Dicharax fimbriatus ( Bavay & Dautzenberg, 1912 )

Asami, Takahiro, 2017, Revision of the Alycaeidae of China, Laos and Vietnam (Gastropoda: Cyclophoroidea) I: The genera Dicharax and Metalycaeus, Zootaxa 4331 (1), pp. 1-124: 54-61

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4331.1.1

publication LSID

lsid:zoobank.org:pub:FB50725E-4D03-4507-9CAF-EB939C7F548F

persistent identifier

http://treatment.plazi.org/id/03CA87D8-FFC8-FFEA-FF0B-FD31FC63F816

treatment provided by

Plazi

scientific name

Dicharax fimbriatus ( Bavay & Dautzenberg, 1912 )
status

 

Dicharax fimbriatus ( Bavay & Dautzenberg, 1912) 

FIGUrEs 13EView FIGURE 13, 35–37View FIGURE 35View FIGURE 36View FIGURE 37, 38A–DView FIGURE 38, 39View FIGURE 39.

Alycaens [sic!] (Charax) fimbriatus Bavay & Dautzenberg, 1912: 52  –53, pl. 6, figs 14–17. Chamalycaeus plicilabris multidentatus Yen, 1939: 29  , pl. 2, fig. 33. new synonym. Chamalycaeus (Chamalycaeus) plicilabris multidentatus  — Zilch, 1957: 145, pl. 5, fig. 15. Chamalycaeus fraterculus  — Do et al., 2015: 118, fig. 1B.

Chamalycaeus  sp2. — Do et al., 2015: 118, fig. 1F.

Types examined. MNHNAbout MNHN IM-2012-27166 (TypE spECImEN, prObabLy HOLOTypE Of Alycaeus fimbriatus  ), PaC-KHa, LEG. MEssaGEr  ; SMFAbout SMF 40303View Materials (HOLOTypE Of Chamalycaeus plicilabris multidentatus  ), YEN-LING, KwEI-dsHOU (KwEITCHOU): CHINa, LEG. SCHmaCkEr 1893  , COLL. O. BOETTGEr.

Museum material examined. MNHN IM-2012-27044 (TypICaL fimbriatus  ; mIxEd sampLE wITH D. cristatus  : MNHN IM-2012-27040), PakHé, LEG. MEssaGEr; SMF 39252/1, KIaNGsI, CHINa, LEG. SCHmaCkEr 1892, COLL. O. BOETTGEr; SMF 39228/2, SECUsaN, CHINa, COLL. EHrmaNN.

