , Teremky, SN, 31.v.1980  ; 1 ♀, 1 ♂, idem, SN, 21.vii.1981  ; 1 ♂, idem, SN, 22.vii.2010  ; 2 ♀, Kyiv , Kruglyk, SN, 3.vi.1979  ; 3 ♂, idem, SN, 5.ix.1981  ; 1 ♀, Kyiv , Novosilky, SN, 16.v.1984  ; 1 ♀, idem, SN, 4.vi.1984  ; 1 ♀, idem, SN, 14.vi.1984  ; 3 ♀, idem, SN, 6.ix.1984  ; 1 ♀, Khodosivka , SN, 21.viii.1983  ; 1 ♀, Kyiv , Gorbovychi, 7–8.viii.1988  ; 1 ♀, Myronivka Distr. , Velykiy Bukryn, SN, 1.vii.1999  ; 1 ♀, Fastiv Distr. , Kozhanka, SN, 24.vii.1999, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, Bilychi , SN, 11.v.2004  ; 1 ♀, Stoyanka , SN, 22.vii.2004, leg. M. Nesterov  ; 1 ♀, Kyiv , Lysa Gora, SN, 14.ix.2010, leg. A. Kotenko  ; Lugansk Reg.: 1 ♂, Stanyt- sya Luganska , SN, 10.vi.1972  ; 1 ♀, river Derkul bank, SN, 11.vii.1972, leg. V. Tolkanitz  ; 5 ♀, 1 ♂, Lugansk NR, Striltsivskyi Steppe, SN, 7.v.1978  ; 1 ♂, idem, SN, 27.vi.1983  ; 1 ♀, Krynychne , SN, 9.v.1978  ; 1 ♀, Provallya , SN, 22.vi.1979, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, Provalskyi Steppe Reserve , SN, 22.vi.1979, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♂, idem, SN, 1.vii.1983  ; 1 ♂, Lugansk NR, SN, 25.vi.1983  ; Mykolaiv Reg.: 1 ♂, Maryivka , SN, 14.vi.1976  ; 1 ♀, 3 ♂, Ochakiv , SN, 15–17.viii.1978, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, Kuripchyne , SN, 19.vii.1981  ; 1 ♀, Myhiya , SN, 19.vii.1988, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♀, Tashyne , SN, 10.vi.2010, leg. G. Nuzhna  ; Odesa Reg.: 1 ♂, Reni , SN, 14.vii.1972, leg. V. Tolkanitz  ; 1 ♂, Plavni , SN, 1.v.1979  ; 5 ♀, 1 ♂, idem, SN, 11.v.1979, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, Vylkove , SN, 31.v.1980, leg. M. Nesterov  ; 1 ♀, idem, SN, 8.x.1997, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, Chumailivka , SN, 17.vii.1981, leg. I. Bogdanovych  ; 1 ♀, 1 ♂, Savran , SN, 17.vii.1988  ; 6 ♀, Ermakov Island , SN, 7.vi.1995  ; 1 ♂, Balta , SN, 17.vii.1992  ; 1 ♀, Danube BR, Prymorske, SN, 5.ix.1995  ; 1 ♀, Danube BR, 4 km W of Shevchenkove, SN, 8.ix.1995  ; 1 ♀, Danube BR, Erma- kov Island, SN, 15.ix.1995, leg. A. Kotenko  ; Ternopil Reg.: 1 ♀, 2 ♂, Ustya , SN, 24.vii.1988  ; 1 ♀, Medobory NR 28.v.1994  ; 5 ♀, idem, SN, 9.viii.1994, leg. V. Tolkanitz  ; Transcarpathian Reg.: 1 ♀, Yasynya , SN, 10.vii.1963  ; 1 ♂, Mizhgirya , SN, 14.viii.1963  ; 1 ♀, Uzhgorod , SN, 3.vii.1986  ; 5 ♀, 2 ♂, Rakhiv , SN, 2.viii.1994  ; 3 ♀, Tyachiv , SN, 24.vii.1995, leg. A. Kotenko  ; 1 ♀, Svydovets , 2–3 km NW of Kvasy, 48.144694 N, 24.270809 E, 750 m, beech forest, SN, 11.vii.2010GoogleMaps  ; 1 ♀, 6.5 km N of Mala Ugolka , 48.259464 N, 23.619672 E, 600 m, beech forest, MT, 12–31.v.2015, leg. O. VargaGoogleMaps  ; Vinnitsya Reg.: 1 ♀, Pultivtsi , SN, 30.vi.1982, leg. Nazarov  ; Volyn Reg.: 1 ♀, 1 ♂, Samary , SN, 9.viii.1998  ; 1 ♀, Volyanske Lake , SN, 10.viii.1998  ; 1 ♀, Bile Lake , SN, 14.viii.1998, leg. A. Kotenko  ; Zaporizhzhya Reg.: 4 ♀, 1 ♂, Vasylivka , SN, 24.viii.1972  ; 1 ♀, idem, SN, 23–24.v.74  ; 1 ♂, idem, SN, 20.vii.1980  ; 2 ♀, idem, SN, 3.vii.1981  ; 1 ♀, 2–3 km S of Vasylivka , SN, 9.vii.1980  ; 1 ♀, Vasylivka Distr. , Lysa Gora, SN, 11.vii.1974  ; 2 ♂, idem, SN, 2.v.1978, leg. V. Tolkanitz  ; 6 ♀, 3 ♂, idem, SN, 7.v.1978  ; 1 ♀, idem, SN, 10.v.1978  ; 2 ♀, idem, SN, 11.v.1978  ; 6 ♀, 4 ♂, Staroberdyanskyi Reserve , SN, 10.v.1978  ; 1 ♀, 4 ♂, Tambovka , SN, 8.v.1978, leg. V. Tolkanitz  ; Zhytomyr Reg.: 2 ♀, Denyshi , SN, 17–18.vii.2010, leg. A. Kotenko. 

Distribution. Palaearctic; Ukraine: Cherkasy, Chernigiv, Crimea, Donetsk, lvano-Frankivsk, Kharkiv, Kherson, Khmelnytskyi, Kyiv, Lugansk, Mykolaiv, Odesa, Ternopil, Transcarpathian, Vinnitsya, Volyn, Zaporizhzhya, and Zhytomyr Regs.

Biology. CMF, CEMF, CSF, EEFS, PS, PMF. April–October.

MT

Mus. Tinro, Vladyvostok

BR

Embrapa Agrobiology Diazothrophic Microbial Culture Collection