Platyscelis (Platyscelis) gebieni Schuster, 1915,

Bai, Xing-Long & Ren, Guo-Dong, 2019, Revision of the genus Platyscelis Latreille, 1818 from China (Coleoptera: Tenebrionidae: Platyscelidini), Zootaxa 4609 (1), pp. 101-126: 116-117

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4609.1.4

publication LSID

lsid:zoobank.org:pub:5C8DF6F4-2918-47A8-8D56-37240B8E5B90

persistent identifier

http://treatment.plazi.org/id/039287CC-FFED-FF9C-7BB4-F93FFDABDA50

treatment provided by

Plazi

scientific name

Platyscelis (Platyscelis) gebieni Schuster, 1915
status

 

Platyscelis (Platyscelis) gebieni Schuster, 1915 

( Figs. 23–24View FIGURES 21–36, 55–56View FIGURES 51–56, 70View FIGURES 63–72)

Platyscelis gebieni Schuster, 1915: 88  . Platyscelis (Platyscelis) gebieni: Kaszab, 1940: 924  ; Egorov, 1989: 350; 2004: 661; 2008: 296; 2009: 67; Ren & Yu, 1999: 306; Ren & Liu, 2009: 1149 (defensive gland).

Type material (studied). Lectotype, designated here: ♂ ( HNHM), Shoud // Inn Shan, Mongolei // gebieni  // CO TYPUS // Co-Typus, Platyscelis gebieni Schuster  ( Figs. 55View FIGURES 51–56, 70View FIGURES 63–72). 