New material examined. HA/1, 2015/74 CHINa, SICHUaN, MIaNyaNG SHIAbout SHI, JIaNGyOU SHIAbout SHI, JINGUaNGdONG, ENvIrONmENT Of THE CavE, 1560 m, 31°51.126'N, 104°36.442'E, LEG. A. HUNyadI & M. SzEkErEs, 20 JUNE 2015GoogleMaps  ; OKAAbout OKA /1, PGB/1 (Ex COLL. K. OkUbO), 20150220A CHINa, GUIzHOU  , GUIyaNG SHI, XIfENG XIaN, YONGjING ZHEN, XIfENG XIaN, LEG. K. OkUbO 20 FEb 2015; PGB/1 (Ex COLL. K. OkUbO), 20061017 D CHINa, GUIzHOU  , PINGba XIaN, TIaNLONG ZHEN, TIaNTaIsHaN, 1400 m, 26°21.300'N, 106°10.412'E, LEG. K. OkUbO 17 OCT 2006; HA/3, 2011/1 CHINa, YUNNaN, KUNmING SHIAbout SHI, XIsHaN QU, XIsHaN, 200 m abOvE LONGmEN CUN, 2180 m, 24°57.385'N, 102°38.181'E, LEG. A. HUNyadI, 16 Mar 2011GoogleMaps  ; HA/2, 2011/11 CHINa, YUNNaN, WENsHaN ZHUaNGzU MIaOzU ZIzHIzHOU, QIUbEI XIaN, PUzHEHEI FENGjINGqU, abOvE GUaNyINdONG, 1485 m, 24°08.300'N, 104°06.710'E, LEG. A. HUNyadI, 21 Mar 2011GoogleMaps  ; HA/5 sHELLs + 2 damaGEd sHELLs, 2011/12 CHINa, YUNNaN, WENsHaN ZHUaNGzU MIaOzU ZIzHIzHOU, QIUbEI XIaN, PUzHEHEI FENGjINGqU, 1.5 km TOwards PUzHEHEI, 1450 m, 24°07.946'N, 104°07.056'E, LEG. A. HUNyadI, 21 Mar 2011GoogleMaps  ; HA/4, 2011/20 CHINa, YUNNaN, WENsHaN ZHUaNGzU MIaOzU ZIzHIzHOU, GUaNGNaN XIaN, BabaO ZHEN, BabaO NE 1.5 km, LafaNG, 1138 m, 23°44.321'N, 105°25.304'E, LEG. A. HUNyadI, 24 Mar 2011GoogleMaps  ; PGB/3 ( Ex COLL. K. OHara), 20060108A CHINa, YUNNaN, WENsHaN ZHUaNGzU MIaOzU ZIzHIzHOU, WENsHaN XIaN, rEmaINs Of WENsHaN spa, 1339 m, 23°25.72547'N, 104°09.56481'E, LEG. K. OHara, K. OkUbO & J.U. OTaNI, 0 8 JaN 2006GoogleMaps  , OKAAbout OKA /9, PGB/1 (Ex COLL. K. OkUbO); OK/5, PGB/1 (Ex COLL. K. OHara), PGB/1 (Ex COLL. K. OkUbO), 20060108D CHINa, YUNNaN  , WENsHaN ZHUaNG ZUmIaOzU ZIzHIzHO, XICHOU XIaN, NOrTH sIdE Of ENTraNCE TO XICHOU ZHEN, 1433 m, 23°25.59414'N, 104°38.88766'E, LEG. K. OHara, K. OkUbO & J.U. OTaNI, 0 8 JaN 2006; HA/10, 2011/10 CHINa, YUNNaN, WENsHaN ZHUaNGzU MIaOzU ZIzHIzHOU, WENsHaN SHIAbout SHI, XIHUa GONGyUaN, 1375 m, 23°21.446'N, 104°14.084'E, LEG. A. HUNyadI, 20 Mar 2011GoogleMaps  ; PGB/3 (Ex COLL. K. OkUbO), PGB/4 (Ex COLL. K. OHara), 20 050612 D CHINa, YUNNaN  , WENsHaN ZHUaNGzU MIaOzU ZIzHIzHOU, WENsHaN XIaN, WENsHaN XIHUa GONGyUaN (SaNyUaNdONG), 1430 m, 23°21.48923'N, 104°14.09141'E, LEG. Y. NakaHara, K. OHara, K. OkUbO & J.U. OTaNI, 12 JUNE 2005; HA/ 4, 2011/15 CHINa, YUNNaNGoogleMaps  , WENsHaN ZHUaNGzU MIaOzU ZIzHIzHOU, XICHOU XIaN, XINGjIE ZHEN, DadONG 3 km TOwards BaTaNG, LaOLONG, 1195 m, 23°16.067'N, 104°32.215'E, LEG. A. HUNyadI, 22 Mar 2011; PGB/1 (Ex COLL. K. OkUbO), 20100513D CHINa, HUNaN  , YONGzHOU SHIAbout SHI, FUjIaqIaO ZHEN, DaNyaN, NO GPS daTa, LEG. K. OHara, K. OkUbO & J.U. OTaNI, 13 May 2010; HA/2, 2010/45 CHINa, HUNaN  , YONGzHOU SHIAbout SHI, NINGyUaN XIaN, NINGyUaN N 2 km, XIabEITaNG NE, NOrTHErN sIdE Of THE mOUNTaIN, ENvIrONmENT Of THE CavE, 230 m, 25°37.045'N, 111°58.206'E, LEG. A. HUNyadI, 10 NOv 2010GoogleMaps  ; HA/3, 2010/46 CHINa, HUNaN  , YONGzHOU SHIAbout SHI, NINGyUaN XIaN, NINGyUaN N 2 km, XIabEITaNG NE, sOUTHErN sIdE Of THE mOUNTaIN, 240 m, 25°36.918'N, 111°58.034'E, LEG. A. HUNyadI, 10 NOv 2010GoogleMaps  ; HA/2, 2013/8B CHINa, GUaNGxI, HECHI SHIAbout SHI, TIaNE XIaN, QImU XIaNG, CrOss TOwards LaHaO YaN, 600 m, 24°51.130'N, 107°11.670'E, LEG. A. HUNyadI & M. SzEkErEs, 12 SEp 2013; WM/1GoogleMaps  , MAA3View Materials CHINa, GUaNGxI  , HECHI SHI, HUaNjIaNG XIaN, MULUN NaTUrE REsErvE (S-EdGE Of MaOLaN NaTUrE REsErvE, bOrdEr wITH GUIzHOU), LEG. T. WHITTEN, SEp 2004; JUO/4 sHELLs + 1 bOdy IN ETHaNOL, OK/7  , OKAAbout OKA /1, PGB/2 (Ex COLL. K. OHara), PGB/1 (Ex COLL. K. OkUbO), 20130608C CHINa, GUaNGxI  , GONGCHENG XIaN, SaNjIaNG XIaNG, PINGaN XIaNG, JIaOjINTaNG, 751 m, 24°45.454'N, 110°53.530'E, LEG. K. OHara, K. OkUbO & J.U. OTaNI, 0 8 JUNE 2013; OKAAbout OKA /2, PGB/1 (Ex COLL. K. OkUbO), PGB/4 (Ex COLL. K. OHara), 2004 1113A CHINa, GUaNGxI  , YIzHOU SHI, BaILONGdONG GONGyUaN (park), 165 m, 24°30.274'N, 108°39.846'E, LEG. Y. NakaHara, K. OHara, K. OkUbO & J.U. OTaNI, 13 NOv 2004; PGB/1 (Ex COLL. K. OkUbO), 20041113 B CHINa, GUaNGxI  , YIzHOU SHI, AIsHaN XIaNG, XIaNNUyaN, 172 m, 24°29.292'N, 108°34.057'E, LEG. Y. NakaHara, K. OHara, K. OkUbO & J.U. OTaNI, 13 NOv 2004; OKAAbout OKA /1, PGB/1 (Ex COLL. K. OkUbO), 20041113 C CHINa, GUaNGxI  , YIzHOU SHI, SHIbIE XIaNG, QINGTaN, 225 m, 24°23.719'N, 108°42.137'E, LEG. Y. NakaHara, K. OHara, K. OkUbO & J.U. OTaNI, 13 NOv 2004; HA/7 + 4 damaGEd sHELLs, 2013/20 CHINa, GUaNGxI, LaIbIN SHIAbout SHI, XINGbIN QU, QIdONG XIaNG, CLIffs abOvE THE POLIU ELEmENTary SCHOOL, 150 m, 24°0.512'N, 109°4.288'E, LEG. A. HUNyadI & M. SzEkErEs, 20 SEp 2013GoogleMaps  ; PGB/2 (Ex COLL. K. OHara), 20111025 B CHINa, GUaNGxI  , LaIbIN SHIAbout SHI, QIdONG XIaNG, NOrTH Of GaNCHaOyaN, 24°01.249'N, 109°04.310'E, LEG. T. IsHIbE, K. OHara, K. OkUbO & J.U. OTaNI, 25 OCT 2011GoogleMaps  ; OK/1, 20111023 E CHINa, GUaNGxI, DaHUayaOzU ZIzHIxIaN, LImING XIaNG, HONGjUNyaN, 255 m, 23°48.374'N, 107°31.455'E, LEG. T. IsHIbE, K. OHara, K. OkUbO & J.U. OTaNI, 23 OCT 2011GoogleMaps  ; PGB/1 (Ex COLL. K. OHara), 20 050614 B CHINa, GUaNGxI  , NapO XIaN, BaIdOU XIaNG, bEyONd BaIdOU, 548 m, 23°18.04540'N, 105°36.76894'E, LEG. Y. NakaHara, K. OHara, K. OkUbO & J.U. OTaNI, 14 JUNE 2005; PGB/1 ( Ex COLL. K. OkUbO), 20060110C CHINa, GUaNGxI, NapO XIaN, LONGHE XIaNG, GravEyard aT rIGHT sIdE Of rOad, 1153 m, 23°21.14377'N, 105°57.00734'E, LEG. K. OHara, K. OkUbO & J.U. OTaNI, 10 JaN 2006GoogleMaps  ; OK/1, 20060110G CHINa, GUaNGxI  , NapO XIaN, POHE XIaNG, NaCHI, 913 m, 23°16.45981'N, 105°58.97426'E, LEG. K. OHara, K. OkUbO & J.U. OTaNI, 10 JaN 2006, JUO/1 + jUvENILE sHELL; OK/2, PGB/1 (Ex COLL. K. OkUbO), 20060111B CHINa, GUaNGxI  , DaxIN XIaN, YaNLONG ZHEN, JIaNGjUN SHaN, 267 m, 22°49.04890'N, 106°49.33238'E, LEG. K. OHara, K. OkUbO & J.U. OTaNI, 11 JaN 2006; OK/13GoogleMaps  , OKAAbout OKA /2; PGB/2 (Ex COLL. K. OkUbO), PGB/2 (Ex COLL. K. OHara), 20060111D CHINa, GUaNGxI  , LONGzHOU XIaN, JINLONG ZHEN, GaOsHaN CUN, BaNLOUTUN, 333 m, 22°43.51930'N, 106°47.36219'E, LEG. K. OHara, K. OkUbO & J.U. OTaNI, 11 JaN 2006; OKAAbout OKA /2 + 1 damaGEd sHELL, PGB/1 (Ex COLL. K. OkUbO), 20060111F CHINa, GUaNGxI, LONGzHOU XIaN, WUdE XIaNG, WUdE, 201 m, 22°28.50938'N, 106°47.67450'E, LEG. K. OHara, K. OkUbO & J.U. OTaNI, 11 JaN 2006GoogleMaps  ; OK/7, PGB/2 ( Ex COLL. K. OHara), 20060111G CHINa, GUaNGxI, LONGzHOU XIaN, WUdE XIaNG, WUdE, 182 m, 22°27.44038'N, 106°49.31353'E, LEG. K. OHara, K. OkUbO & J.U. OTaNI, 11 JaN 2006GoogleMaps  ; JUO/1, 20081112 D VIETNam, Ha GIaNG PrOvINCE, Pass bETwEEN BaC Ha aNd XINAbout XIN MaN, 1371 m, 22°38.008'N, 104°22.828'E, LEG. K. OHara & J.U. OTaNI, 12 NOv 2008GoogleMaps  ; JUO/1, 20081113 B VIETNam, Ha GIaNG PrOvINCE, VI XUGEN DIsTrICT  , HUNG Ba COmmUNE, Nam PIa VILLaGE, 216 m, 22°52.064'N, 105°04.184'E, LEG. K. OHara & J.U. OTaNI, 13 NOv 2008; JUO/1 + bOdy IN ETHaNOL, 20081112 B VIETNam, LaO CaI PrOvINCEGoogleMaps  , BaC Ha, LUNG PHINH COmmUNE, LUNG PHINH VILLaGE, 1375 m, 22°35.658'N, 104°19.676'E, LEG. K. OHara & J.U. OTaNI, 12 NOv 2008; DDS/3, DDS3 VIETNamGoogleMaps  , SON La PrOvINCE   , THUaN CHaU DIsTrICT, LImEsTONE karsT IN COpIa NaTUraL REsErvE, 1246 m, 21°25'25"N, 103°31'18"E, LEG. Đ.S. Đỗ, 0 8 JUNE 2013; DDS/3, DDS7 VIETNamGoogleMaps  , SON La PrOvINCE   , VaN HO DIs., LImEsTONE fOrEsTs IN Pa COp VILAbout VIL., VaN HO COm., 1.013 m, 20°45'56"N, 104°44'30"E, LEG. Đ.S. Đỗ, 26 OCT 2013; WM/64GoogleMaps  , MAA1View Materials VIETNam, THaN HOa PrOvINCE, PU LONG NaTIONaL Park, Am vILLaGE   , 20°27.39'N, 105°13.65'E, LEG. W.J.M. MaassEN, PGB/4 (Ex COLL. W.M.J. MaassEN); SMF 346381View Materials /3 (Ex COLL. J & CH. HEmmEN), HE/9, PGB/10 (Ex COLL. HEmmEN), Ch 1 samE daTa aNd COLLECTOr as prEvIOUs; WM/1  , MAA2View Materials VIETNam, THaNH HOa PrOvINCE  , PU LUONG NaTIOLNa Park, NW COrNEr Of park NEar HaNG vILLaGE, LImEsTONE arEa NEar vILLaGE, 20°31.84'N, 105°04.76'E, LEG. W.J.M. MaassEN, 19 SEp 2003; HA/1, 2012/17 VIETNam, THaNH Hóa PrOvINCE, Xã BaN CốNG, Xóm SáT, 60 m, 20°22.897'N, 105°12.712'E, LEG. A. HUNyadI, 18 May 2012GoogleMaps  ; MNHN-IM-2012-27326/5 (ONLy ONE Of THEm Is adULT), 32L06 CENTraL LaOs  , LUaNG PrabaNG PrOvINCE, jUsT NOTHEasT Of PHOU KHOUN, UNdEr rOCks IN OLd sECONdary fOrEsT abOvE LarGE CavE, 1177 m, 19°26.784'N, 102°26.290'E, LEG. A. AbdOU & I.V. MUraTOv, 16 NOv 2006GoogleMaps  .

