Novius rufopilosus Mulsant, 1850

Pang, Hong, Tang, Xue-Fei, Booth, Roger G., Vandenberg, Natalia, Forrester, Juanita, Mchugh, Joseph & Ślipiński, Adam, 2020, Revision Of The Australian Coccinellidae (Coleoptera). Genus Novius Mulsant Of Tribe Noviini, Annales Zoologici 70 (1), pp. 1-24 : 20

publication ID

https://doi.org/ 10.3161/00034541ANZ2020.70.1.001

DOI

https://doi.org/10.5281/zenodo.3796040

persistent identifier

https://treatment.plazi.org/id/03EEFD2A-FFB1-FF92-FCCF-19E9D0D23A8E

treatment provided by

Felipe

scientific name

Novius rufopilosus
status

comb. nov.

rufopilosus (Mulsant) comb. nov.

Rodolia rufopilosa Mulsant, 1850: 903 .

Rodolia rowlandi Crotch, 1874: 281 .

Distribution: China (Shannxi, Gansu, Xizang, Yunnan, Guizhou, Sichuan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Zhejiang, Shanghai, Jiangxi, Fujian, Guangdong, Guangxi, Hainan, Hong Kong), Vietnam, Myanmar, India, Philippine, Sumatra, Oriental Region.

Kingdom

Animalia

Phylum

Arthropoda

Class

Insecta

Order

Coleoptera

Family

Coccinellidae

Genus

Novius

Loc

Novius rufopilosus

Pang, Hong, Tang, Xue-Fei, Booth, Roger G., Vandenberg, Natalia, Forrester, Juanita, Mchugh, Joseph & Ślipiński, Adam 2020
2020
Loc

Rodolia rowlandi

Crotch 1874: 281
1874
Loc

Rodolia rufopilosa

Mulsant 1850: 903
1850
GBIF Dataset (for parent article) Darwin Core Archive (for parent article) View in SIBiLS Plain XML RDF