Other material. CHINA: 1♂ ( HNHM), Shi-wan-tsze, Hiu-mou, kiang-keou. // Coll. G. Hauser  // gebieni Schust.  , det. dr. Kaszab; Beijing  : 1♀ ( HNHM), MUSEUM PARIS, MONTAGNES, AU NORD DE PEKIN, A. DAVID 80-63 // det. Kaszab [misidentified as Platyscelis freyi  ]  ; 1♂ ( IZCAS), Dongling Shan, Mentougou, 1800–2100 m  , 24.VI.1999, Xiao-Dong Yu leg.  ; 1♂ ( IZCAS), Dongling Shan, Mentougou, 2070 m  , 17.VII.1999, Tian-Hong Luo leg.  ; Hebei: 1♀ ( HNHM), Kalgan, Inn-shan, 980-2100 m  // Coll. G. Hauser  // det. dr. Kaszab; 1♀ ( MHBU), Xiaowutai Shan, Yu Xian , 5.VII.2002  ; 1♂, 1♀ ( MHBU), Shanjiankou, Yu Xian , 17–21.VII.2005, Jing Li & Feng-Yan Wang leg.  ; 1♀ ( MHBU), Shanjiankou, Yu Xian , 21–22.VIII.2005, Ai-Min Shi leg.  ; 1♀ ( MHBU), Shanjiankou, Yu Xian , 22.VI.2009, Xin-Pu Wang & Hong-Fan Ran et al. leg  .; 2♀♀ ( MHBU), Chiyabaogou, Yu Xian , 23.VI.2009, Xin-Pu Wang & Jun-Tong Lang et al. leg  .; 2♂♂, 4♀♀ ( MHBU), Yangjiaping, Zhuolu , 4–12.VII.2004  ; 5♀♀ ( MHBU), Yangjiaping, Zhuolu , 6–10.VII.2004  ; 15♂♂, 17♀♀ ( MHBU), Yangjiaping, Zhuolu , 14–24.VII.2005, Guo-Dong Ren & Hui-Ran Hua leg.  ; 2♂♂, 5♀♀ ( MHBU), Dongling Shan, Zhuolu , 28.VI.2009, Xin-Pu Wang & Hong-Fan Ran et al. leg.; Ningxia  : 1♀ ( MHBU), Lingguang Temple, Haiyuan , 22.VII.1986, Guo-Dong Ren leg.  ; 9♂♂, 5♀♀ ( MHBU), Shuichong Temple, Haiyuan , 22.VIII.1986, Guo-Dong Ren leg.  ; 7♂♂, 8♀♀ ( MHBU), Shuichong Temple, Haiyuan , 25.VIII.1986, Guo- Dong Ren leg.  ; 1♂, 5♀♀ ( MHBU), Shuichong Temple, Haiyuan , 24.VII.1989, Guo-Dong Ren leg.  ; 13♂♂, 20♀♀ ( MHBU), Haiyuan , 29.VII.1987, Guo-Dong Ren leg.  ; 1♂ ( MHBU), Haiyuan , 29.VII.1997, Guo-Dong Ren leg.  ; 5♂♂, 2♀♀ ( MHBU), Yanchi, Haiyuan , 2.VIII.1987, Guo-Dong Ren leg.  ; 1♂, 2♀♀ ( MHBU), Yanchi, Haiyuan , 2.XI.1988, Guo-Dong Ren leg.  ; 1♂ ( MHBU), Caowa, Haiyuan , 6.VIII.1987, Guo-Dong Ren leg.  ; 23♂♂, 15♀♀ ( MHBU), Wuq- iaogou, Haiyuan , 25.IX.1987, Guo-Dong Ren leg.  ; 1♀ ( MHBU), Chazhuang, Haiyuan , 8.X.1987, Guo-Dong Ren leg.  ; 1♀ ( MHBU), Xingren, Haiyuan  , 1987, Guo-Dong Ren leg.  ; 4♂♂, 6♀♀ ( MHBU), Pailu Shan, Haiyuan , 18.VII.2009, Xin-Pu Wang & Hong-Fan Ran leg.  ; 54♂♂, 59♀♀ ( MHBU), Nanhua Shan, Haiyuan , 19.VII.2009, Xin-Pu Wang & Xiao-Qing Yang leg.  ; 1♂, 1♀ ( MHBU), Dengzhan Shan, Pengyang , 3.VIII.1987, Guo-Dong Ren leg.  ; 1♂, 2♀♀ ( MHBU), Xiji , 24.VII.1989, Guo-Dong Ren leg.  ; 6♀♀ ( MHBU), Xiji , 25.VII.1989, Guo-Dong Ren leg.  ; 1♂, 1♀ ( MHBU), Guyuan , 13.IX.1991, Guo-Dong Ren leg.  ; 1♂ ( MHBU), Kaicheng, Guyuan , 16.VII.2009, Xin-Pu Wang & Xiao-Qing Yang leg.  ; 13♂♂, 19♀♀ ( MHBU), Xumi Shan, Guyuan , 17.VII.2009, Xin-Pu Wang & Hong-Fan Ran leg.  ; Shanxi: 2♂♂ ( MHBU), Bingkouwa, Luya Shan, Xinzhou , 5.VII.2011, Lin-Fei Wang, Hai-Ling Wang, Long Jia & Chao Liu leg.  ; 2♂♂, 7♀♀ ( MHBU), Meidong, Luya Shan, Xinzhou , 6.VII.2011, Lin-Fei Wang, Hai-Ling Wang, Long Jia & Chao Liu leg.  ; 14♂♂, 8♀♀ ( MHBU), Ximawa, Luya Shan, Xinzhou , 7.VII.2011, Lin-Fei Wang, Hai-Ling Wang, Long Jia & Chao Liu leg.  ; 1♂ ( MHBU), Luya Shan, Xinzhou , 8.VII.2011, Long Jia leg.  ; 1♂ ( MHBU), Luya Shan Authority, Xinzhou , 8.VII.2011, Long Jia & Chao Liu leg. 

Distribution. China: Beijing (new record), Hebei ( Kaszab, 1940; Egorov, 1989, 2008), Inner Mongolia ( Ren & Yu, 1999; Egorov, 1989, 2008), Ningxia ( Yang et al., 2011), Shaanxi ( Ren & Yu, 1999; Egorov, 2008), Shanxi ( Ren & Yu, 1999; Egorov, 2008).

HNHM

Hungarian Natural History Museum (Termeszettudomanyi Muzeum)

IZCAS

Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences

Kingdom

Animalia

Phylum

Arthropoda

Class

Insecta

Order

Coleoptera

Family

Tenebrionidae

Genus

Platyscelis

Loc

Platyscelis (Platyscelis) gebieni Schuster, 1915

Bai, Xing-Long & Ren, Guo-Dong 2019
2019
Loc

Platyscelis gebieni

Ren, G. D. & Liu, C. L. 2009: 1149
Ren, G. D. & Yu, Y. Z. 1999: 306
Egorov, L. V. 1989: 350
Kaszab, Z. 1940: 924
Schuster, A. 1915: 88
1915