Diagnosis. A vEry varIabLE, smaLL TO mEdIUm sIzEd spECIEs wITH TypICaL Dicharax  - TypE rIbs ON R2, sHarp swELLING ON R3 aNd a CrENULaTEd pErIsTOmE.

Description of the holotype. SHELL ( FIGUrE 35BView FIGURE 35) LIGHT GrEy; sHELL OUTLINE sLIGHTLy OvaL frOm dOrsaL vIEw, spIrE ELEvaTEd, EdGE Of bOdy wHOrL rOUNdEd; prOTOCONCH LOw, CONsIsTING Of 1.5 wHOrLs, LOw, raTHEr maTTE; R1 CONsIsTs Of aLmOsT 2 wHOrLs, raTHEr rEGULarLy rIbbEd wITH bLUNT, bUT sTrONG rIbs; rIb dENsITy dECrEasEs TOwards ENd Of rEGION; TraNsITION bETwEEN R1 aNd R2 abrUpT, CLEarLy vIsIbLE, R2 ExTrEmELy dENsELy rIbbEd; rIbs CUrvEd TOwards apErTUrE, fOrmING aN OvEraLL NEarLy smOOTH sUrfaCE; LENGTH Of R2 aNd R3 vEry sLIGHTLy mOrE THaN a qUarTEr Of wHOrL; R2 sHOrTEr THaN R3; TraNsITION bETwEEN R2 aNd R3 raTHEr CLEarLy vIsIbLE, INdICaTEd by a dEEp CONsTrICTION; R3 wITH sHarp swELLING; rIb dENsITy ON R3 sImILar TO THaT Of THE ENd Of R2; apErTUrE ExTErNaLLy sTrONGLy CrENULaTEd; OUTEr LIp sHarp, ExpaNdEd, bUT ONLy sLIGHTLy rEfLECTEd, EspECIaLLy IN dIrECTION Of UmbILICUs; INNEr LIp CrENULaTEd, sIGNIfICaNTLy THICkENEd, dIsTaNCE bETwEEN THE TwO LIps LarGE. REGardING THE fINE sTrUCTUrE Of R2 rIbs, sEE REmarks.

Measurements (in mm). D = 3.0–5.1, H = 1.8–3.3 (N = 155, spECImENs frOm dIffErENT sampLEs). SEE aLsO TabLE 3.

Operculum. THE OUTEr sUrfaCE Of THE OpErCULUm Of THE HOLOTypE Is smOOTH. IN OTHEr spECImENs IT CaN bE aLsO smOOTH Or THErE mIGHT bE a LOw LamELLa Of apprOx. sEvEN wHOrLs ON THE OUTEr sUrfaCE, Or CaN HavE aN ELEvaTEd, wrINkLEd LamELLa, wHICH Is bENT ON THE prEvIOUs wHOrLs Of ITsELf, fOrmING a fUNNEL-sHapEd sUrfaCE (20081113 B). IN mOsT spECImENs aNd pOpULaTIONs, HOwEvEr, THIs LamELLa Is wOrN, ONLy THE rEmNaNTs Of THE LamELLa INdICaTE THE wHOrLs Of THE OpErCULUm ( FIGUrEs 39C–DView FIGURE 39). INNEr sUrfaCE Is wITH aN ELEvaTEd, bUT raTHEr bLUNT, CENTraL NIppLE (20060111D: FIGUrEs 39A–BView FIGURE 39, 20081113 B).

Radula. THE radULa Of ONE fEmaLE spECImEN was ExamINEd (20081112 B, COLL. JUO, FIGUrE 13EView FIGURE 13). THE TEETH arE vEry sImILar TO THOsE Of Dicharax alticola  n. sp. wITH THE fOLLOwING dIffErENCEs: THE CUsps Of THE CENTraL TOOTH arE LONGEr; THE LaTEraL TEETH arE mUCH mOrE asymmETrIC IN HavING a dOmINaNT CUsp, aNd ONE OUTEr, aNd TwO INNEr CUsps.

Variation in specimens. Dicharax fimbriatus Is  a vEry varIabLE spECIEs IN TErms Of sHELL sIzE, sHELL sHapE (NEarLy fLaT TO sOmEwHaT ELEvaTEd), sHapE Of THE bOdy wHOrL (rOUNdEd TO sLIGHTLy kEELEd), THE sTrENGTH Of THE swELLING ON R2, sCULpTUrE Of R1 (smOOTH, GLOssy Or rIbbEd), aNd THE fOrmaTION Of THE pErIsTOmE (NUmbEr Of kNOTs, OUTEr LIp CrENULaTEd Or NOTAbout NOT), SEE aLsO REmarks aNd TabLE 3.

Differential diagnosis. Dicharax fimbriatus Is  a vEry varIabLE spECIEs, bUT IT CaN bE dIsTINGUIsHEd frOm mOsT CONGENErs by THE CrENULaTEd pErIsTOmE, aNd THE sHarp swELLING ON THE mIddLE Of R2. SEE UNdEr D. anthostoma  , D. cristatus  , D. depressus  aNd D. draco  n. sp.

Distribution. MOsT kNOwN pOpULaTIONs Of THIs varIabLE spECIEs arE kNOwN frOm NOrTHErN VIETNam, aNd THE CHINEsE GUaNGxI, EasTErN YUNNaN, GUIzHOU aNd sOUTHErN HUNaN. ONE IsOLaTEd LOCaLITy Of THIs spECIEs Is kNOwN IN NOrTHErN SICHUaN PrOvINCE, far NOrTH frOm THE maIN dIsTrIbUTION raNGE. A sINGLE sampLE Is kNOwN frOm LUaNG PrabaNG PrOvINCE ( LaOs) ( FIGUrE 20View FIGURE 20).

Remarks. THE CrOss sECTIONaL vIEw Of R2 was ExamINEd IN ONE spECImEN ( MAAAbout MAA 1, FIGUrEs 38C–DView FIGURE 38, 68CView FIGURE 68): aNTErIOr CrUsT fOrms a sIGNIfICaNTLy ELEvaTEd, HOLLOw rIb, wHICH Has a sTrONGEr aNTErIOr aNd wEakEr pOsTErIOr prOjECTION; aNTErIOr CrUsT fOLds sTrONGLy OvEr THE mUCH wEakEr pOsTErIOr CrUsT; pOsTErIOr CrUsT THICk, IT Is aLsO HOLLOw; CrOss sECTIONaL vIEw Of THE mICrOTUNNEL Is TEardrOp-sHapEd, NEarLy rOUNdEd sOmETImEs.

UsUaLLy THErE arE fOUr Or fIvE TrIaNGULar swELLINGs ON THE INNEr waLL Of THE pErIsTOmE rEsULTING IN aN EITHEr INTErNaLLy Or ExTErNaLLy CrENULaTEd pErIsTOmE, wHICH Is CHaraCTErIsTIC fOr Dicharax fimbriatus  . RarELy, THErE arE sIx TrIaNGULar swELLINGs INsTEad Of THE UsUaL fIvE (ONE sHELL IN sampLE 20060108A, aNd ONE IN 20060108D, sEE FIGUrE 37View FIGURE 37). WE INTErprET THE sEvEN smaLL pErIsTOmaL swELLINGs Of THE HOLOTypE Of Chamalycaeus plicilabris multidentatus  as a sImILar mULTIpLICaTION. SINCE aLL OTHEr sHELL CHaraCTErs arE sImILar TO THOsE Of Dicharax fimbriatus  , wE rEfEr TO C. plicilabris multidentatus  as a syNONym Of Alycaeus (Charax) fimbriatus  .

MNHN

Museum National d'Histoire Naturelle

SMF

Forschungsinstitut und Natur-Museum Senckenberg

SHI

Shihezi Agricultural College

OKA

Oksky State Biosphere Reserve

XIN

Southwestern Guizhou Institute of Forestry

VIL

Universit� de Paris-Sud

NOT

Nottingham City Natural History Museum

MAA

Escuela T�cnica Superior de Ingenieros Agr�nomos

Kingdom

Animalia

Phylum

Mollusca

Class

Mollusca (awaiting allocation)

Order

Mollusca (awaiting allocation)

Family

Mollusca (awaiting allocation)

Genus

Dicharax

Loc

Dicharax fimbriatus ( Bavay & Dautzenberg, 1912 )

Asami, Takahiro 2017

2017
Loc

Chamalycaeus

Do 2015: 118

2015